Rýchla voľba

Pamätáte si ešte na časy, keď ste stlačili jedno tlačidlo a rovno ste zavolali mame? Aj set aplikácii Corvus ponúka rýchlu voľbu. Princíp je rovnaký. Poďme si to vyskúšať.

Najprv si spustíme aplikáciu Kontakty. Následne musíme nájsť kontakt, ktorému chceme priradiť rýchľu voľbu. Napríklad kontakt "mama". Keďže kontaktov mám často veľa, pomocou hľadania nájdeme kontakt ktorý hľadáme. Editačné pole na vyhľadávanie môžeme rýchlo otvoriť gestom 1 shift švih dole. Do editačného poľa zapíšeme "mama" a potvrdíme. Ocitneme sa na hľadanom kontakte.

Možnosť priradiť rýchlu voľbu nájdeme v kontextovej ponuke. Tú otvoríme dvojitým poklepaním a následne položku rýchla voľba v zozname vyhľadáme švihaním dole. Poklepeme.

Teraz sme v zozname s číslicami od 0 po 9. Príslušné číslo nájdeme švihaním dole alebo hore. Všimnite si, že Corvus nám aj prezradí, ktoré čísla sme si už nadefinovali v minulosti. Predpokladajme, že mamu chceme mať na jednotke. Preto poklepeme na číslo 1. Corvus sa nás čšte opýta, čo chceme urobiť a máme tieto možnosti: Priradiť aktuálny kontakt, alebo Priradiť hľadaný text, prípadne Resetovať. My teraz zvolíme hneď prvú možnosť, teda priradiť aktuálny kontakt.

Ak teraz chceme zavolať mame, stačí v aplikácii Corvus Prostredia Telefón ako číslo zadať len jednotku.

V prípade potreby rýchlu voľbu zmažeme tak, že namiesto možnosti priradiť zvolíme možnosť resetovať. Ale čo znamená tá záhadná položka priradiť text?

Ale čo znamená tá záhadná položka Priradiť hľadaný text? To si prezradíme v ďalšom Tipe & Triku.