Začíname s Corvus Prostredím

V Touch&Speech od roku 2013 vyvíjame vlastný set aplikácií na sprístupnenie mobilných telefónov s operačným systémom Android nevidiacim a slabozrakým. Meno nášho aplikačného setu je Corvus, pričom tak, ako označenie aplikačný set napovedá, nejde o jednu aplikáciu, ale o komplexný programový balíček zložený z dvoch základných častí, a to z Corvus Prostredia a Corvus čítača.

My vám teraz v dvoch základných sériách používateľských návodov:

predstavíme ako s Corvusom a vlastne a to je hlavné, ako úplne bez zraku, alebo len so zbytkami zraku, so smartfónom čo najefektívnejšie pracovať.

Aký je rozdiel medzi Corvus Prostredím a Corvus Čítačom?

Aby bolo vykonávanie bežných úkonov so smartfónom čo najjednoduchšie a čo najefektívnejšie, vyvinuli sme sadu aplikácií zasadených do jednotného používateľského prostredia. To znamená, že zatiaľ čo v bežných aplikáciách Androidu vyzerá každá obrazovka inak a zároveň obsahuje okrem potrebných informácií aj kopu balastu, v Corvus Prostredí sú obrazovky veľmi jednoduché, účelné a poskytujú vám presne tie informácie, ktoré potrebujete. Nevidiacim sa prihovárajú prostredníctvom hlasu podľa vášho výberu a slabozrakým ponúkajú dobre rozlíšiteľné ikony i kontrastné veľké písmo. No aj keď pohyb po týchto obrazovkách pripomína svojou intuitívnosťou staré tlačidlové telefóny, Corvus naplno využíva inteligenciu smartfónov a funkcionalitou rozhodne nie je pozadu. V Corvus prostredí môžete telefonovať, smskovať, mailovať, pracovať s dokumentmi, sťahovať a čítať si knihy. Corvus Prostredie má v sebe niekoľko vychytávok špeciálne pre nevidiacich a tak s ním rozpoznáte bankovky, roztriedite bielizeň, zistíte, či manžel nezabudol zhasnúť svetlo v kuchyni, ale pomôže vám aj s navigáciou, či identifikovať kompót v špajzy.

No a zatiaľ čo Corvus Prostredie prináša viac ako 40 vlastných modulov, Corvus Čítač nevidiacim sprístupňuje všetky ostatné aplikácie  a bežné prostredie Androidu. Samozrejme s podobne ľahkým a podobne intuitívnym ovládaním a dokonca aj s využitím rovnakej klávesnice akú používame v Corvus Prostredí. Vďaka Corvusu sa tam nemusíte obmedzovať len na funkcie, ktoré sme pre vás pripravili, ale môžete tak využívať aj iné aplikácie Androidu. Nevidiaci s Corvusom radi používajú napríklad TapTapSee na rozpoznávanie predmetov, Be My Eyes, čo je dobrovoľnícka pomoc cez telefón, navigáciu Dot Walker, programy na OCR textov a pod.  Samozrejme, že vďaka Corvusu majú jeho používatelia prístup na internet, k sociálnym sieťam, cestovným poriadkom a ostatným aplikáciám.  Dôležité je, že Corvus sa vám nijako nevnucuje. Používate z neho len to, čo sa vám hodí. Kombinácia Corvus Prostredia a Corvus Čítača je ideálna pre väčšinou používateľov.  No bez problémov je možné, ak sa rozhodnete používať napríklad len Corvus Čítač, pretože v bežnom prostredí Androidu sa pohybujete ako ryba vo vode. Používate štandardný Androidový launcher  a náš čítač si zvolíte pre jeho rýchlu odozvu a skvelé ovládanie.

Ako sa z návodov čo najviac naučiť?

Práve ste vstúpili do série základných návodov k Corvus Prostrediu. Ak už máte aspoň akú – takú predstavu o práci v Corvus Prostredí a už teraz viete, že máte skôr záujem pracovať s našim čítačom obrazovky, preštudujte si nadväzujúcu sériu návodov Začíname s Corvus Čítačom. Ak sa však v problematike zatiaľ úplne neorientujete, určite nepreskakujte, ostaňte na tomto mieste a oboznámte sa najskôr s Corvus Prostredím.

Veríme, že po preštudovaní týchto návodov si Corvus natoľko zamilujete, že si už svoj život bez jeho pomoci nebudete vedieť predstaviť.

Návody v tejto časti sú logicky zoradené tak, aby sme si prešli postupne ovládanie všetkých súčastí Corvus Prostredia. Aj keď jednotlivé časti na seba nadväzujú, môžete si vybrať, ktorá časť je pre vás dôležitá. Ak je to potrebné, v príslušnom návode sa na začiatku dozviete, čo pred jeho preštudovaním už musíte vedieť, aby ste ho zvládli a na konci si všetko pekne zopakujete. Našou snahou je, aby s naučením sa konkrétnej veci bola vždy spojená aj nejaká praktická úloha, takže to, čo sa naučíte si neváhajte hneď odtestovať v praxi.

Návody v sebe skrývajú aj odvolávky na iné zdroje informácií – napríklad na iné návody, kde už bola súvisiaca problematika rozoberaná. Ak návody obsahujú textovú, audio, prípadne video alternatívu, nemusia byť tieto alternatívy úplne totožné, aj keď sa často z veľkej časti zhodujú a my v takom prípade odporúčame si preštudovať aspoň zbežne všetky.

Povedzme, že začnete audio návodmi. Tie sú skôr takou praktickou ukážkou toho, čo nájdete a môžete si podľa vašej ľubovôle postupne čítať a skúšať v textových návodoch. Ak si teda napríklad spustíte audio návod a problematika vám ešte nebude úplne jasná, nezúfajte, ale pomaličky si preštudujte jeho textovú variantu a naopak.

V textových variantoch naviac dokážeme rýchlejšie reagovať na vaše postrehy, spätnú väzbu a prípadné zmeny vyplývajúce nie len zo zmien v Corvuse, ale najmä v operačnom systéme Android. Preto textové verzie môžu obsahovať aj upresňujúce, doplňujúce, či o niečo čerstvejšie informácie. Na druhej strane je niekedy lepšie raz počuť použitie Corvusu v praxi, ako dva krát čítať. Preto každý z variantov má svoj význam.

No a nakoniec sú k niektorým návodom postupne pridávané aj ich video varianty, ktoré majú pomôcť najmä slabozrakým používateľom, ale ešte viac rodinným príslušníkom, asistentom a lektorom bez postihnutia, ktorí vám na základe takýchto návodov vedia potom lepšie pomôcť a poradiť pri používaní smartfónov s Corvusom.

A čo potom?

Ak budete túžiť po ďalších informáciách neváhajte dôkladne preskúmať naše webové stránky a to www.corvuskit.sk a www.hovoriacemobily.sk. Nájdete na nich kompletnú používateľskú príručku, kopu dobrých rád, tipov a  trikov, doplňujúce špecificky orientované návody k aplikáciám Corvusu, k modulom Corvus Čítača, ale tiež odpovede na najčastejšie vaše otázky, či používateľské fórum. Tam môžete s ďalšími Corvusákmi a samozrejme aj spolu s nami diskutovať o našom i vašom Corvuse. Takže vám prajeme veľa zábavy s Corvusom a tešíme sa aj na vašu spätnú väzbu, či vám naše návody a príručky pomohli, alebo aké ďalšie informácie by ste ocenili.

Drobná perlička na záver

Corvus v preklade z latinského slova znamená havran. Havran je v prírode symbolom inteligencie, no charakterizuje ho aj jeho špecifický hlas. Veríme, že aj náš Corvus, ktorý sa k vám ozýva bude pre vás symbolom inteligencie, ktorú vám z vášho smartfónu sprostredkúva.

Rozpohybujme sa

V tomto návode vás prvýkrát oboznámime s prostredím Corvusu. Zistíte, aké jednoduché je pohybovať sa v jeho ponuke a vďaka prvým dvom gestám si prezrieme informácie o stave telefónu na hlavnej obrazovke.

Predpokladáme, že už poznáte, ako telefón správne uchopiť, kde má dotykovú obrazovku a kde ostatné ovládacie prvky. Tiež predpokladáme, že telefón už máte zapnutý a Corvus správne nainštalovaný a aktivovaný.

Ak nemáte skúsenosť s dotykovou obrazovkou, je najskôr potrebné nacvičiť si vykonanie ľahkého švihu prstom po obrazovke. Švih je také rýchle pohladenie dotykového displeja. Telefón chyťte do jednej ruky a prstom druhej ruky vykonajte švih smerom dolu. Švih začnite v hornej tretine displeja, nie však úplne hore pod okrajom a ukončite v spodnej tretine displeja. Gesto potrebuje mať určitú rýchlosť, nemalo by byť veľmi pomalé. Ak ste ho vykonali správne a zároveň máte obrazovku odomknutú, Corvus sa rozozvučí  a oznámi vám nejakú informáciu. Jej obsah nie je zatiaľ dôležitý, dôležité je to, že ste Corvus dokázali rozpohybovať. Podobným spôsobom si vyskúšajte aj švih zdola hore. Končekom prsta v podstate opíšte oblúk. Začnete zo vzduchu, pohladíte displej a prst opäť dvihnete. Švihy môžete striedať a poriadne si ich tak natrénujte. Pre istotu upozorňujeme, že švih by mal byť plynulým pohybom. Nemali by ste položiť prst na obrazovku, po chvíli prst potiahnuť a potom opäť po chvíli zdvihnúť. Vtedy smartfón nie vždy zareaguje. Pripomíname, že pri ovládaní telefónu nerozhoduje, kde sa dotýkate obrazovky. Dôležité sú gestá, ktoré na obrazovke vykonávate.

Švih dolu je v podstate to isté, ako keby ste na klasickej hmatateľnej klávesnici stlačili šípku dole. Rovnako švih nahor je to isté ako keby ste stlačili šípku hore. Jedným švihom sa posuniete v zozname vždy o jednu položku.

