Využívate paušál pre nevidiacich? Nezabudnite si predĺžiť viazanosť

Mobilný operátor Telekom už viac ako dva roky ponúka pre nevidiacich a slabozrakých používateľov výhodný mesačný program. Mnohým práve v týchto mesiacoch končí zmluva. Keďže ponuka Telekomu stále platí, je potrebné si ju nanovo predĺžiť.

Na to, aby ste mohli paušál určený pre nevidiacich využívať aj naďalej, je potrebné sa na pobočke preukázať preukazom ZŤP s červeným pruhom (so sprievodcom), na ktorom je poznamenané že ste nevidiaci (resp. anglicky „blind“). V prípade, že na preukaze nemáte túto poznámku vyznačenú, odporúčame predložiť posudok príslušného úradu práce, z ktorého vyplýva, že ste uznaný za osobu s ťažkým zrakovým postihnutím. Takéto overenie nie je možné urobiť telefonicky, preto je potrebné predĺžiť viazanosť na predajni operátora. Ideálne ešte pred jej skončením.

Ako zistím, kedy mi končí viazanosť?

Najjednoduchšie zistíte dátum konca viazanosti v mobilnej aplikácii Telekom. Poklepte na vaše meno. Následne poklepte na tlačidlo Informácie o vašom programe. Dátum ukončenia viazanosti je zobrazený hneď za názvom programu. Ak aplikáciu nevyužívate, dátum konca viazanosti si môžete overiť telefonicky na čísle 0800123456.

Volal mi agent a ponúkol mi iný paušál

Ide o štandardný postup mobilného operátora v týchto prípadoch. Odporúčame vám však ponuku agenta zdvorilo odmietnuť, keďže agent nedokáže telefonicky ponúknuť výhodný program pre nevidiacich a overiť dokumenty. Preto je potrebné viazanosť na program pre nevidiacich predĺžiť na predajni. A to aj v prípade, že ste s agentom uzavreli dohodu na iný program.

Čo program pre nevidiacich ponúka?

Ponuka sa oproti pôvodnej z pred dvoch rokov zlepšila. Aktuálne za 12 eur mesačne získate neobmedzené volania a sms do všetkých sietí na Slovensku a v Európskej únii. Takisto 14 GB dát, ktoré môžete využívať na Slovensku aj na cestách v Rámci EÚ a vybraných krajín. Pri podpise zmluvy je možné získať za jednorazový poplatok 9 € a mesačný poplatok 2 € zariadenie s aplikačným setom Corvus, prispôsobeným potrebám nevidiacich a slabozrakých používateľov.