Po 14 rokoch Stopka už nie je Stopka

Naša nezisková organizácia Stopka z Ružomberka, ktorá je u ľudí so zrakovým postihnutím známa najmä svojim aplikačným setom Corvus na sprístupnenie smartfónov s operačným systémom Android nevidiacim a slabozrakým, od začiatku decembra už nie je Stopkou. Nie, nezaniká, práve naopak. No a k tomu po 14 rokoch svojej histórie dostala nové meno.

„Keď sme Stopku v roku 2006 ako členovia vtedajšieho Združenia nevidiacej a slabozrakej mládeže zakladali“ hovorí zakladateľ a riaditeľ Stopky Roman Martinovič „chceli sme vytvoriť organizáciu, kde budeme môcť uplatniť svoje skúsenosti so zážitkovou pedagogikou a s organizovaním rozmanitých podujatí pre mládež so zrakovým postihnutím, no tieto skúsenosti sme chceli ponúknuť aj ľuďom bez postihnutia. Stopku sme sa snažili viesť tak, aby nebolo dôležité, či naše aktivity navštevuje človek s postihnutím, či bez neho, ale či sa tam cíti dobre, či ho dokážeme niečo naučiť a či mu vieme odovzdať prostredníctvom sily zážitku nejaké užitočné posolstvo.“ A tak Stopka od svojho vzniku organizovala mnoho podujatí pre širokú verejnosť, ktoré pripravovali, alebo sa ich zúčastňovali mnohí „zrakáči“, no aj ľudia s inými postihnutiami. Organizovali sme rôzne tvorivé workshopy, improvizačné divadielka pre deti, pracovali s vlnou, keramikou, dokonca i so včielkami a na námestí v Ružomberku sme prevádzkovali 5 rokov i svoju vlastnú, medzi miestnymi veľmi obľúbenú, čajovňu. Často sme mesačne pripravili 10 až 15 rozličných podujatí a k tomu sme so svojimi vzdelávacími programami navštívili mesačne ďalších 20 školských skupín.

„Pretože okolo organizácie aktivít Stopky sme boli takmer všetko ľudia so zrakovým postihnutím, vždy sme sa zaoberali aj efektivitou našej práce. To samozrejme znamenalo, že sme sa museli veľmi dobre orientovať v kompenzačných pomôckach dostupných nie len na Slovensku, ale i vo svete.“ pokračuje Martinovič. Viaceré, vtedy u nás nedostupné, pomôcky sme aj dovážali. No keď v roku 2013 skončili dobre prístupné tlačidlové mobily s operačným systémom Symbian, pustili sme sa v Stopke do vývoja vlastného riešenia pre smartfóny, ktoré svet dnes pozná pod názvom Corvus.

Postupom času sa ostatné aktivity začali dostávať tak trochu do úzadia a Stopka sa vyprofilovala ako organizácia, ktorá sa zaoberá vývojom kompenzačných a didaktických pomôcok. „Z toho, čo sme robili sme si pre Stopku proste vybrali to, v čom sme mali pocit, že vieme byť svetu najužitočnejší“, hovorí druhá zakladateľka Stopky, nevidiaca Lenka Bernátová. A dodáva: „Pri našich ostatných aktivitách sme vždy presadzovali zásadu, aby ich ľudia využívali nie pre naše postihnutie, ale pre ich kvalitu. Preto sme sa vždy snažili, aby ak aj o nás niekto napísal, aby sa moc nezmieňoval o tom, že napríklad čajovňu v Ružomberku vedú nevidiaci, ale skôr aby sa sústredil na to, či je to dobrý podnik, aké máme služby, podujatia...“ Nie, nie. V Stopke sa nehanbíme za svoje postihnutie, ako by sa mohlo mylne zdať, no dlhodobo presadzujeme myšlienku, že najlepšia integrácia je vtedy, keď ľudia využívajú služby ľudí so zdravotným postihnutím bez toho, aby sa zamýšľali nad tým, kto im ich poskytuje, ale len nad tým, aké sú -či za to stoja.

Po tom, ako sa Corvus začal dostávať do popredia, začalo byť však dôležité aj to, kto ho vyvíja. To najmä pre to, že práve pri takýchto pomôckach je fakt, že ich vytvárajú sami nevidiaci pre nevidiacich veľkou devízou, pretože do tvorby takýchto pomôcok nedávame len svoje vedomosti, ale aj svoje praktické skúsenosti. Aby sme v Stopke vyriešili tento rozpor, ktorý vznikal najmä pri prezentácii navonok a zároveň aby sme zvýšili i transparentnosť organizácie, rozhodli sme sa tvorivé aktivity pre verejnosť, prácu s deťmi, so včielkami, keramikou a ďalšie zaujímavé aktivity tohto druhu odsunúť do samostatného občianskeho združenia, a Stopka si ponechala už len vývoj kompenzačných a didaktických pomôcok, čomu sa ale teraz vďaka tomuto kroku môže naplno venovať. „Myslím, že je to tak oveľa zrozumiteľnejšie pre ľudí – nemusíme už nikomu vysvetľovať, prečo sa venujeme keramike a zároveň vývoju softvéru a je to tiež samozrejme aj oveľa transparentnejšie. Ak chce niekto naše aktivity napríklad finančne podporiť, vie presne, na čo peniažky použijeme.“ dodáva Bernátová.

No a na zavŕšenie tejto premeny sme sa v Stopke rozhodli zmeniť aj názov našej organizácie. Jednak, pretože máme aj zahraničných partnerov, potrebovali sme nájsť o niečo viac medzinárodný názov a jednak sme sa snažili aj o to, aby tento názov viac vystihoval to, čím je naša práca charakteristická.“ vysvetlil Martinovič. A tak sme spojili to, čo obvykle charakterizuje pomôcky, ktoré pre nevidiacich vytvárame, teda dotyk a reč. Tieto dve slová sme preložili do angličtiny, aby im rozumeli aj vo svete a tak tu dnes nemáme Stopku n. o., ale oficiálne od 30.11.2020 tu máme starú organizáciu s novým menom Touch&Speech n. o.