Rovno si teda môžeme prezrieť zoznam na hlavnej obrazovke Corvusu. Prvá položka v zozname je nazvaná Ponuka, respektíve Corvus oznámi vstup do ponuky. Spoľahlivo sa na ňu dostanete stlačením tlačidla HOME. Pretože je táto položka najvyššie v zozname, ostatné položky si postupne prezriete švihmi smerom dolu. Na hlavnej obrazovke nájdete stav batérie, signálu a na konci zoznamu dnešný dátum a čas. To, že ste na konci zoznamu zistíte aj tak, že Corvus okrem opakovania poslednej položky pri švihaní pípne. Vrátiť späť sa môžete v zozname švihaním smerom hore. Zároveň si všimnite, že Corvus neoznamuje len jednotlivé položky, ale na konci vždy povie na ktorej položke z koľkých sa práve nachádzate. To, že ste najvyššie v zozname okrem opakovania položky pri švihaní zistíte opäť aj z charakteristického pípnutia. Slabozrakým pomôže identifikovať začiatok a koniec zoznamu aj zarážka vo forme čiary, ktorá pribudne na položke v tom smere, do ktorého sa už nedá pokračovať.

Oboznámili sme sa teda s prvými dvoma gestami, ktoré potrebujeme na ovládanie Corvusu. Švih dole a švih hore sú v podstate to isté, čo šípky dolu a hore na klasickej klávesnici. Corvus sme rozpohybovali a hneď sme si aj pozreli informácie o stave nášho telefónu.

Dnu a von

V tomto návode vás hlbšie oboznámime s prostredím Corvusu. Zistíte, ako vstúpiť do ponuky, ako si prezrieť jej položky a ako sa vrátiť späť. Vďaka tomu sa oboznámite so zoznamom aplikácií, ktoré náš Corvus v sebe integruje.

Predpokladáme, že svoj telefón už poznáte a viete používať gestá švih hore a švih dolu.

Predtým, než začneme uistite sa, že ste na prvej položke hlavnej obrazovky, ktorú Corvus oznamuje ako vstup do ponuky. Teraz si ukážeme, ako túto položku aktivovať. Inými slovami ako do tejto položky vstúpiť.  Ste teda na položke ponuka, do ktorej vstúpite poklepaním. Tým sa myslí gesto pri ktorom dvakrát tesne za sebou koncom prsta poťukáte na obrazovku telefónu. Opäť nie je dôležité v ktorej časti obrazovky. Dôležité je, aby ste to spravili dostatočne rýchlo. Ak ste poklepanie vykonali správne, Corvus sa opäť ozve a oznámi názov okna ponuka, a prvú položku v zozname tohto okna, ktorou je telefón. Znamená to, že ste úspešne do ponuky vstúpili. Niekedy to označujeme aj ako zanorenie o úroveň hlbšie. Položky v zozname ponuka si rovnako, ako položky v zozname na hlavnej obrazovke môžete prezrieť švihaním smerom dolu a nazad švihmi hore. V tomto zozname nájdete napríklad aj položku aplikácie, kde si môžete pozrieť, čo všetko nám Corvus v nej ponúka. Do položky vstúpite poklepaním. Zanoríte sa tým opäť hlbšie.  Corvus pri úspešnom vstúpení do položky Aplikácie oznámi, že ste vstúpili do okna aplikácie, ste na prvej položke (napríklad Zápisník) zo zoznamu položiek. Samozrejme v čase, kedy čítate tento text, položiek už môže byť oveľa viac, keďže Corvus sa rýchlo rozvíja. Položky v zozname si môžete pozrieť švihaním dolu a nazad švihaním hore. Tieto funkcie zvykneme označovať aj ako aplikácie Corvusu. Keď sa chcete vrátiť o úroveň vyššie, spravíte to druhým gestom, ktoré vás chceme naučiť. Nebojte sa, je veľmi jednoduché. Na vynorenie sa o úroveň vyššie urobte jeden švih smerom doľava. Opäť sa oblúčikom s ľahkosťou dotknete displeja, potiahnete prst z pravej strany na ľavú a hneď ho dvihnete. V Corvuse sa vrátite do okna ponuka a budete stáť na položke aplikácie. Ak chcete v zoznamoch vyjsť ešte o úroveň vyššie, opäť švihnete doľava. Všimnite si, že na to, aby ste sa vrátili o úroveň vyššie môžete stáť na ktorejkoľvek položke v zozname, nemusíte byť len na jeho vrchu. V prípade, že budete stáť na položke ponuka na hlavnej obrazovke, ak by ste ešte raz skúsili švihnúť doľava, na vyššiu úroveň už nevyjdete, na čo Corvus zvukovo upozorní.

Naučili sme sa teda ako vstupovať do jednotlivých položiek zoznamov, zopakovali sme si prezeranie zoznamov a nakoniec sme sa naučili ako sa opäť vynoriť späť. Využili sme gesto poklepanie, teda dvakrát poťukať jedným prstom kdekoľvek na obrazovku, aby sme vstúpili do ponuky. Môžeme to prirovnať ku klávese Enter na klávesnici. Zároveň sme sa naučili aj vyjsť o úroveň späť a to jednoduchým gestom švih doľava.

Prvý hovor z kontaktov a z registra hovorov

Smartfón môžete mať na kopu vecí ale s určitosťou ho máte na telefonovanie. Z domovskej obrazovky z jej prvej položky Corvus Ponuka, sa poklepaním dostanete do zoznamu, ktorý začína položkou telefón, Corvus povie okno ponuka položka telefón 1 z 9. Švihom nadol sa dostanete na položku kontakty, Corvus povie kontakty 2 z 9. Poklepaním sa dostanete na zoznam telefónnych kontaktov, ktoré máte uložené v smartfóne. Švihaním nadol alebo nahor sa môžete po kontaktoch pohybovať, presne tak, ako na domovskej obrazovke, či v ktoromkoľvek inom zozname položiek. Corvus vám bude čítať jednotlivé mená a ich poradie v zozname. Kontakty sú zoradené abecedne. Vyhľadávať napísaním hľadaného mena sa naučíte v ďalšej časti, teraz musíte kontakt vyhľadať prešvihávaním. Povedzme si, že hľadáte napríklad Barboru. Šviháte teda smerom dolu, až kým ju nenájdete v zozname. Ale čo keby ste chceli zatelefonovať Zuzane. Zoznam kontaktov je dlhý a z toľkého prešvihávania by vás bolela ruka. Mohli by ste napríklad napísať do vyhľadávania meno Zuzana, samozrejme, keby ste to vedeli, ale Zuzana začína na z a teda s istotou bude niekde na konci zoznamu. Viete ju nájsť ešte oveľa rýchlejšie, stačí ak sa naučíte doplnkové gesto, ktorým preskočíte na poslednú položku v zozname. Tým gestom je švih dvoma prstami smerom dole. To čo teda robíte jedným prstom, keď prechádzate o jednu položku nižšie, teraz spravíte súčasne s dvoma prstami. Švihnete zhora smerom dolu.  No a asi vám už napadlo, že ak miesto Zuzany potrebujete zavolať napríklad Anke na začiatku zoznamu, urobíte to isté gesto len opačne, teda švihnete dvoma prstami súčasne zdola nahor. Také dvojprstové gestá kedy oboma prstami šviháte niektorým smerom označujete aj ako dvojšvih. Jedna dobrá rada, ak sa vám gesto nedarí, a v zozname sa neposúvate, skúste prsty oddialiť viac od seba. Často ich používatelia akoby zlepia dokopy, no telefón ich vtedy považuje len za jeden riadne hrubý prst. No a môžete ísť konečne telefonovať. K tomu ale ešte jedna pripomienka, predtým, než začnete telefonovať, uvedomte si, že ste sa ešte nenaučili pokladať hovor, preto o položenie hovoru požiadajte toho, s kým telefonujete.

Vyberiete si teda zo zoznamu kontaktov napríklad Betku a hovor uskutočníte opäť poklepaním na položku Betka. Následne sa hovor hneď začne vytáčať.

Podobne funguje aj Register hovorov, kde sa zaznamenávajú všetky prichádzajúce, odchádzajúce a zmeškané hovory. Na domovskej obrazovke poklepaním vstúpite do položky ponuka, švihaním dole nájdete položku Register. V zozname Register sú 4 položky, kde nájdete informácie o vašich hovoroch. Na prvej položke sú informácie o volaných číslach, druhá položka sú neprijaté hovory, tretia položka sú prijaté hovory a štvrtá položka sú hovory ostatné. Do položky ostatné niektoré typy telefónov ukladajú napríklad odmietnuté hovory.  Vráťme sa opäť na položku volané hovory. Keď na ňu poklepete, vidíte posledný hovor, ktorý ste uskutočnili pred chvíľou Betke. Corvus oznámil okrem mena volaného aj   dátum a čas, kedy sa hovor uskutočnil. Listovaním v tomto zozname si môžete prejsť volané čísla a priamo z tohto zoznamu poklepaním uskutočniť hovor. Rovnako fungujú aj zoznamy neprijatých, prijatých a ostatných hovorov. Na záver vám ešte ukážeme, čo sa stane, ak vám niekto zavolá a vy hovor nepríjmete. Ide o takzvaný neprijatý alebo zmeškaný hovor. Bolo by samozrejme nepraktické, vždy sa ísť presvedčiť do registra neprijatých hovorov, či vám tam niečo nové nepribudlo. Corvus na to pamätá a na domovskej obrazovke vám v prípade neprijatého hovoru túto informáciu zobrazí ešte pred položkou ponuka. Je to preto, aby ste informáciu o neprijatom hovore nikdy neprehliadli. V podstate sa nad položkou ponuka vytvorí nová položka s názvom Neprijaté hovory s uvedením počtu neprijatých hovorov, ktoré ste si v registri ešte nepozreli. Táto informácia bude na domovskej obrazovke zobrazená až dovtedy, kým v registri neprijatých hovorov bude nejaká položka, ktorú ste doposiaľ nevideli. Ak si chcete pozrieť, kto vám volal, poklepaním vstúpite do položky Neprijaté hovory. Ocitnete sa takou malou skratkou priamo v registri neprijatých hovorov, kde si v zozname môžete prezrieť, kto vám telefonoval, prípadne ho poklepaním rovno vytočiť. Ešte jedno upozornenie. Niekedy sa stáva, že sa vám na domovskej obrazovke zobrazí informácia o neprijatých hovoroch. Vy do nej vstúpite, pozriete si posledné neprijaté hovory a vrátite sa späť na hlavnú obrazovku. Ak ste videli všetky nové položky informácia o neprijatých hovoroch z domovskej obrazovky zmizne. No ak tam stále ostáva zobrazená verte, že nejaký neprijatý hovor ešte ušiel vašej pozornosti. A treba švihať nižšie v zozname.

