Hybridné písanie

Aplikačný set Corvus ponúka niekoľko klávesníc, ktoré môžete používať v moduloch Corvusu, ale aj v aplikáciách priamo v prostredí Android. V tomto návode si ukážeme hybridné písanie.

Hybridné písanie využíva rovnaké rozloženie klávesnice, ako štandardné tlačidlá, ale pri jeho používaní nemusíte priklepávať druhým prstom. Aby sme mohli začať využívať hybridné písanie, zmeníme najprv klávesnicu pre alfanumerický vstup.

 • Z hlavnej obrazovky vstúpime do ponuky.
 • Aktivujeme položku Nastavenia.
 • Aktivujeme položku klávesnica.
 • Aktivujeme položku Klávesnica pre alfanumerický vstup.
 • Aktivujeme položku hybridné písanie.

Odporúčame vyskúšať si písanie napríklad v editačnom poli novej sms správy.

Rozloženie klávesnice je rovnaké, ako pri písaní tlačidlami. Na obrazovke je 12 tlačidiel. Rozložené sú tak, ako sme zvyčajne zvyknutí.

 • V prvom rade sú tlačidlá 1, 2, 3.
 • V druhom rade sú tlačidlá 4, 5, 6.
 • V treťom sú tlačidlá 7, 8, 9.
 • V štvrtom rade sú tlačidlá *, 0, krížik.

Spomeňme aspoň základné rozloženie písmen a znakov:

 • V prvom rade pod tlačidlom 1 máme interpunkčné znaky bodka, čiarka, otáznik
 • Pod tlačidlom 2 sú písmená A, B, C.
 • Pod tlačidlom 3 sú znaky D, E, F.
 • V druhom rade pod štvorkou sú písmená G, H, I.
 • Pod tlačidlom 5 sú písmená J, K, L.
 • Pod tlačidlom 6 sú písmená m, n, o.
 • V treťom rade Pod tlačidlom 7 sú znaky p, q, r, s.
 • Pod tlačidlom 8 sú písmená t, u, v.
 • Pod číslom 9 sú znaky W, X, Y, z.
 • V štvrtom rade nás zaujíma hlavne medzera, ktorá je pod nulou.

Celý zoznam znakov môžete nájsť v používateľskej príručke.

Na klávesnici píšeme nasledovne: Najprv pomyselným kurzorom, nazvime si ho kurzor klávesnice, nájdeme tlačidlo, na ktorom je písmeno, ktoré chceme napísať. Kurzor je vždy na tlačidle 5, teda v strede. Kurzorom môžeme hýbať doľava, doprava, hore a dole. Klepaním potom určujeme príslušné písmeno.

 • Povedzme, že chceme napísať slovo Ahoj. Vieme, že písmeno A je prvé na tlačidle dva. Kurzor klávesnice je aktuálne na tlačidle 5. Dvojka je nad päťkou, takže švihneme hore, čím sa dostaneme na tlačidlo 2.
 • Corvus oznámi písmeno A. Ak ho chceme napísať, len raz klepneme kdekoľvek na obrazovke.
 • Kurzor klávesnice sa opäť presunul na tlačidlo 5. Chceme napísať H, ktoré je na tlačidle 4. Preto švihneme doľava.
 • Písmeno H je druhé v poradí, preto klepneme dvakrát.
 • Písmeno O je tretie na tlačidle 6. Kurzor klávesnice je opäť na tlačidle 5. Šestka je vedľa päťky napravo, preto švihneme doprava.
 • O je tretie v poradí, preto klepneme trikrát.
 • Napokon napíšeme písmeno J. Kurzor klávesnice je na tlačidle 5, Kde je aj písmeno J, takže len raz klepneme.
 • Môžeme ešte napísať medzeru. Tá je až na tlačidle nula. Nula je pod päťkou, ale až druhá v poradí. Preto švihneme dvakrát dole, čím prejdeme na medzeru.
 • zapíšeme ju tak, že raz klepneme.

Skúsme ešte napísať napríklad meno Roman.

 • Opäť je pomyselný kurzor klávesnice na tlačidle 5. Chceme ale prejsť na sedmičku, kde je písmeno R. Musíme švihnúť najprv doľava, čím prejdeme na štvorku.
 • Teraz švihneme dole, čím sa dostaneme na sedmičku.
 • Môžeme postupovať aj tak, že z päťky švihneme dole na osmičku a potom doľava na sedmičku.
 • Teraz trikrát klepneme a napíšeme R.
 • O napíšeme tak, že švihneme doprava a trikrát klepneme.
 • M napíšeme tak, že švihneme doprava a raz klepneme.
 • Aby sme napísali a, švihneme hore a raz klepneme.
 • A napokon N, opäť švihneme doprava a dvakrát klepneme.

Ak sa pri písaní pomýlime, na mazanie používame rovnaké gesto ako v iných klávesniciach - ťuknutie dvoma prstami.

Písanie si môžeme ešte zrýchliť. Dvojšvihom hore a dole sa môžeme dostať na prvý a posledný rad tlačidiel. Dvojšvihom doľava a doprava sa môžeme dostať na prvé a posledné číslo v rade. To využijeme, ak napríklad chceme napísať medzeru. Nemusíme švihať dvakrát dole, stačí švihnúť dvoma prstami dole.

Ak chcete písať čísla alebo veľké písmená, typ klávesnice môžete meniť dvoma spôsobmi.

 • Gestom 1-shift švihanie hore a dole. Teda držte tlačidlo 1-shift a švihajte hore a dole.
 • Klávesnicu môžete zmeniť aj cez kontextovú ponuku. Mimo klávesnice poklepte dvoma prstami, zvoľte položku klávesnica a následne zvoľte príslušnú klávesnicu.

Skúste si pokusne takto napísať pár slov a viet. Hybridné písanie sa vám postupne zautomatizuje. Uvedomte si, že rozloženie tlačidiel je rovnaké ako pri písaní tlačidlami, len konkrétne tlačidlo nevyhmatávate, ale sa k nemu prepracujete švihaním. Všimnite si, že na tejto klávesnici dokážete písať čisto po pamäti, bez nutnosti počuť, čo píšete. Je teda použiteľná v hlučných prostrediach.