Automatické dopĺňanie

V tomto návode si ukážeme, ako využívať funkciu automatických návrhov pri písaní na Corvus klávesnici v Android aplikáciách.

Corvus dokáže prečítať návrhy, ktoré Android aplikácie zobrazujú pri písaní v editačných poliach. Žiaľ, mnohé aplikácie na zobrazovanie týchto návrhov nepoužívajú štandardné funkcie. V tomto návode si ale ukážeme, ako to môže fungovať v aplikácii ideme vlakom.

 • Spustíme aplikáciu Ideme vlakom.
 • Švihaním dole nájdeme pole odkiaľ a poklepeme.
 • Spustila sa nám Corvus klávesnica. Môžeme písať štandardnými tlačidlami, kreslením, tiež môžeme použiť braillovú klávesnicu, hybridné písanie či písanie výberom.
 • Počas písania nás Corvus sériou stúpajúcich tónov upozorní, že sú dostupné návrhy.
 • Ak si chceme návrhy zobraziť, vykonáme gesto 1-shift poklepanie troma prstami. Stlačíme 1-shift, teda tlačidlo na pridávanie hlasitosti, poklepeme troma prstami

A tlačidlo uvoľníme

 • Otvoril sa zoznam s dostupnými návrhmi. Medzi položkami sa presúvame švihaním hore a dole.
 • Mesto vyberieme poklepaním.
 • Rovnako teraz postupujeme aj pri políčku kam. Nájdeme ho švihaním dole a poklepeme.
 • Začneme zadávať mesto a počas písania nás Corvus upozorní na dostupné návrhy sériou stúpajúcich tónov.
 • Vykonáme gesto 1-shift poklepanie troma prstami.
 • švihaním hore a dole vyberieme mesto a potvrdíme ho poklepaním.

Tento postup nefunguje vždy. Môžete sa stretnúť s tým, že Aplikácia používa na automatické návrhy iné metódy, alebo opačne, že Corvus upozorňuje na dostupnosť návrhov, ale v zozname sa žiadne neukážu.