Rýchla voľba priradeného reťazca

Ako často si voláte napríklad taxík? Ak často, v telefone mám určite veľmi veľa čísel na veľa rôznych taxíkov. A ešte k tomu aj z viacerých miest. Keby ste volali jeden taxík, to by sa dalo vyriešiť pomocou rýchlej voľby a rovno jeho kontakt priradiť niektorému z čísel na klávesnici. Ale aj situácia s viacerími taxíkmi sa v Corvuse dá efektívne vyriešiť pomocou rýchlej voľby tak, aby ste nemuseli stále vyhľadávať v kontaktoch slovo taxi.

Predpokladáme, že rýchlu voľbu ku konkrétnemu kontaktu si priradiť viete. Ak nie, môžete nahliadnuť napríklad do tohoto návodu. Pri nastavovaní rýchlej voľbe ste si možno všimli, že okrem priradenia voľby konkrétnemu kontaktu si môžeme priradiť na rýchlu voľbu aj reťazec. To je niečo, čo v kontaktoch často hľadáme. V našom príklade je to reťazec "taxi", ale samozrejme to môže byť aj iný reťažec. Corvus môžeme naučiť, že po zadaní čísla nám tento reťazec vyhľadá.

Najprv spustíme aplikáciu Kontakty. Následne vyhľadáme reťazec "taxi". Ak máme uložených viac kontaktov, v ktorích názve sa nachádza aj taxi, ocitneme sa na prvom z ních. Otvoríme kontextovú ponuku a nájdeme možnosť Rýchla voľba. Poklepeme a vyberieme si číslo, na ktoré chceme skupinou kontaktov priradiť. Napríklad 9. Opäť poklepeme. Švihnutím dole vyberieme druhú možnosť: Priradiť hľadaný text a potvrdíme

Keď teraz vytočím číslo 9, Corvus nám automaticky vyhľadal v zozname všetky taxíky. Volanie ktoréhokoľvek taxíka s Corvusom je takto veľmi rýchle a jednoduché.