Môj Corvus 2: Nastavenia a hovory

Predpokladáme, že ste už nadviazali nejaké priateľstvá v rámci siete Môj Corvus. Ukážeme si, ako uskutočňovať hlasové a video hovory. Ešte pred tým sa však pozrieme na pár nastavení, ktoré by vás v sieti Môj Corvus mohli zaujímať.

 • Prejdite do aplikácií a otvorte modul Môj Corvus.
 • Tu poklepte na položku Moji priatelia.
 • Poklepte na mene ľubovoľného priateľa a aktivujte položku Nastavenia.

V nastaveniach máme tieto možnosti: možnosti:

 • Notifikácie Môj Corvus zobrazovať aj na hlavnej obrazovke: Táto možnosť zaručí, že notifikácie zo siete Môj Corvus sa nám ukážu aj na domovskej obrazovke. Určite ste už spozorovali notifikácie od Touch&Speech o nových verziách Corvusu, prípadne o audio návodoch. Presne tak budú vyzerať aj notifikácie zo siete môj Corvus , napríklad o zmeškaných hovoroch alebo zdieľaných položkách. Výhodou potom je, že nemusíte kontrolovať notifikácie v module Môj Corvus. Nastavenie sa dá zapnúť a vypnúť poklepaním. +Tón zvonenia: Umožňuje nastaviť, aký zvuk sa ozýva, keď vám niekto volá v sieti Môj Corvus. Dá sa zmeniť po poklepaní. Tón nastavujeme švihaním hore a dole. Nastavenie uložíme poklepaním.

Ak chceme zavolať nášmu priateľovi, urobíme to nasledovne:

 • V zozname priateľov jednoducho poklepeme na prezývke priateľa, s ktorým sa chceme spojiť.
 • Ak mu chceme zavolať, máme dve možnosti. Buď uskutočníme hlasový, alebo video hovor. Rozdiel je samozrejme v tom, že pri video hovore nás môže priateľ aj vidieť. Druhý rozdiel je tiež v tom, že pri video hovore budeme priateľa počuť cez hlasitý odposluch. To preto, aby sme mohli telefón držať pred sebou a pozerať do kamery. Inak sa ale hovory nelíšia.
 • Po poklepaní na možnosť Uskutočniť hovor sa ocitneme na obrazovke hovoru a čakáme, kým priateľ hovor príjme. Vtedy sa ozýva krátke pípanie.

Všimnite si, že kvalita prenášaného zvuku je vysoká. Počas hovoru máme viacero možností:

 • Prvá položka je prezývka priateľa, s ktorým hovoríme a čas hovoru.
 • Druhá položka je reproduktor. Hlasitý odposluch môžeme zapnúť a vypnúť poklepaním na túto položku. Reproduktor môžeme tiež zapínať krátkym stlačením tlačidla 1-shift.
 • Tretia položka je Video na celú obrazovku. Toto je užitočná funkcia pre tých, čo ešte niečo vidia. Počas video hovoru zobrazí video protistrany na celej obrazovke. Video na celej obrazovke je možné zobraziť aj poklepaním na video. Položka je dostupná len počas video hovoru.
 • Štvrtá položka je video: Po poklepaní môžeme zapínať a vypínať našu video kameru. Z hlasového hovoru takto možno jednoducho urobiť video hovor a opačne. Aj v tomto prípade platí, že ak zapneme video, prepne sa zvuk protistrany na hlasitý odposluch.
 • Piata položka je kamera: Poklepaním môžeme meniť, či sa bude používať počas hovoru na prenos nášho videa predná alebo zadná kamera. Položka je dostupná len vo video hovoroch.
 • Hovor môžeme ukončiť gestom 1-shift švih doľava.

Ak nám niekto volá v sieti Môj Corvus, objaví sa okno podobné tomu, ako keď nám niekto volá cez nášho operátora.

 • Zvonenie môžeme stíšiť krátkym stlačením tlačidla 1-shift alebo 2-shift.
 • Na obrazovke sú dve položky. Presúvame sa medzi nimi švihaním hore a dole.
 • Vidíme prezývku a e-mailovú adresu volajúceho.
 • Hovor môžeme prijať švihnutím dvoma prstami doprava alebo môžeme dvakrát za sebou stlačiť tlačidlo 1-shift.
 • Odmietneme ho zas švihnutím dvoma prstami doľava.
 • Ak hovor zmeškáme, dostaneme o tom notifikáciu.

V sieti Môj Corvus si môžeme s priateľmi vymieňať poznámky, knihy, podcasty, vyhľadané spojenia v cestovných poriadkoch, či rozhlasové stanice, ktoré práve počúvame. Postup je vždy rovnaký. Na položke, ktorú chceme zdieľať, vyvoláme kontextovú ponuku poklepaním dvoma prstami. Potom hľadáme položku Zdieľať cez môj Corvus. Zvolíme si priateľa, ktorému chceme položku odoslať, môžeme ju prípadne upraviť a zdieľanie potvrdíme. Ukážme si to na pár príkladoch:

 • Chceme priateľovi odporučiť Dobrú knihu. Našli som ju v knižnici a pozerám si údaje o nej v Corvuse.
 • Na knihe vyvoláme kontextovú ponuku poklepaním dvoma prstami.
 • Poklepeme na položku Zdieľať cez môj Corvus.
 • Corvus sa teraz pýta, komu chcem knihu odoslať. Švihaním dole a hore vyberieme v zozname priateľa a poklepeme.
 • Otvorilo sa editačné pole. Sú tu už napísané informácie o knihe. Do editačného poľa môžeme dopísať sprievodnú informáciu, je potrebné len aktivovať klávesnicu gestami 1-shift švihanie hore a dole.
 • Po poklepaní bude položka nazdieľaná.

Ak priateľ odošle knihu nám, dostaneme sa k nej nasledovne:

 • Dorazí nám notifikácia. Nájdeme ju v module Môj Corvus, alebo na hlavnej obrazovke (pozri nastavenie vyššie).
 • Po poklepaní na notifikáciu sa otvoria informácie v neprepisovateľnom editačnom poli.
 • Po opätovnom poklepaní sa zobrazia možnosti.
 • Po poklepaní na prvú položku, otvoriť knihu v module sťahovanie kníh, sa zobrazí kniha v module Sťahovanie kníh.
 • Tu si môžeme knihu stiahnuť cez kontextovú ponuku.