Práve sme zúročili to, čo sme sa doteraz naučili. Vďaka gestám na pohyb po zoznamoch a gestám na vstup do položky a späť sme sa dokázali zorientovať nielen v kontaktoch, ale aj v registri hovorov. Hovor sme uskutočnili poklepaním po mene kontaktu. Na rýchly presun na koniec a začiatok zoznamu sme sa naučili využívať doplnkové dvojprstové gestá, teda dvojšvihy a to dvojšvih dolu a dvojšvih hore.

Prijatie, priebeh a ukončenie hovoru

V tomto návode sa oboznámite s obrazovkou znázorňujúcou prichádzajúci hovor. Následne sa naučíte hovor prijať, ukončiť alebo odmietnuť. Predpokladáme, že svoj telefón už poznáte a viete používať základné gestá v Corvuse.

V predchádzajúcich návodoch sme hovorili o vytáčaní telefónneho čísla. Čo však spraviť, ak niekto zavolá vám. Pri prichádzajúcom hovore sa na obrazovke smartfónu zobrazí krátky zoznam, ktorý obsahuje dve položky – meno volajúceho a informáciu o telefónnom čísle volajúceho. Ak meno volajúceho nemáte uložené v vašich kontaktoch, ukáže sa len telefónne číslo volajúceho. V tomto zozname sa pohybujete rovnako, ako aj v iných zoznamoch, teda švihom dolu a naspäť švihom hore.

Prijať, zrušiť a odmietnuť hovor môžete viacerými spôsobmi. Najefektívnejšie ako prijímať hovory je použitie tlačidiel hlasitosti. Ak počas vyzváňania stlačíte ktorékoľvek tlačidlo hlasitosti telefónu dva krát rýchlo za sebou, hovor prijmete. Ak ktorékoľvek tlačidlo hlasitosti stlačíte len raz, hovor sa neprijme, len sa stíši vyzváňanie a vy ho môžete ešte dodatočne prijať, alebo nechať „vyzvoniť“. Tento spôsob si vyžaduje, aby Corvus bol predvolenou aplikáciou na telefonovanie a funguje od Androidu 6.

Druhý spôsobo môžete využiť, ak máte hmatateľné tlačidlo HOME. Vtedy hovor môžete prijať jeho krátkym stlačením. Tlačidlom POWER, ktoré je tiež hmatateľné, je potom možné hovor ukončiť. Ak ale POWER stlačíte počas vyzváňania, hovor sa podobne ako pri krátkom stlačení tlačidiel hlasitosti neodmietne, len sa stíši vyzváňanie a vy ho môžete ešte prijať, alebo nechať „vyzvoniť“. Možnosť prijímať a odmietať hovory tlačidlami HOME a POWER je potrebné mať povolenú v nastaveniach Androidu a neponúkajú ju všetky telefóny.

No a tretím spôsobom obsluhy hovorov je prijímanie, resp. odmietanie hovoru gestami. Tento spôsob obsluhy hovorov musí byť povolený v Corvus Nastaveniach. Odmietnutie prichádzajúceho hovoru vykonáte dvojprstovým gestom, a to dvojšvih doľava. Toto gesto sa vykoná tak, ako švih doľava, len súčasne na obrazovke švihnete dvoma prstami naraz. Takto hovor odmietnete. Na prijatie prichádzajúceho hovoru využijete dvojprstové gesto, takzvaný dvojšvih doprava. Toto gesto sa vykoná tak, ako švih doprava, len súčasne na obrazovke švihnete dvoma prstami naraz.

Dvojprstové gestá je potrebné vykonávať s dostatočným rozostupom oboch prstov od seba, aby ich telefón nepovažoval za jeden mohutný prst. Po prijatí prichádzajúceho hovoru máte na obrazovke viacpoložkový zoznam, ktorý si prezeráte rovnako ako každý iný zoznam, teda švihaním dolu a naspäť švihaním hore. Vidíte, že prvá položka v zozname je informácia o tom, kto vám volá a ako dlho už hovor prebieha. Druhá položka v zozname obsluhuje reproduktor. Po poklepaní na túto položku aktivujete hlasitý odposluch počas hovoru. Opätovným poklepaním na tú istú položku hlasitý odposluch deaktivujete.

Ďalšia položka v zozname slúži na deaktiváciu mikrofónu, ďalšia na aktiváciu Bluetooth.

Potom je položka na prerušenie spojenia, ktorá hovor ukončí rovnako, ako keď stlačíte tlačidlo POWER. Na aktiváciu tejto položky  a teda na zrušenie hovoru, na položku rovnako dva krát poklepete jedným prstom.

Na obrazovke prebiehajúceho hovoru je potom ešte možnosť tónovej voľby, ktorou ovládate automatické ústredne napríklad pri hovore vášmu operátorovi.

Ešte dôležité upozornenie, smartfóny často sledujú svoju pozíciu voči uchu volajúceho. Preto, aby reagovali na vaše gestá, je telefón nevyhnutné oddialiť od ucha a dať ho ideálne do vodorovnej polohy obrazovkou smerom hore respektíve k vám.

Ešte jedna praktická rada na koniec. Počas vyzváňania telefónu vás Corvus informuje o telefónnom čísle a mene volajúceho. Aby ste sa mohli zamerať na hlas Corvusu, môžete zvonenie telefónu stíšiť krátkym stlačením tlačidla POWER tak, ako sme opísali vyššie.

Práve sme sa teda naučili ako zdvihnúť a odmietnuť prichádzajúci hovor a ako zrušiť práve prebiehajúci hovor. To všetko buď s pomocou tlačidiel hlasitosti, alebo tlačidiel HOME a POWER alebo s využitím dvojšvihu doľava na odmietnutie hovoru, dvojšvih doprava na prijatie hovoru. Tiež sme si ukázali, ako si stíšiť vyzváňanie, aby sme si mohli v pokoji vypočuť meno a číslo volajúceho.

Volanie vytočením čísla z klávesnice

V tomto návode sa prvýkrát oboznámite s prepisovateľným editačným poľom, do ktorého budete zapisovať jedinečnou klávesnicou Corvus. Nateraz pôjde o číselné editačné pole a číselnú klávesnicu v module Telefón. Veríme, že po zvládnutí tejto časti tutoriálu budete sami vedieť zapisovať čísla v ktoromkoľvek číselnom editačnom poli, ale hlavne si prvýkrát zatelefonujete, keď nemáte telefónne číslo volaného uložené v kontaktoch, a musíte ho zadať ručne.

Nachádzate sa na domovskej obrazovke Corvusu, kde poklepete na položku Ponuka a zanoríte sa do zoznamu s prvou položkou telefón. Následne znova poklepete na položku Telefón. Otvorí sa vám editačné pole Vytočiť, v ktorom sa nachádza riadok, do ktorého sa zapisujú číslice a pod ním klávesnica s tlačidlami. Na prácu v tomto editačnom poli sa teda potrebujete  naučiť rozlišovať gestá, ktoré použijete na klávesnici a gestá, ktoré môžete použiť iba v priestore  zapisovacieho poľa nad klávesnicou. Keď je na displeji zobrazená klávesnica, zaberá zospodu približne 2/3 obrazovky. Teda priestor na vyhľadanie čísiel na klávesnici je dostatočne veľký na manipuláciu.

Klávesnica pozostáva z dvanástich polí usporiadaných v štyroch riadkoch, v každom riadku po troch poliach. Má teda radenie číslic ako pri bežnom tlačidlovom telefóne teda takzvanú klávesnicu 3x4. Radenie číslic je v prvom riadku 1, 2, 3, v druhom 4, 5, 6, v treťom 7, 8, 9 a v poslednom * alebo+, 0 a mriežka.“

Časť obrazovky, na ktorej sa nachádza klávesnica, je možné prehliadať dotykom. Jedným prstom prechádzate po displeji a Corvus číta číslice, ktoré sú pod prstom. Keď nájdete číslicu, ktorú potrebujete zapísať, prst zodvihnete a číslica sa zapíše do zapisovacieho editačného poľa. Corvus to ohlási zvukovým signálom a znovu prečíta číslicu, ktorá sa zapísala. Prehliadaním a dvíhaním prsta si môžete z číslic zapísať celé telefónne číslo, ktoré potrebujete vytočiť. Nemusíte sa báť, že prstom výjdete mimo klávesnicu, nebude to žiaden problém . Ak sa vám to náhodou aj podarí, Corvus vám ohlási, že ste mimo klávesnice. Vtedy sa nachádzate v oblasti zapisovateľného poľa.

Ak sa náhodou pomýlite a zapíšete inú číslicu ako potrebujete, nevadí. Mazanie je veľmi jednoduché. Stačí, ak do priestoru klávesnice raz ťuknete dvomi prstami súčasne. Toto gesto zmaže číslicu zapísanú vľavo od kurzora. Ak budete gesto opakovať, viete tak postupne zmazať celé zapísané číslo. Corvus vždy prečíta číslicu, ktorú maže a to aj informáciou, že bola zmazaná. Tak máte aj mazanie plne pod kontrolou. 

Ak si potrebujete overiť, čo ste zapísali, presuniete sa prstom do priestoru nad klávesnicou, teda tam, kde vám Corvus oznámi, že ste mimo klávesnice. Následne môžete švihmi doľava posúvať kurzor postupne smerom k prvej zapísanej číslici a smerom doprava sa vrátite po čísliciach opäť na koniec zapisovaného čísla. Existuje ale aj iný spôsob, ako si jednoducho prečítate obsah celého okna.

Na vyvolanie tejto funkcie sa naučíte nové gesto. Pri tomto geste ide o kombináciu stláčania tlačidla hlasitosti a švihania. Tlačidlá hlasitosti sa väčšinou stláčajú prstom ruky, v ktorej držíte smartfón a švih vykonávate prstom druhej ruky. Takže stlačíte tlačidlo pre zníženie hlasitosti, teda shift 2, držíte ho stlačené, zároveň na obrazovke poklepete jedným prstom a následne uvoľníte tlačidlo hlasitosti. Corvus ohlási Vytočiť editačné pole, čísla tlačidlá a zapísané číslo. Poklepaním jedným prstom na obrazovku v oblasti editačného poľa, teda mimo klávesnice, číslo aktivujete a začnete telefonovať. 

