Základné fungovanie čítača obrazovky

Kalendár, poznámky, budíky a počasie. To všetko môžete pohodlne obsluhovať z prostredia Corvusu. Zatúžili ste však niekedy používať aj iné aplikácie, ktoré bežne používajú známy a kolegovia? Aplikačný set Corvus vás neobmedzuje. Kedykoľvek môžete prostredie Corvusu opustiť. Corvus ale neopustí vás. Pomocou čítača obrazovky vám bude čítať aj prostredie ostatných aplikácií a tiež prostredie operačného systému Android.

Vyberme sa na prieskum nastavení vášho smartfónu. Mnohé nastavenia môžete zmeniť priamo v Corvuse. Ďalšie ponúka samotný operačný systém Android. Je viacero ciest, ako sa k nim dostať. Priamo v prostredí corvusu môžeme ísť cez PONUKA>NASTAVENIA, kde aktivujeme poslednú položku Android nastavenia. A tu opäť poslednú položku, Všetky nastavenia.

Okno, ktoré si teraz ukážeme, sa bude  líšiť od toho, ktoré bude na vašom smartfóne. Nastavenia systému sú rôzne pre rôzne zariadenia. Fungovanie čítača obrazovky je ale rovnaké. Keď opustíme prostredie corvusu, ozve sa stúpajúci tón, ktorý upozorňujem na spustenie čítača obrazovky a Corvus nám oznámi základnú informáciu o okne, do ktorého sme sa dostali.

Pohyb po položkách je rovnaký ako v prostredí Corvusu. Medzi položkami sa presúvame švihaním hore a dole. Corvus nám číta, ktorú položku sme zamerali takzvaným fokusom, ktorý reprezentuje náš pohyb po jednotlivých komponentoch okna zobrazených na obrazovke.

Keď sme otvorili okno s nastaveniami, Corvus nás upozornil, že na obrazovke je 32 položiek, ale zobrazilo sa len 14. Je to preto, že celé okno sa nezmestí na obrazovku smartfónu. Preto využívame funkciu rolovania, aby sme sa mohli dostať k častiam, ktoré sú zatiaľ skryté. Rolovanie nám môže pomôcť aj v dlhých zoznamoch, aby sme nemuseli prechádzať všetky položky. Ak chceme rolovať, šviháme dvoma prstami smerom nahor alebo nadol. Ak šviháme nahor, posúvame zobrazenie smerom dopredu a Corvus nám to oznamuje stúpajúcimi tónmi. Opačne, ak sa chceme posunúť dozadu, šviháme dvoma prstami nadol. Corvus nám oznamuje rolovanie smerom dole klesajúcimi tónmi. Predvolene sa o rolovanie nemusíme  zaujímať. Corvus nám posúva zobrazenie automaticky. V dlhých zoznamoch ale časom budete chcieť rýchlo preskočiť množstvo položieka tu sa vám posúvanie zíde.

Predstavme si situáciu, že chceme nastaviť odomykanie telefónu pomocou odtlačku prsta. Najprv švihaním po prvkoch nájdeme kategóriu Biometrické údaje a zabezpečenie. Rovnako ako v Corvus Prostredí, aj tu potvrdíme položku poklepaním. Opäť sme v okne, tentokrát s konkrétnymi nastaveniami. K nastaveniu odtlačkov prstov sa dostaneme poklepaním na položku odtlačky prstov. Ak sa chceme vrátiť o krok späť, použijeme takisto gesto známe z Corvus prostredia 1-shift švih doľava. Len pripomenieme, že ako 1-shift označujeme tlačidlo na pridávanie hlasitosti.

Ak sa chcete vrátiť späť na domovsku obrazovku, môžete použiť gesto 1-shift doľava a doprava. Stlačte tlačidlo na pridávanie hlasitosti, položte prst na obrazovku, švihnite doľava, držte prst na obrazovke a švihnite doprava. Následne uvolnite tlačidlo.

Skúste poexperimentovať s nastaveniami vášho telefónu. Nezabudnite, že gestá čítača obrazovky sú často rovnaké ako gestá z prostredia Corvusu, ktoré už poznáte.