Zisťovali sme váš názor: Syntézy

Výsledky našej prvej webovej ankety

V súčasnosti používané slovenské a české syntézy reči sa nezriedka pokúšajú „správne“ čítať anglické slová. Napríklad slovo John prečítajú ako "Džon", slovo sun ako "san" a podobne. V nedávnom prieskume nás zaujímala vaša odpoveď na nasledujúcu otázku:

Boli by ste radšej, ak by slovenská resp. česká syntéza reči vyslovovala všetky slová tak, ako sa píšu, alebo vám viac vyhovuje, ak sa syntéza snaží často používané slová vyslovovať podobne, ako by mali znieť v angličtine?

Na začiatku musíme priznať, že nás veľmi potešil záujem slovenských i českých používateľov syntéz o vyjadrenie sa k nami položenej otázke. V ankete, ktorú sme vyhlásili 25. januára a ukončili 6. februára 2022 sme totiž zaznamenali až 79 odpovedí, za čo vám veľmi pekne ďakujeme. Z hlasujúcich 41 používateľov používa slovenskú a 38 používateľov používa českú syntézu reči. Skôr ako prezradíme výsledky, radi by sme poďakovali všetkým tým z vás, čo ste sa zúčastnili a krátku anketu pre nás vyplnili. Získané údaje sú pre nás veľmi cenné a veríme, že v blízkej budúcnosti snáď prispejú k zlepšeniu aspoň niektorých existujúcich syntéz.

Výsledky ankety sú nasledovné:

Používatelia slovenských syntéz preferujú celkom jednoznačne vyslovovanie anglických slov tak, ako sa píšu, teda napríklad John, sun, card. Za túto možnosť sme zaznamenali 34 hlasov, čo je 83% zo všetkých odpovedí.

Zvyšných 17% používateľov slovenských syntéz má radšej, ak sa syntéza snaží vyslovovať cudzojazyčné slová tak, ako by sa mali vyslovovať, teda napríklad Džon, san a kard.

Medzi používateľmi českých syntéz je rozdiel menej markantný, no aj oni dávajú v prevažnej väčšine (22 hlasov, 58% odpovedí) prednosť vyslovovaniu tak, ako sa slová píšu, teda John, sun, card. 42% používateľov z tejto skupiny dáva prednosť fonetickému vyslovovaniu, napríklad Džon, san, či kard.