Naučili sme sa zapísať telefónne číslo do editačného poľa a zoznámili sme sa s numerickou klávesnicou. Jednoduchým gestom ťuknutím dvoma prstami naraz sme chybnú číslicu mazali, gestom stlačením zníženia hlasitosti a súčasne poklepaním sme si nechali prečítať obsah aktuálneho okna so zapísaným číslo. No a na záver poklepaním do priestoru mimo klávesnice sme telefónne číslo vytočili.

Použitie alfanumerickej klávesnice a vyhľadanie kontaktu

Teraz sa máte možnosť oboznámiť s fungovaním jednej z alfanumerických klávesníc Corvusu. Písanie využijete pri vyhľadávaní kontaktu, čo vám pri telefonovaní bude poriadne šetriť čas.

Poklepaním vstúpite do prvej položky Ponuka. V nasledujúcom zozname vyhľadáte švihaním smerom dolu kontakty a poklepaním do nich vstúpite. Hneď po vstúpení do kontaktov vám Corvus oznámi, že stojí na prvej položke z celkového počtu kontaktov. Keďže chcete hľadať Martina a písmeno M je niekde v strede abecedy, je nám jasné, že s klasickým prešvihávaním neobstojíme. A tak potrebujete spustiť vyhľadávanie.  To je však veľmi jednoduché. Stačí vám aktivovať klávesnicu, ktorú spustíte tak, že stlačíte a držíte tlačidlo zvýšenia hlasitosti, ktoré označujeme ako shift 1 a súčasne druhou rukou vykonáte švih dolu. Následne tlačidlo shift 1 uvoľníte. Tlačidlá hlasitosti sa väčšinou stláčajú prstom ruky, v ktorej držíte smartfón a švih sa vykonáva prstom druhej ruky.

Corvus vám oznámi hľadať, editačné pole, jedno veľké písmeno, tlačidlá. To znamená, že ste sa prepli do editačného okna na hľadanie a zároveň bola spustená alfanumerická klávesnica ktorá zapíše text s prvým veľkým písmenom. Slovo tlačidlá definuje typ klávesnice, pretože v Corvuse poznáme hneď niekoľko druhov písania. Tlačidlá však patria medzi najrozšírenejšie  a preto si písanie ukážeme na nich.

Do editačného poľa na hľadanie ideme teda zadať text, ktorý chcete vyhľadať. Hľadáte kamaráta Martina, takže potrebujete napísať slovo Martin. Tak, ako pri numerickej klávesnici aj teraz je obrazovka rozčlenená na 2 časti. V spodných zhruba 2/3 sa nachádza samotná klávesnica a nad ňou je priestor na písanie. Klávesnica je rozčlenená na 12 tlačidiel v troch stĺpcoch a štyroch riadkoch. Ide teda o takzvanú klávesnicu 3x4 a tí, ktorí si ešte pamätáte staré tlačidlové Nokie, sa určite veľmi potešíte, pretože ju v podstate poznáte.

K jednotlivým tlačidlám je pridelených hneď niekoľko znakov a je vhodné dobre sa ich naučiť. Rozloženie znakov a písmen na klávesnici je podrobne rozpísané v kompletnej používateľskej príručke. Na každom políčku sa nachádza tri a viac znakov. Pre úvodnú prácu si vysvetlíme len znaky na prvých troch až štyroch pozíciách na každom tlačidle, ostatné si môžete doplniť z užívateľskej príručky.

Na prvom riadku na tlačidle 1, teda prvom zľava  sú znaky pre bodku, čiarku, otáznik, výkričník. Na druhom tlačidle sú písmená základnej abecedy v poradí a, b, c. Na treťom tlačidle sú písmená d, e, f. V druhom riadku máme ďalšie 3 tlačidlá, označujeme ich ako 4,5,6. Na štvrtom tlačidle sú písmená g, h, i. Na piatom tlačidle j, k, l a na šiestom tlačidle m, n, o. V treťom riadku na siedmom tlačidle sú písmená p, q, r, s. Na ôsmom tlačidle  písmená t, u, v. Na deviatom tlačidle  w, x, y, z. V štvrtom riadku na desiatom tlačidle hviezdička plus, mínus, lomeno. Na jedenástom tlačidle medzera, nula a zariadkovanie. Na dvanástom tlačidle znaky krížik, úvodzovky, znak pre dolár, znak pre percentá.

Písanie písmen na prvých pozíciách je podobné ako na číselnej klávesnici. Prstom prechádzate po tlačidlách klávesnice a Corvus vám číta vždy prvé písmeno daného tlačidla. Keď zodvihnete prst z klávesnice písmeno sa zapíše do editačného poľa,  Corvus pípne a zapisované písmeno zopakuje.

Idete teda napísať slovo Martin. Viete, že písmeno M sa nachádza na 6. tlačidle a tak prst položíte do priestoru klávesnice tam, kde približne očakávate toto tlačidlo. Prehľadávaním displeja za pomoci Corvusu, ktorý vám odčíta to, čo máte práve pod prstom, klávesu určite nájdete, aj keby ste sa pri položení hneď netrafili. Corvus zapisuje znaky až vtedy, keď prst z klávesnice zodvihnete. Nemusíte mať teda obavu si klávesnicu poprezerať. Keď Corvus prečíta písmeno M prst z obrazovky zdvihnete. O tom, že písmeno bolo zapísané vás Corvus uistí jeho opätovným prečítaním a pípnutím. Následne hľadáte písmeno A, o ktorom viete, že je ako prvé písmeno na druhom tlačidle. Ak by ste náhodou vyšli mimo klávesnicu, Corvus vám to oznámi a vy sa môžete bez problémov postaviť opäť do poľa klávesnice.

Po zapísaní písmena A idete zapísať písmeno R, o ktorom viete, že je na siedmom tlačidle, no až tretie v poradí. Zároveň ale vieme, že ako prvé je na 7. tlačidle písmeno p, ktoré vyhľadáte rovnako ako pri písmenách M a A. Keď ho však nájdete, prst nezdvíhate, ale naopak, kdekoľvek na displej ťuknete súčasne ešte jedným prstom a to toľkokrát, kým vám Corvus neoznámi, že je pripravený zapísať požadované R. Keďže R je na 7. tlačidle ako 3. v poradí postačí vám urobiť druhým prstom dva príťuky. Keď Corvus oznámi písmeno R, oba prsty z klávesnice dvihnete, aby ste písmeno zapísali. T je jednoduché, pretože je opäť ako prvé na 8. tlačidle. 8. tlačidlo vyhľadáte jedným prstom  a po uvoľnení prstu sa písmeno T zapíše. Na písmeno I, ktoré je tretie v poradí na štvrtom tlačidle a rovnako aj na písmeno N, ktoré je druhé na 6. tlačidle opäť využijete príťuky. Najskôr vyhľadáte príslušné tlačidlá, jeden prst ponecháte na nájdenom tlačidle a druhým prstom priťukávate až kým sa neozve požadované písmeno.

Ak sa náhodou pomýlite aj tu, rovnako ako pri numerickej klávesnici  vymažete chybný znak krátkym ťuknutím oboma prstami naraz kdekoľvek do priestoru klávesnice. Keď si chcete celý zapísaný text prečítať, použijete rovnaké gesto, ako pri numerickej klávesnici a to stlačenie a držanie tlačidla na ubratie hlasitosti shift 2, poklepanie jedným prstom a pustenie tlačidla. No a na potvrdenie zapísaného textu musíte poklepať v priestore editačného poľa, teda mimo klávesnice.

Následne sa zobrazí položka kontakty s vyfiltrovaním všetkých kontaktov s menom Martin. Ak máte v kontaktoch uložených viacero Martinov, švihaním si nájdete toho, ktorému chcete volať. Samozrejme nemuseli ste zadávať celé meno, stačilo zadať napríklad len písmeno M, alebo časť mena Mart, no v takom prípade by vám smartfón vyhľadal všetky mená v ktorých sa písmeno M, respektíve časť slova Mart vyskytuje. Takže by vám vyhľadalo aj Martu. No ale vráťme sa k Martinovi. Na uskutočnenie hovoru stačí už len na Martin poklepať. A voláte.

Ešte jeden typ na záver, väčšina používateľov pozná rozloženie znakov na jednotlivých tlačidlách ešte zo starých tlačidlových telefónov. Preto Corvus číta v predvolenom stave len prvý znak na tlačidle. Ak si však máte problém znaky na tlačidlách zapamätať, nemusíte sa báť. Stačí v nastavení Corvusu v časti venovanej nastaveniu tlačidlovej klávesnice zapnúť rozšírenú odozvu pri prehmatávaní klávesnice. Corvus vám potom bude predčítavať všetky znaky na jednotlivých tlačidlách.

Naučili sme sa písať na alfanumerickej klávesnici, poznáme nové gesto shift 1 švih dolu na vyvolanie klávesnice a zopakovali sme si gestá na mazanie textu i prečítanie obsahu obrazovky. Vďaka tomu sa nám podarilo vyfiltrovať si v kontaktoch kamaráta Martina a zavolať mu.

Vytvorenie nového kontaktu s použitím kontextovej ponuky

Teraz si vysvetlíme, ako si môžete uložiť kontakt a vysvetlíme si aj používanie kontextového menu najmä v kontaktoch.

