Môj Corvus 1: Registrácia a priateľstvá

Hlasové a video hovory vo vysokej kvalite, zdieľanie kníh, obľúbených staníc, cestovných poriadkov či podcastov, možnosť ovládať telefón kamaráta na diaľku a mnoho iného. To všetko ponúka rodina Môj Corvus. Stačí mať internetové pripojenie a nainštalovaný aplikačný set Corvus.

Aby ste mohli sieť Môj Corvus využívať, potrebujete funkčné internetové pripojenie a e-mailovú adresu, do ktorej máte prístup. E-mailovú adresu môžete, ale aj nemusíte mať nastavenú v elektronickej pošte v Corvuse. Registrácia do siete Môj Corvus je jednoduchá:

 • Prejdeme do ponuky a aktivujeme položku Pomocník.
 • Tu aktivujeme položku Registrácia.
 • Corvus nás informuje, že pre vytvorenie registrácie potrebujeme zadať e-mailovú adresu. Správu zatvoríme poklepaním.
 • Na vyzvanie zadáme svoju e-mailovú adresu a poklepeme.
 • Do e-mailovej schránky príde e-mail. Ak nedorazí do niekoľkých minút, skontrolujeme priečinky spam prípadne nevyžiadaná pošta.
 • E-mail otvoríme v počítači, alebo v elektronickej pošte priamo v Corvuse.
 • Aktivujeme odkaz. V Corvuse to môžeme urobiť gestom 1-shift poklepanie.
 • Corvus o úspešnej registrácii informuje správou v neprepisovateľnom editačnom poli. Správu zatvoríme poklepaním.

Následne je potrebné vyplniť profil:

 • V ponuke prejdeme opäť na položku Pomocník a aktivujeme položku Registrácia.
 • Otvorí sa okno s položkami na vyplnenie. Na každú je možné poklepať a zadať údaje:
 • Priezvisko: Zadáme svoje priezvisko. Priezvisko sa zobrazuje ľuďom, ktorých budeme žiadať o priateľstvo, aby nás vedeli rozpoznať.
 • Krstné meno: Krstné meno sa tiež zobrazuje ľuďom, ktorých žiadame o priateľstvo, aby nás vedeli rozpoznať.
 • Prezývka: Prezývka sa zobrazuje už našim priateľom v ich zozname priateľov. Môžeme si ju vymyslieť.
 • E-mailová adresa: E-mailovú adresu nie je možné zmeniť. Ak by ste chceli používať inú e-mailovú adresu, je potrebné ju znovu zaregistrovať.
 • Uložiť: Po poklepaní sa zadané údaje uložia.

Úspešne sme sa zaregistrovali a máme už aj vyplnený profil. Je čas pridať si prvého priateľa:

 • Z ponuky aplikácie aktivujeme položku Môj Corvus.
 • Tu aktivujeme položku Moji priatelia.
 • Zoznam je pri prvom použití prázdny. Poklepaním vyvoláme možnosti.
 • Na to, aby sme si mohli pridať priateľa, musíme poznať jeho e-mailovú adresu. Môžeme ju zadať ručne, alebo, ak sme si ju uložili do kontaktov, môžeme ju vybrať z kontaktov.
 • Prejdeme na položku Požiadať o priateľstvo, zadať adresu ručne.
 • Zadáme e-mailovú adresu človeka, s ktorým sa chceme spojiť v sieti Môj Corvus.
 • Priateľa zatiaľ v zozname priateľov nevidíme. Musí totiž našu žiadosť potvrdiť. Rovnako, ako na iných sociálnych sieťach.

Na smartfón nášho budúceho priateľa bola odoslaná notifikácia s našou žiadosťou o priateľstvo. Keď ju potvrdí, dostaneme aj my upozornenie.

 • Upozornenie nájdeme v module Môj Corvus, v časti notifikácie.
 • Po poklepaní na notifikáciu sa otvorí jej obsah v neprepisovateľnom editačnom poli.
 • Po opätovnom poklepaní môžeme notifikáciu vymazať.
 • Notifikáciu je možné vymazať aj gestom 1-shift ťuknutie dvoma prstami.

Ak niekto požiada o priateľstvo nás, takisto dostaneme notifikáciu v sieti Môj Corvus.

 • Aj v tom prípade sa nám zobrazí notifikácia v module Môj Corvus.
 • Po poklepaní sa otvorí obsah notifikácie v neprepisovateľnom editačnom poli.
 • Po opätovnom poklepaní sa otvorí zoznam. Tu je aj položka Udeliť požadované oprávnenia. Po poklepaní na ňu bude priateľstvo nadviazané. V tomto zozname sú tiež položky na odstránenie notifikácie.