Rýchle mazanie gestom

Nie len ak potrebujeme mazať viacero položiek naraz (napr. SMS správ, súborov, e-mailov a pod.), ale aj ak chceme proste len pracovať efektívnejšie, aj vtedy je určite praktickejšie na to použiť jednoduché gesto, ako hľadať v kontextovej ponuke položku na vymazanie. Ukážeme si pre to gesto 1 shift ťuknutie dvoma prstami.

Takže stlačíme tlačidlo na pridávanie hlasitosti a jeden raz klepneme dvoma prstami. Napríklad v kontaktoch švihaním nájdeme taký kontakt, ktorý chceme vymazať a urobíme gesto 1 shift ťuknutie dvoma prstami. Teraz si to ešte môžeme rozmyslieť. Po poklepaní sa kontakt vymaže.

Alebo také SMSky. Tam je gesto na efektívne mazanie ešte hádam užitočnejšie. Správy totiž zvyčajne prečítame, odpovieme, ale už nezmažeme. Aj tu sa dá použiť 1 shift ťuknutie dvoma prstami. Vsúpime do Doručených správ a nájdeme správu, ktorú chceme zmazať. Následne vykonáme gesto 1 shift ťuknutie dvoma prstami a otázku, či správu chceme naozaj vymazať potvrdíme poklepaním.

Gesto 1 shift ťuknutie dvoma prstami sa dá použiť na mazanie záložiek v prehrávači hudby alebo  aj na mazanie poznámok a súborov v správcovi súborov. Už len pozor, aby ste to s mazaním neprehnali.