Najprv si ukážeme vytvorenie kontaktu v zozname kontaktov. Na domovskej obrazovke poklepete na položku Ponuka, následne prešvihaním sa dostanete na položku Kontakty, do ktorej vstúpite poklepaním.  Corvus vám prečítal prvé meno zo zoznamu kontaktov. Na vytvorenie nového kontaktu využívame takzvanú kontextovú ponuku. Tí, ktorí pracujete s počítačom, kontextové ponuky bežne využívate napríklad pri práci so súbormi. Aktivujete ich klávesou, ktorá býva umiestnená vpravo od medzerníka, alebo ak na počítač vidíte, určite používate aj pravé tlačidlo myši. Položky kontextovej ponuky sa prispôsobujú v závislosti od situácie a týkajú sa buď práce s položkou zoznamu, na ktorej práve stojíte, alebo celého zoznamu, v ktorom sa nachádzate. Bývajú v nej funkcie na mazanie, upravovanie, označovanie, kopírovanie, vyhľadávanie, či vytváranie nových položiek v zozname. Preto aj teraz, keď chcete vytvoriť novú položku v zozname, teda keď chcete pridať nový kontakt do zoznamu kontaktov, aktivujete najskôr kontextovú ponuku. To spravíte gestom poklepanie dvoma prstami naraz, a to na hociktorej položke v zozname, teda na hociktorom mene. Ak by ste ale chceli napríklad uložený kontakt upravovať, kontextovú ponuku musíte vyvolávať priamo na tom kontakte, ktorý chcete upraviť. Po vykonaní gesta, ktoré pre zjednodušenie zvykneme nazývať aj dvojité poklepanie, teda poklepanie dvoma prstami súčasne sa dostanete do zoznamu kontextovej ponuky. Vidíte, že po dvojitom poklepaní ste sa dostali do kontextovej ponuky kontakt. Položky v nej prechádzate prešvihávaním, rovnako, ako aj v iných zoznamoch. Pozrime sa teda, čo kontextová ponuka pre kontakty skrýva. Tak, ako sme hovorili, sú to všetko operácie, ktoré vykonávate buď s kontaktom, na ktorom ste stáli v čase, keď ste kontextovú ponuku vyvolali, alebo operácie týkajúce sa celého zoznamu. Vás momentálne zaujíma položka Nový, pretože chcete vytvoriť nový kontakt. Po poklepaní sa automaticky otvorí klávesnica a editačné pole pre vloženie krstného mena nového kontaktu. Napíšete meno a poklepaním mimo klávesnice sa otvorí editačné pole pre vloženie priezviska. Napíšete priezvisko, poklepete mimo klávesnice a otvorí sa číselná klávesnica a editačné pole pre vloženie čísla. Po napísaní čísla a poklepaní mimo klávesnice sa kontakt automaticky uloží do zoznamu kontaktov. Vytvorili ste teda úspešne kontakt. Corvus sa po uložení nového kontaktu nastavil na prvé meno v zozname kontaktov. No a keď to budete potrebovať, kontakt na kamaráta si poľahky nájdete v zozname kontaktov. Vďaka kontextovej ponuke si napríklad môžete kontakty editovať, označovať, priradiť im vyzváňacie tóny, či rýchlu voľbu a podobne.

Ukázali sme si, ako si môžeme uložiť kontakt vytvorením nového kontaktu v zozname kontaktov. Naučili sme sa vyvolávať kontextovú ponuku vďaka ktorej môžeme pracovať s kontaktmi.

Vytvorenie nového kontaktu z registra a z editu na vytáčanie

Vysvetlíme si, ako si môžeme uložiť kontakt z registra hovorov a z poľa na vytáčanie. Ukážeme si aj zopár zaujímavých funkcií kontextovej ponuky. Predpokladáme, že už máte na dobrej úrovni zvládnuté základné gestá. Určite si pred touto časťou videotutoriálu pozrite aj časť venovanú numerickej aj alfanumerickej klávesnici a hlavne časť venovanú vytvoreniu a uloženiu nového kontaktu v module kontakty.

Predstavme si situáciu, že sme pred chvíľou dovolali s kamarátom, ktorý nám zavolal z nového mobilu s novým telefónnym číslom, ktoré ešte nemáme uložené. Toto telefónne číslo by sme si radi uložili. Z domovskej obrazovky Corvusu poklepem na položku Ponuka a prešvihám sa na položku Register, kde poklepem. V zozname registra mi Corvus oznámi, že okno Register má štyri položky, môžeme si ich prešvihať. Sú to  Volané čísla, Neprijaté hovory, Prijaté hovory a Ostatné hovory. Poklepem na položku Prijaté hovory, kde mi Corvus prečíta, kto mi naposledy volal, kedy a aké je poradie položky v zozname. Keďže mi naposledy volal kamarát, ktorého číslo ešte nemáme uložené,  Corvus prečítal jeho telefónne číslo. Pri uložených kontaktoch Corvus číta mená. Číslo si uložím do zoznamu kontaktov vyvolaním kontextovej ponuky na tomto čísle gestom poklepanie dvoma prstami naraz – teda dvojité poklepanie.          

  Švihaním prejdem na položku – Pridať do kontaktov. Po poklepaní sa nám automaticky otvorí klávesnica a editačné pole pre vloženie krstného mena nového kontaktu. Napíšem meno a poklepaním mimo klávesnice sa mi otvorí editačné pole pre vloženie priezviska. Napíšem priezvisko, poklepem mimo klávesnice a otvorí sa číselná klávesnica, v ktorej už bude telefónne číslo vypísané, takže tú stačí už len potvrdiť poklepaním mimo klávesnice.   Po uložení telefónneho čísla do kontaktov mi už Corvus v Registri bude čítať meno kontaktu, nie telefónne číslo. Podobne môžeme samozrejme pracovať so všetkými telefónnymi číslami v ďalších registroch volaných, neprijatých aj ostatných hovorov.

Telefónne číslo si môžeme uložiť aj cez navolenie telefónneho čísla v editačnom poli pre vytáčanie. Dostanem sa na položku Telefón, vypíšem telefónne číslo a následne v oblasti mimo klávesnice vyvolám kontextovú ponuku dvojitým poklepaním. Otvorí sa kontextová ponuka, z ktorej si vyberiem pridať do kontaktov a ďalej už postupujem rovnako, ako sme spomínali vyššie.

Práve sme si ukázali, ako si môžeme uložiť kontakt z registra, či z poľa na vytáčanie čísla.

Napíšme svoju prvú SMSku

Bližšie sa oboznámime s modulom správy, najmä s časťou nová správa. Ukážeme si, ako napísať správu, zadať príjemcov správy a správu odoslať.

Nachádzate sa na domovskej obrazovke Corvusu. Poklepaním na položku Ponuka sa  vnoríte do zoznamu a prešviháte sa na  položku – správy. Poklepaním na položku správy sa otvorí zoznam štyroch položiek, s ktorými spravujeme sms v mobile. Medzi položkami sa prešvihávate. Prvá položka – nová správa,  umožní napísať novú správu. Cez položku doručené sa dostanete do zoznamu správ, ktoré vám prišli. V tretej položke Odoslané sú uložené správy, ktoré ste z  mobilu odosielali. V poslednej položke nedoručiteľné sú uchovávané správy, ktoré nebolo možné doručiť napr. z dôvodu výpadku signálu. 

Poklepaním na položku nová správa sa otvorí ponuka so 4 možnosťami, ktoré si najskôr pozrime. Význam jednotlivých položiek z tohto zoznamu si postupne vysvetlíme. Dôležité je uvedomiť si, že na to, aby ste odoslali správu potrebujete zadať informácie do viacerých položiek v tomto zozname. Až na konci využijete poslednú položku Odoslať na samotné odoslanie správy. Začnime teda na prvej položke zoznamu, ktorou je Upraviť text. Po poklepaní sa otvorí editačné pole s názvom text správy, zapisovacím riadkom a alfanumerickou klávesnicou. Do editačného poľa napíšete text správy. Písanie na alfanumerickej klávesnici je vysvetlené v časti na to zameranej. Text správy už máte napísaný  a poklepaním v hornej časti obrazovky, teda mimo klávesnice, ho do správy vložíte a zároveň sa vrátite k zoznamu štyroch položiek, ktoré tvoria novú správu. Švihom nadol sa posuniete na ďalšiu položku Upraviť príjemcov.

Poklepaním na túto položku sa otvorí editačné pole s číselnou klávesnicou, do ktorého zadáte číslo adresáta správy. Položku Upraviť príjemcov teda použijete vtedy, ak chcete poslať správu na číslo, ktoré nemáte uložené v kontaktoch. V tomto editačnom poli, rovnako aj v editačnom poli so zapísanou správou si môžete gestom stlačenia ubratia hlasitosti shift 2 a súčasne poklepania nechať prečítať obsah zobrazeného okna aj so zapísaným textom, respektíve číslom. Číslo príjemcu vložíte do správy poklepaním mimo klávesnice a zároveň sa opäť vrátite do zoznamu štyroch položiek novej správy a správu odošlete. Keďže ste do správy úspešne vložili text aj číslo adresáta, tretiu položku v zozname na teraz vynecháme a rovno prejdete na položku odoslať. Po poklepaní na túto položku správu odošlete.

Opätovne si vytvoríte novú správu poklepaním na položku nová správa. Do prvej položky v zozname nová správa vložíte text novej správy tak, ako sme si to už pred chvíľou ukázali. Po vložení textu sa teraz pokúsite do správy vložiť číslo adresáta, ktorého máte uloženého v  kontaktoch. Preto nateraz vynecháme druhú položku v zozname novej správy a poklepaním vstúpite do tretej položky zoznamu Pridať príjemcov (zoznam). Poklepaním na tejto položke ste sa dostali k zoznamu kontaktov, kde švihaním prechádzate zoznam a meno, ktorému chcete správu poslať, potvrdíte poklepaním. Prípadne môžete kontakt vyhľadať formou vyvolania klávesnice a napísania mena. Táto funkcionalita je podrobnejšie popísaná inej časti tutoriálu. Nájdete hľadaný kontakt , napríklad Janka Mrkvičku a do správy ho vložíte poklepaním. Opäť ste v zozname štyroch položiek novej správy. Správu opäť odošlete poklepaním na poslednú položku v zozname, položku Odoslať.

Po odoslaní správy budete stáť na položke Nová správa. Ak chcete zistiť, či odoslanie prebehlo v poriadku, môžete sa švihaním nadol dostať na položku Odoslané, kde sú uložené správy, ktoré ste z  telefónu odoslali. Poklepaním na túto položku sa otvorí zoznam odoslaných správ, pričom posledná odoslaná je zobrazená v zozname ako prvá v poradí. Ak by ste tam vašu práve odoslanú správu nenašli, môžete sa ešte presvedčiť, či nezapadla do položky Nedoručiteľné, kde sa ukladajú všetky správy, ktorých odoslanie bolo neúspešné napríklad z dôvodu straty signálu.

