Efektívnejšia práca s textom a jeho kopírovanie

Máte v poznámke uložené niečo, čo chcete preposlať sms správou alebo e-mailom? Chcete z e-mailu otvoriť internetový odkaz alebo zavolať na číslo, ktoré vám niekto preposlal? Dostali ste kód, ktorý neviete rozlúštiť? Ukážeme si, ako efektívne pracovať v editačných poliach.
Ako otvoriť internetový odkaz priamo z e-mailu? Ako si vyhláskovať kód z banky? A ako skopírovať e-mailovú adresu? Na tieto otázky odpovieme v nasledujúcom návode.

Povedzme, že máme poznámku, do ktorej si postupne píšeme nákupný zoznam. V obchode ho pre prehľadnosť chceme poslať manželke. Najprv si otvoríme našu poznámku. Aby sme mohli s editačným poľom pracovať, vypneme klávesnicu opakovaným gestom 1-shift švihnutie dole alebo 1-shift švihnutie hore.

V editačnom poli sa môžeme pohybovať po znakoch švihaním doľava a doprava.
Môžeme sa pohybovať aj po slovách švihaním dvoma prstami doprava a doľava.
Po riadkoch  sa pohybujeme švihaním hore a dole.
Na začiatok editačného poľa sa dostaneme švihnutím dvoma prstami hore. Na koniec švihnutím dvoma prstami dole.

Aby sme mohli text skopírovať, potrebujeme určiť začiatok a koniec textu. Najprv presunieme kurzor na začiatok textu. Sem umiestnime značku. Môžeme to urobiť z kontextovej ponuky, ale takisto môžeme značku uložiť aj gestom 1 shift dvoj švih doprava. Stlačíme tlačidlo na pridávanie hlasitosti a švihneme dvoma prstami doprava.
Teraz stačí prejsť na koniec textu. Na tomto mieste z kontextovej ponuky aktivujeme položku kopírovať.

Text už máme v schránke. Teraz stačí vytvoriť novú správu. Text vložíme z kontextovej ponuky. Najprv vypneme klávesnicu opakovaním gestom 1 shift švih hore alebo 1-shift švih dole. Otvoríme kontextovú ponuku dvojitým poklepaním a aktivujeme položku vložiť.
Okrem kopírovania môžeme text pomocou značiek aj mazať. Opäť príklad. Dostali sme vianočnú sms-ku. Chceme ju preposlať, ale potrebujeme z nej zmazať začiatok. Teraz správa vyzerá takto:
"Ahoj ONdro. Najkrajšie darčeky tie nie sú v krabičkach,tie máme ukryté len v našich srdiečkach. V ten večer vianočný skúsme si ich priať,možno ich prinesie ten,kto má nás rád. Prajem krásne Vianoce."
Chceme zmazať oslovenie. Najprv presunieme kurzor na koniec oslovenia. Sem uložíme značku gestom 1 shift dvojšvih doprava. Teraz presunieme kurzor na začiatok textu. Napokon z kontextovej ponuky môžeme aktivovať položku vymazať po značku. Alebo použijeme gesto 1-shift dvojšvih doľava. Stlačíme tlačidlo na pridávanie hlasitosti a švihneme dvoma prstami doľava.

Často sa môžeme stretnúť s tým, že nám e-mailom príde telefónne číslo alebo odkaz.
Ak chceme odkaz otvoriť, presunieme naň kurzor A gestom 1-shift poklepanie ho otvoríme.
Gesto funguje aj na telefónnych číslach. Tlefónne číslo sa preklopí do modulu telefón, odkiaľ môžeme rovno telefonovať, prípadne číslo uložiť do kontaktov, alebo naň odoslať sms správu.

Niekedy sa môžete stretnúť s overovacími kodmi, ktoré sa ťažko hláskujú. Napríklad DTBP. Ak nedokážete zistiť, aké písmeno vám hlas prečítal, môžete znak pod kurzorom vyhláskovať. Slúži na to gesto 2-shift klepnutie jedným prstom.

Zhrnutie:
  • 1-shift dvojšvih doprava uloží na pozíciu kurzora značku.
  • 1-shift dvojšvih doľava zmaže text od značky po kurzor.
  • 1-shift poklepanie otvorí odkaz, e-mailovú adresu, alebo telefónne číslo
  • 2-shift klepnutie vyhláskuje písmeno pod kurzorom.