Prechádzate na Android 13? Takto povolíte Corvus Čítač

Pokiaľ ste aktualizovali váš smartfón na operačný systém Android 13, alebo ste kúpili nové zariadenie s týmto systémom, určite sa stretnete s miernou komplikáciou pri aktivácii Corvus Čítača obrazovky. Spoločnosť Google v systéme Android 13 zavádza nové, dodatočné bezpečnostné overenie pre aplikácie, ktoré nie sú nainštalované z obchodu Google Play a súčasne majú byť zapnuté ako služba prístupnosti. Prinášame návod, ako aj na týchto zariadeniach Corvus Čítač obrazovky aktivovať:

 • V prostredí Corvus prejdite do ponuky, časť nastavenia > vybrané Android nastavenia > Zjednodušenie ovládania.
 • Ak nemáte zrakovú kontrolu, zapnite si dočasne čítač obrazovky Talkback. Zväčša to urobíte súčasným podržaním oboch tlačidiel hlasitosti približne na tri sekundy. Uvedomte si, že Talkback používa na prechod medzi prvkami švihanie vľavo a vpravo. Prvky potvrdzujete rovnako ako v Corvus čítači, poklepaním. Ak na smartfón vidíte, tento krok preskočte.
 • Teraz v časti služby zapnite Corvus.
 • Objaví sa varovanie, že obmedzené nastavenie pre túto službu nie je z bezpečnostných dôvodov k dispozícii. Varovanie potvrďte tlačidlom OK.
 • Vráťte sa do nastavení, časť aplikácie a z nainštalovaných aplikácií Zvoľte Corvus.
 • Aktivujte tlačidlo Viac možností.
 • Potvrďte tlačidlo Povoliť obmedzené nastavenia.
 • V tomto kroku môžete byť vyzvaní na zadanie hesla, alebo na overenie pomocou odtlačku prsta.
 • Opäť prejdite do Android nastavení, časť Zjednodušenie ovládania.
 • V časti Služby zvoľte Corvus a aktivujte tlačidlo Zapnúť.
 • Objaví sa bezpečnostné varovanie a informácia, k čomu všetkému má Corvus čítač prístup.
 • Informáciu potvrďte tlačidlom Povoliť.
 • Ak ste používali Talkback, vypnite ho opätovným podržaním tlačidiel hlasitosti približne na 3 sekundy.

Od tohto momentu by už mal Corvus Čítač obrazovky fungovať.