V tomto návode sa nám teda podarilo napísať a poslať našu prvú správu. Vlastne napísali sme dve správy, pričom jednu sme odoslali na ručne zadané telefónne číslo a druhú adresátovi, ktorého sme už mali uloženého v kontaktoch. Za týmto účelom sme si ukázali štvorpoložkový zoznam novej správy a naučili sme sa postupne vyplniť jeho položky tak, aby sme nakoniec mohli správu poklepaním na poslednú položku v zozname odoslať.

Prečítajme si svoju prvú SMSku

Teraz sa budeme venovať čítaniu správ. Samotné čítanie správ je pomerne jednoduché a ukážeme vám aj zopár vychytávok, ktoré môžete pri čítaní správy, či iného textu použiť. Predpokladáme, že už máte na dobrej úrovni zvládnuté základné gestá.

Príchod novej správy vám Corvus ohlási zvukovým znamením, ktoré si môžete sami nastaviť v nastaveniach. Informácia o doručení novej SMS správy sa zobrazí na hlavnej obrazovke Corvusu vyššie nad položkou ponuka. To preto, aby ste novú správu nikdy neprehliadli. V podstate sa nad položkou ponuka vytvorí nová položka s názvom Nové správy a uvedením počtu prijatých, ešte neprečítaných správ. Táto informácia bude na domovskej obrazovke zobrazená až dovtedy, kým budete mať v priečinku doručených správ nejaké správy neprečítané. Ak si chcete práve prijatú správu prečítať, poklepaním vstúpite do tejto položky. Tým sa presuniete priamo do zoznamu doručených správ. Samozrejme, že sa sem môžete kedykoľvek dostať aj poklepaním na položku ponuka, následne prešvihaním a poklepaním na položku správy a nakoniec prešvihnutím a poklepaním na položku doručené. Ak máte odosielateľa správy uloženého v kontaktoch, Corvus vám ohlási jeho meno, ak nie, tak telefónne číslo a pozíciu doručenej  SMS správy v zozname. Okrem toho v prípade, že ste správu ešte nečítali, oznámi vám Corvus aj to, že ide o správu neprečítanú. Poklepaním na neprečítanú, ale môže byť aj na prečítanú doručenú správu sa vám SMSka  otvorí v novom okne a Corvus vám ju celú hneď aj prečíta. Toto okno nazývame neprepisovateľné editačné pole, pretože v ňom nie je možné text prepisovať. V takomto editačnom poli sa klávesnica nezobrazuje a jeho účelom je text len zobraziť a umožniť jeho pohodlné prečítanie. Aj keď vám Corvus po vstupe do správy SMSku celú prečítal, niekedy potrebujeme text správy ešte dôkladnejšie preskúmať napríklad čítaním po slovách alebo po znakoch. Najskôr je však potrebné vedieť, že pri práci s textom sa miesto, kde práve píšete alebo čítate označuje zvislou blikajúcou čiarou – kurzorom. Písmeno sa zapíše naľavo od kurzora. Pri čítaní textu sa kurzor podľa typu gesta, ktoré použijete, môže pohybovať po znakoch, po  slovách, po riadkoch a podobne.

Gestá pri písaní a čítaní sa teda viažu na polohu kurzora v texte. Teraz si preberieme niektoré gestá, ktoré budete potrebovať pri čítaní sms správy alebo iného textu.

Nachádzate sa v správach a máte otvorenú jednu z doručených správ. Kurzorom ste na jej začiatku. To znamená, že všetok text je umiestnený vpravo od kurzora. Veď všetci u nás čítame v smere zľava doprava. Preto, ak sa budete chcieť posunúť o jeden znak ďalej, vykonáte gesto švih doprava, čím sa kurzor posunie o jeden znak doprava. Corvus prečíta ďalší znak, ktorý je teraz prvý od kurzora vpravo. Je to podobné, ako pri použití čítača na klasickom počítači. Takto si skúsme prejsť niekoľko znakov doručenej správy. Švihaním doprava sa po znakoch postupne prepracúvate na jej koniec. Švih doľava posúva kurzor o jeden znak doľava, teda v texte smerom späť. Corvus tentokrát prečíta znak, ktorý ste práve preskočili.  Aj to je rovnaké, ako na počítači. Ak ste na začiatku textu, Corvus oznámi Začiatok. Rovnako ak ste na konci textu, Corvus  oznámi jeho Koniec. Jednoduchým švihaním doprava a doľava sa teda pohybujete po znakoch. Pohyb po znakoch je príliš zdĺhavý a hodí sa len v špecifických situáciách. Oveľa častejšie budete určite používať pohyb po riadkoch. Švih nadol posunie kurzor o jeden riadok nadol. Corvus vám prečíta celý text zapísaný v danom riadku, do ktorého ste sa s kurzorom práve prešvihli. Švih nahor posunie kurzor o jeden riadok nahor. Na podobnom princípe funguje aj gesto dvoj švih doprava, teda švihnutie dvoma prstami naraz smerom doprava, ktoré posunie kurzor o jedno slovo doprava. A už určite tušíte, že dvojšvih doľava spôsobí, že budete čítať text odzadu po slovách smerom na jeho začiatok. Ešte si spomeňte na doplnkové gestá dvojšvih smerom dolu a dvojšvih smerom hore. V zoznamoch ste sa vďaka nim presúvali veľmi rýchlo na koniec a späť na začiatok. Rovnako to funguje aj tu. Dvoj švih nadol posunie kurzor na koniec textu a dvojšvih nahor vás vráti opäť na jeho začiatok. S pomocou týchto gest si teda môžete prečítať SMSku po znakoch, slovách, riadkoch, rýchlo sa dostať na jej začiatok aj koniec. Ak podržíte tlačidlo na zvyšovanie hlasitosti, teda shift 1 a súčasne švihnete jedným prstom doprava, spustíte tým plynulé čítanie, ktoré bude pokračovať až kým sa správa celá neprečíta alebo kým sa opäť nedotknete displeja. Plynulé čítanie sa samozrejme spúšťa od miesta, kde sa kurzor práve nachádza a smeruje na koniec textu. Ešte je dobré vedieť, že počas plynulého čítania nedochádza k automatickému vypnutiu displeja, možno to však urobiť stlačením tlačidla pre vypnutie telefónu. Plynulé čítanie bude pokračovať aj po uzamknutí obrazovky a šetríte tak batériu. Správu zavriete poklepaním.                

Na koniec si ešte všimnite, že keď budete v zozname správ postupne prechádzať smerom dolu, Corvus vám správy prečíta aj bez toho, aby ste ich museli otvoriť. Takže pozor, na čítanie milostných správ. Je to však praktické, lebo ušetríte vaše prsty. Ak by ste Corvus potrebovali rýchlo umlčať, stlačíte a uvoľníte tlačidlo na znižovanie hlasitosti, teda shift 2 a Corvus zmĺkne. Pri takomto čítaní správ sa však už po znakoch, či po slovách samozrejme pohybovať nemôžete.

Na záver ešte jeden dobrý typ. Uvedomte si, že čím je písmo väčšie, tým menej sa ho zmestí na jeden riadok. Zatiaľ čo slabozrakí sa budú zrejme snažiť nastaviť písmo na čo najväčšie, nevidiaci môžu zvážiť naopak použitie čo najmenšieho písma, aby bol pohyb po riadkoch čo najefektívnejší. Veľkosť písma upravíte v nastaveniach Corvusu.

Musíme priznať, že spôsob práce s textom považujeme v porovnaní s inými programami za veľmi silnú stránku Corvusu.

Ukázali sme si, ako si prečítať správy a vyskúšali si funkciu plynulého čítania. Pre podrobné prezretie textu správy sme sa naučili jednoduché gestá na pohyb v texte po znakoch, slovách i riadkoch. Mimo iného nám pribudlo aj nové gestá shift 1 švih doprava na spustenie plynlého čítania a krátke stlačenie shift 2 na umlčanie Corvusu.

Diktovanie hlasom

Teraz sa budeme venovať diktovaniu hlasom. Ukážeme si, ako napísať správu aj zadať príjemcu správy formou diktovania hlasom. Svoju prvú nadiktovanú správu aj odošlete.

Ovládanie telefónu hlasom sa stáva už bežnou súčasťou funkcií telefónov a toto zjednodušenie ovládania využívajú nielen zrakovo postihnutí užívatelia. Funkcia diktovanie hlasom funguje vo všetkých prepisovateľných editačných poliach – to znamená napríklad tam, kde píšete svoju SMSku, v editačnom poli, kde vytáčate číslo volaného, v editačnom poli určenom na vyhľadávanie, dokonca aj v kalkulačke. Praktické je najmä pri tvorbe e-mailov, pretože tie obvykle obsahujú viacej textu a hlavne, keď posielate e-maily znamená to, že ste zrejme pripojený na internet, a to je základná podmienka pre to, aby ste túto skvelú funkciu mohli používať. Okrem podmienky pripojenia na internet je tu ešte jedno obmedzenie, a to ruchy okolitého prostredia. Pre čo najpresnejšie rozpoznanie reči je potrebné pamätať na niekoľko zásad – diktovanie hlasom funguje najlepšie v nehlučnom prostredí – teda ak máte zapnuté rádio, televízor, prípadne ste na hlučnej ulici, môže byť so správnosťou prepisu problém. Pri diktovaní musíte hovoriť zrozumiteľne, nepoužívať slang a hovoriť gramaticky správne.

Povieme si, ako s využitím funkcie diktovania hlasom môžete napísať text SMS správy, vyhľadať kontakt na jej adresáta. Takto pošlete svoju prvú nadiktovanú správu. Ale pekne po poriadku. Na hlavnej obrazovke poklepete na položku Ponuka, následne sa prešviháte na položku Správy, ktorú potvrdíte poklepaním. Rovnako poklepaním potvrdíte aj  novú správu a v nej položku upraviť text. Teraz sa nachádzate v prepisovateľnom editačnom poli určenom na zapísanie textu novej správy. Na obrazovke je zobrazená aj klávesnica, ktorú môžete kedykoľvek použiť, no zatiaľ si ju nevšímajte. Rozpoznávanie reči aktivujete stlačením a podržaním tlačidla pre pridávanie hlasitosti – teda shift 1. Keď zaznie krátky zvukový signál, v prednastavenom stave je to cca po 3 sekundách, môžete začať diktovať. Tlačidlo pridávania hlasitosti držíte stlačené po celú dobu diktovania. Telefón držíte v prirodzenej polohe pred sebou. Po dokončení diktovania uvoľníte tlačidlo pridávania hlasitosti. Diktovanie bude ukončené automaticky v prípade, ak sa počas diktovania odmlčíte na dlhší čas. Po dokončení diktovania bude rozpoznaný text vložený na pozíciu kurzora a zároveň bude vyslovený pomocou hlasového výstupu. Ak by ste chceli pokračovať v diktovaní, znovu stačí stlačiť tlačidlo, počkáte na zvukový signál a začnete hovoriť. Pre ukončenie diktovania znovu pustíte tlačidlo hlasitosti. Corvus rozpoznáva často používané interpunkčné znamienka, či iné znaky – napr. bodku, čiarku, otáznik, nový riadok, zátvorka a pod. Ak chcete však  vetu ukončiť bodkou, musíte ju na konci diktovania aj vysloviť. Teda keď vyslovíte napríklad Prídem hneď bodka Zazvoním bodka, Corvus zapíše dve vety a obe budú ukončené bodkou. Nadiktovaný text je možné prehliadať, či editovať úplne rovnako ako text napísaný na klávesnici. Takže ak sa pri diktovaní vyskytla nejaká chybička, či preklep, gestami na pohyb po texte sa k nej viete dostať a opraviť pomocou zobrazenej klávesnice. Alebo chybné slovo vymazať a nadiktovať ho znova. Ak píšete SMS správu a nie napríklad e-mail alebo poznámku, máme pre vás jedno odporúčanie. Corvus sa snaží text zapisovať gramaticky správne, teda aj s diakritikou. SMS správy je však lepšie posielať bez diakritiky, pretože sa tak vojde do jednej správy oveľa viac znakov. Ak platíte za každú SMSku zvlášť, je lepšie využiť funkciu odstránenia diakritiky. Vyvolaním kontextovej ponuky k správe, môžete cez položku odstrániť diakritiku z aktuálneho textu nechať vymazať všetky dĺžne a mäkčene. Táto funkcia je dostupná aj v iných editačných poliach, ale v SMS správe má  najväčšie čaro.

Keď máte nadiktovaný text správy poklepete v oblasti mimo klávesnice, čím sa vrátite na zoznam položiek novej správy. Švihnutím sa presuniete na položku Pridať príjemcov (zoznam), na ktorej poklepete. Spustí sa zoznam všetkých uložených kontaktov. Aby ste mohli využiť diktovanie hlasom v tomto zozname, musíte najskôr vyvolať editačné pole s klávesnicou na vyhľadávanie v kontaktoch. To spravíte gestom shift 1 švih dolu. Po zobrazení editačného poľa hľadať spustíte funkciu diktovania pridržaním hlasitosti hore, teda shift 1. Opäť držíte a po zvukovom signále nadiktujete meno hľadanej osoby. Následne shift 1 uvoľníte a zapísané meno potvrdíte poklepaním mimo klávesnice. Zo zoznamu vyberiete adresáta správy a poklepaním ho vložíte do SMSky . Potom vám stačí už len správu odoslať. Prejdete na poslednú položku v zozname a poklepaním potvrdíte. Hotovo. Prvá nadiktovaná správa je na svete.

Ešte si môžeme popísať, že podobne funguje diktovanie aj v editačnom poli modulu telefón. Poklepaním položky ponuka na domovskej obrazovke a následne poklepaním na položke telefón sa dostanete do editačného poľa na zadanie telefónneho čísla, ktoré chcete zavolať. Opäť vám stačí len pridržať shift 1, po zapípaní nadiktovať telefónne číslo a shift 1 uvoľniť. Už vám stačí len poklepanie mimo klávesnice a telefonujete.

Ďalšie podrobnosti k interpunkčným znamienkam a matematickým znakom používaným v kalkulačke možno nájsť v používateľskej príručke. Na záver dva dobré tipy. Po prvé. Ak potrebujete nadiktovať Corvusu nejaký dlhší text, je to dobré spraviť po častiach a nie na jednu dlhokánsku nahrávku. A po druhé. Interval po ktorý so stlačeným shiftom 1 čakáte na pípnutie signalizujúce začatie rozpoznávania vášho hlasu sa dá nastaviť. Pokojne ho v nastaveniach Corvusu môžete skrátiť len na 1 sekundu.

Ukázali sme si, ako funguje diktovanie hlasom, ktoré môžeme používať v prepisovateľných editačných poliach Corvusu. Funkcia sa vyvoláva gestom podržania tlačidla shift 1, začneme diktovať po zaznení signálu a tlačidlo držíme počas diktovania stlačené. Po uvoľnení sa diktovanie ukončí a rozpoznaný text zapíše. S pomocou tejto funkcie sme napísali text správy, ako aj vyhľadali príjemcu SMSky. No a potom už len stačilo odoslať. Tak poľahky sme si aj zatelefonovali.

Braillovská klávesnica (1. časť): Začíname

Princíp písania Braillom je jednoduchý. Na obrazovku smartfónu položíte prsty, ako keby ste chceli písať na ozajstnom písacom stroji. Corvus rozpozná polohu prstov a písmeno alebo symbol napíše. Corvus pozná mnoho Braillovských tabuliek, preto ani písanie e-mailových adries či pokročilejších symbolov nie je problém. Navyše, s použitím Braillovho písma môžete v editačnom poli text čítať, mazať a upravovať.

Corvus umožňuje používať dve klávesnice súčasne. Na písanie kratších textov tak môžete použiť písanie kreslením alebo štandardné tlačidlá. Ak sa rozhodnete písať v Braillovom písme stačí telefón otočiť do správnej polohy. Braillovská klávesnica má dva režimy. Režim písania v rukách a režim písania na stole.

Režim písania v rukách

Aby sme mohli začať Braillovskú klávesnicu používať, je potrebné v nastaveniach aktivovať režim v rukách alebo na stole a súčasne určiť, či chceme Braillovskú klávesnicu používať ako primárnu klávesnicu na písanie všetkých textov, alebo ako sekundárnu na písanie len pri otočení telefónu do vhodnej polohy:

 • Z Corvus prostredia vyvoláme ponuku, tam nastavenia, časť klávesnica a napokon Konfigurovať písanie Braillom
 • Tu zapneme možnosť Režim v rukách
 • Zapneme aj možnosť Používať ako sekundárnu klávesnicu pri vhodnom naklonení telefónu

Týmto nastavením sme docielili, že Corvus nám v editačných poliach dovolí používať aj Braillovskú klávesnicu. Stačí len telefón správne uchopiť.

Ak chceme začať písať v Braillovom písme, telefón uchopíme nasledovne: Otočíme ho obrazovkou od seba a na šírku. USB port (vstup na nabíjanie) bude na pravej strane. Telefón si chyťte z oboch strán medzi palce a malíčky. Spodná hrana by sa vám mala opierať o malíčky, horná zasa o palce. Zvyšných 6 prstov položte na obrazovku. Rozloženie odporúčame vyskúšať s vypnutým displejom.

Ak chceme teraz písať do editačného poľa, stačí otvoriť editačné pole novej sms správy, poznámky alebo správy v chate. Po uchopení telefónu vyššie popísaným spôsobom sa spustí Braillovská klávesnica.

Kalibrácia

Pri prvom spustení Braillovskej klávesnice Corvus potrebuje zistiť, ako presne máme rozložené prsty. Kalibrácia prebieha v štyroch krokoch:

 • Položte a zodvihnite tri prsty ľavej ruky pre body 1, 2 a 3: Na túto výzvu sa dotknite ukazovákom, prostredníkom a prstenníkom ľavej ruky obrazovky. Prsty položte na obrazovku súčasne, ako keby ste chceli napísať písmeno l.
 • Položte a zodvihnite prst ľavej ruky pre bod jeden: Teraz sa dotknite obrazovky prstom, ktorým budete písať bod 1. Zvyčajne je to ukazovák ľavej ruky, ale môžete použiť aj prstenník.
 • Položte a zodvihnite tri prsty pravej ruky pre body 4, 5 a 6: Na túto výzvu sa dotknite ukazovákom, prostredníkom a prstenníkom pravej ruky obrazovky. Prsty položte na obrazovku súčasne.
 • Položte a zodvihnite prst pravej ruky pre bod 4: Teraz sa dotknite obrazovky prstom, ktorým budete písať bod 4. Zvyčajne je to ukazovák pravej ruky, ale môžete použiť aj prstenník.

Teraz môžeme začať písať. Pod prstami ľavej ruky máme body 1, 2, 3. Pod prstami pravej ruky body 4, 5, 6. Predstavte si, že obrazovka vášho telefónu je Pichtov stroj.

Okrem dotykov môžete počas písania na jednotlivých bodoch aj švihať. Švihanie vykonávame smerom do dlane alebo z dlane. Pri švihaní do dlane pokrčíme prsty smerom k dlani. gestá z dlane vykonávame tak, že prsty odťahujeme smerom od dlane. Na začiatok budeme potrebovať tri základné gestá:

 • Bod 4 smerom do dlane: medzera
 • Bod 4 smerom z dlane: backspace
 • Bod 5 smerom do dlane: Nový riadok

Kalibráciu klávesnice nemusíte robiť vždy. Corvus si posledné nastavenie zapamätá. Všimnite si, že počas kalibrácie Corvus vibruje. Takto môžete klávesnicu nastavovať aj v hlučnom prostredí. Corvus rešpektuje nastavenie odozvy klávesnice, ktoré ste si nastavili. Ak budete písať číslice a iné špeciálne symboly, Corvus upozorňuje na prefixy špeciálnymi zvukmi.

Braillovská klávesnica (2. časť): Písanie na stole a nastavenia

Režim písania na stole môžete používať v situáciách, keď máte poruke rovnú podložku, na ktorú si smartfón môžete položiť. Ako rovnú podložku môžete použiť aj kolená. Ak chcete režim písania na stole vyskúšať, je potrebné ho zapnúť v nastaveniach:

 • V prostredí Corvusu otvoríme ponuku, nastavenia, klávesnica
 • Otvoríme časť Konfigurovať písanie Braillom
 • Aktivujeme režim písania na stole

Upozorňujeme, že klávesnica sa aktivuje len v prípade, že máme zapnuté použitie Braillovskej klávesnice ako sekundárnej, alebo v prípade, že ste si Braillovskú klávesnicu nastavili ako primárnu.

Ak chceme používať písanie na stole, telefón položíme na šírku na vodorovnú plochu. USB port by sa mal nachádzať na pravej strane. Aj tu platí, že režim sa aktivuje automaticky v editačnom poli pri vhodnom naklonení telefónu, ak sme nastavili možnosť používať ako sekundárnu klávesnicu. Alebo automaticky, ak používame Braillovskú klávesnicu ako hlavnú klávesnicu. Pri prvom použití sa spustí kalibrácia.

Nastavenia Braillovskej klávesnice

Aby sme mohli upravovať nastavenia Braillovskej klávesnice, zvolíme z ponuky v Corvus prostredí nastavenia, časť klávesnica, položka Konfigurovať písanie Braillom. Tu máme tieto možnosti:

 • Vstupná tabuľka: Určuje predvolenú tabuľku Braillovho zápisu. Predvolene sa použije tabuľka, ktorá sa zhoduje s jazykom prostredia Corvus. Prekladové Tabuľky sú prevzaté z voľne dostupného projektu s otvoreným kódom Liblouis.
 • Sekundárna vstupná tabuľka: Umožňuje nastaviť druhú prekladovú tabuľku. Túto tabuľku je možné počas písania v Braillovom písme aktivovať roztiahnutím písmena t smerom do dlane. Tým istým gestom sa potom vrátite k primárnej tabuľke.
 • Povoliť režim v rukách: Ak je zapnuté, pri otočení telefónu na šírku a obrazovkou od seba aktivuje Braillovskú klávesnicu za predpokladu, že je písanie Braillom primárna alebo sekundárna klávesnica.
 • Otočenie telefónu pri písaní v rukách: Určuje smer, pri ktorom sa aktivuje písanie Braillovým písmom v rukách. Predvolene sa používa možnosť na pravej hrane. To znamená, že klávesnicu používate vtedy, ak otočíte telefón USB portom smerom doprava. Môžete však chcieť Braillovskú klávesnicu používať tak, že USB port bude na ľavej strane. Hodí sa vtedy, ak si pri používaní klávesnice nechtiac zakrývate reproduktor smartfónu. V takom prípade nastavte možnosť na ľavej hrane.
 • Resetovať rozloženie bodov pre režim v rukách: Po aktivovaní a opätovnom potvrdení vymaže aktuálnu kalibráciu klávesnice pre rozloženie v rukách. Pri najbližšom spustení Braillovskej klávesnice v rukách Corvus opäť vyzve na novú kalibráciu. Túto možnosť použite vtedy, ak nedokážete spustiť kalibráciu priamo v editačnom poli a písanie Braillom nefunguje správne.
 • Povoliť režim na stole: Ak je zapnuté, pri otočení telefónu na šírku a obrazovkou vodorovne smerom hore aktivuje Braillovskú klávesnicu za predpokladu, že je písanie Braillom primárna alebo sekundárna klávesnica.
 • Resetovať rozloženie bodov pre režim na stole: Po aktivovaní a opätovnom potvrdení vymaže aktuálnu kalibráciu klávesnice pre rozloženie na stole. Pri najbližšom spustení Braillovskej klávesnice na stole Corvus opäť vyzve na novú kalibráciu. Túto možnosť použite vtedy, ak nedokážete spustiť kalibráciu priamo v editačnom poli a písanie Braillom nefunguje správne.
 • Používať ako sekundárnu klávesnicu pri vhodnom naklonení telefónu: Ak je zapnuté, Corvus bude v editačných poliach sledovať naklonenie telefónu a aktivuje režim v rukách alebo na stole a to aj vtedy, ak Braillovská klávesnica nie je predvolenou klávesnicou.
 • Pri písaní vždy skrývať obsah obrazovky: Ak je zapnuté, Corvus nebude na obrazovke zobrazovať napísaný text a to aj v prípade, že máte vypnuté tienenie obrazovky.
 • Kalibrovať pred každým použitím: Ak je zapnuté, pri každom spustení Braillovskej klávesnice Corvus vyzve na jej kalibráciu.

Braillovská klávesnica (3. časť): Práca s textom

Pri písaní na Braillovskej klávesnici, v režime na stole i v rukách, môžete používať špeciálne gestá. Napríklad, ak švihnete na štvrtom bode smerom do dlane, napíšete medzeru. Opačným smerom zmažete posledný napísaný znak. Takto môžete švihať nie len na jednom bode, ale dokonca na celých znakoch. Švihanie vykonávame dvoma možnými smermi. Pri švihaní smerom do dlane pokrčíme prsty smerom k dlani. Pri gestách smerom z dlane ťaháme prsty smerom od dlane.

Pohyb v texte

 • Švihaním na prvom bode smerom do dlane sa presúvame na predchádzajúci znak
 • Opačne, švihaním na prvom bode z dlane sa presúvame na nasledujúci znak
 • Švihaním na druhom bode smerom do dlane presúvame kurzor na predchádzajúce slovo
 • Švihaním na druhom bode smerom z dlane presúvame kurzor na nasledujúce slovo
 • Švihaním na treťom bode smerom do dlane presúvame kurzor na predchádzajúci riadok
 • Švihaním na treťom bode smerom z dlane presúvame kurzor na nasledujúci riadok
 • Švihnutím bodov 1 a 3 (písmeno k) smerom do dlane presunieme kurzor na začiatok textu
 • Švihnutím bodov 1 a 3 (písmeno k) z dlane, presunieme kurzor na koniec textu

Mazanie

 • Najprv presunieme kurzor na miesto, od ktorého chceme mazať
 • Švihnutím šiesteho bodu smerom do dlane si pozíciu zapamätáme, vložíme značku
 • Následne presunieme kurzor na koniec textu na zmazanie
 • Napokon švihneme šiesty bod smerom z dlane, čím vyvoláme mazanie od značky po kurzor

Kopírovanie a vkladanie

 • Najprv presunieme kurzor na miesto, od ktorého chceme kopírovať
 • Švihnutím šiesteho bodu smerom do dlane si pozíciu zapamätáme, vložíme značku
 • Následne presunieme kurzor na koniec textu
 • Švihnutím bodov 1 a 4 (písmena c) do dlane text skopírujeme do schránky
 • Text zo schránky prilepíme švihnutím bodov 1,2,3,6 (písmena v) alebo bodov 3-6 smerom do dlane
 • Gestá sa dajú ľahko zapamätať, analogicky so skratkami ctrl+c, ctrl+v

Ďalšie užitočné gestá

 • body 1,5 (písmeno e) do dlane: Dočasne prepína odozvu po znakoch, nastavenie platí len kým klávesnicu nezatvoríte
 • body 2,6 do dlane: Dočasne prepína odozvu po slovách, nastavenie platí len kým klávesnicu nezatvoríte
 • body 2,3,4,5 (písmeno t) smerom do dlane: Prepína medzi primárnou a sekundárnou Braillovskou tabuľkou, obe sa dajú zvoliť v konfigurácii písania Braillom

Čítací režim

Na čítanie a úpravu textu môžete použiť aj špeciálny čítací režim. Jeho výhodou je, že body nemusíte švihať, stačí sa obrazovky len dotknúť. Čítací režim aktivujete švihnutím písmena R smerom do dlane. V čítacom režime fungujú tieto gestá:

 • bod 1: predchádzajúci znak
 • bod 4: nasledujúci znak
 • bod 2: predchádzajúce slovo
 • bod 5: nasledujúce slovo
 • bod 3: predchádzajúci riadok
 • bod 6: nasledujúci riadok
 • body 1,3: začiatok textu
 • body 4,6: koniec textu

V čítacom režime sa nedá písať. Môžete v ňom ale použiť gestá smerom do a z dlane, takže funguje kopírovanie, mazanie, medzera aj backspace.

Čítací režim ukončíme rovnakým gestom, akým sme ho spustili, teda švihnutím písmena R smerom do dlane.

Pokročilé gestá

Na prácu s textom môžete v Braillovskej klávesnici využiť aj ďalšie špeciálne gestá. Tie zlučujú do jednej kombinácie bodov niektoré najčastejšie používané úlohy. Konkrétne sú dostupné gestá, ktoré umožňujú rýchle mazanie textu. Vykonávame ich tak, že držíme šiesty bod a súčasne smerom do dlane alebo z dlane posúvame ostatné body. Následne oba body uvoľníme:

 • Pridržanie bodu 6 a švihnutie bodu 1 do dlane: Vymaže predchádzajúci znak
 • Pridržanie bodu 6 a švihnutie bodu 1 z dlane: Vymaže nasledujúci znak
 • Pridržanie bodu 6 a švihnutie bodu 2 do dlane: Vymaže predchádzajúce slovo
 • Pridržanie bodu 6 a švihnutie bodu 2 z dlane: Vymaže nasledujúce slovo
 • Pridržanie bodu 6 a švihnutie bodu 3 do dlane: Vymaže predchádzajúci riadok
 • Pridržanie bodu 6 a švihnutie bodu 3 z dlane: Vymaže nasledujúci riadok
 • Pridržanie bodu 6 a švihnutie bodov 1 a 3 (písmeno k) do dlane: Vymaže text od kurzora po začiatok textu
 • Pridržanie bodu 6 a švihnutie bodov 1 a 3 (písmeno k) z dlane: Vymaže text od kurzora po koniec textu

Potvrdenie zadaného textu a opustenie editačného poľa

Ak chcete potvrdiť napísaný text, nemusíte telefón otáčať a potvrdzovať poklepaním. Švihnutím bodov 4 a 6 do dlane text potvrdíme. Ak švihnete body 4 a 6 opačným smerom, editačné pole sa zatvorí a text sa neuloží.

Pomocné gestá

Ak počas písania zistíte, že by ste potrebovali znovu spustiť kalibráciu, švihnite písmenom x smerom do dlane. Ak sa vám to nepodarí, môžete resetovať rozloženie bodov v nastaveniach klávesnice.

Ak si chcete gestá na Braillovskej klávesnici skúšať alebo si ich pripomenúť, môžete zapnúť Nápovedu. V nápovede bude Corvus len hlásiť, čo gesto robí, ale nič sa nestane. Nápovedu spustíte švihnutím písmena h smerom do dlane. Nápovedu si môžete spustiť aj v čítacom režime.