Môj Corvus 3: Vzdialená pomoc

Možno ste sa už dostali do situácie, že vám zavolal kamarát, ktorý mal nejaký problém. Niečo na jeho smartfóne nefungovalo. Navigovanie cez telefón môže byť zbytočne zdĺhavé. Ideálne by bolo, keby ste mohli jeho smartfón ovládať na diaľku. Toto umožňuje aplikačný set Corvus. Preto môžete na diaľku pomôcť nastaviť telefón ľuďom, ktorí už Corvus používajú.

Modelová situácia. Mám kamaráta, ktorému chcem pomôcť nastaviť smartfón. Predpokladajme, že sme spriatelený v sieti Môj Corvus. Potom je poskytnutie vzdialenej pomoci veľmi jednoduché.

 • Na telefóne, ktorý používam, otvoríme modul Môj Corvus.
 • Poklepeme na položku Moji priatelia.
 • Vyberiem priateľa, ktorému chcem pomôcť.
 • Aktivujem položku ponúknuť vzdialenú pomoc.

Na našom telefóne sa objaví neprepisovateľné editačné pole, ktoré nás informuje o aktivovaní vzdialenej pomoci. Pozastaviť ju môžeme tlačidlom domov. Spojenie sa dá ukončiť opäť v module Môj Corvus. Poklepaním môžeme editačné pole zatvoriť. Teraz však telefón už nereaguje na žiadne gestá, okrem tlačidla domov. Čaká na potvrdenie vzdialenej pomoci.

Na telefón priateľa dorazila notifikácia. Zobrazí si ju z modulu môj Corvus, alebo, ak je nastavené zobrazovanie upozornení na hlavnej obrazovke, potom aj z hlavnej obrazovky. Z notifikácie sa dozvie, že priateľ ponúka vzdialenú pomoc. Po poklepaní sa otvorí popis upozornenia v neprepisovateľnom editačnom poli. Po opätovnom poklepaní sa objavia možnosti. Ak chce priateľ vzdialenú pomoc prijať, Poklepe na položku Otvoriť v module vzdialená pomoc.

Teraz sa zariadenia spárujú a oba oznámia, že vzdialená pomoc je aktívna.

Všetky gestá, ktoré teraz urobíme na svojom telefóne, sú odoslané do vzdialeného zariadenia. Následne aj dostávame odozvu zo vzdialeného smartfónu.

Všimnite si, že zo vzdialeného telefónu dostávam informácie podľa toho, ako má nastavenú výrečnosť používateľ. Na tomto mieste zopár upozornení:

Ak chceme ovládať vzdialené zariadenie a chceme používať aj čítač obrazovky, musí byť na vzdialenom telefóne aktívny Corvus čítač. Na diaľku nie je možné používať iný čítač obrazovky. Na diaľku tiež nemôžeme používať hlasovú asistentku.

Ak chceme niečo skontrolovať vo svojom telefóne, Môžeme to urobiť tak, že stlačíme fyzické alebo dotykové tlačidlo domov. Teraz ovládame svoj telefón. Stále sme ale pripojení k vzdialenej pomoci, takže ak druhý telefón niečo povie, napríklad ak používateľ niečo urobí, budeme o tom vedieť. Ak sa chceme vrátiť späť k ovládaniu druhého telefónu, urobíme to z modulu môj Corvus

 • Aktivujeme položku Vzdialená pomoc.
 • Poklepeme na položku pokračovať v relácii.

Ak sme na vzdialenom zariadení v prostredí čítača obrazovky a chceme prejsť na domovskú obrazovku, urobíme to gestom 1-shift švih doľava a doprava. Držíme tlačidlo 1-shift, prstom švihneme doľava, prst držíme na obrazovke a švihneme doprava. Následne tlačidlo uvoľníme.

Ak sme v prostredí Corvus a chceme prejsť na domovskú obrazovku, podržíme tlačidlo 2-shift.

Uvedomte si, že fyzické alebo dotykové tlačidlo domov používame na prechod k ovládaniu nášho smartfónu.

Počas vzdialenej pomoci sa môžeme dostať do situácie, že budeme chcieť niečo zadať do editačného poľa na vzdialenom zariadení. Odporúčame, aby ste sa najprv dohodli, kto text do editačného poľa zadá. Platí však, že každý môže používať svoje nastavenie klávesnice.

Ak chceme spojenie ukončiť, na oboch zariadeniach to urobíme rovnako:

 • Prejdeme do modulu Môj Corvus.
 • Aktivujeme položku Vzdialená pomoc.
 • Aktivujeme položku Ukončiť spojenie.

Môžeme sa stretnúť aj s tým, že nás o pomoc niekto požiada. Opäť predpokladáme, že sme spriatelený v sieti Môj Corvus. Potom dostaneme notifikáciu. Notifikáciu nájdeme v module Môj Corvus, prípadne, ak je nastavené, tak aj na hlavnej obrazovke. Po otvorení notifikácie spustíme vzdialenú pomoc poklepaním na položku Otvoriť v module Vzdialená pomoc.

Pomôcť môžete tiež ľuďom, ktorí nie sú v sieti Môj Corvus, alebo ich nemáte v priateľoch. V tomto prípade nie je potrebné nadväzovať priateľstvo, môžete postupovať nasledovne:

 • Na oboch Telefónoch Otvoríte modul Môj Corvus.
 • Na oboch telefónoch je potrebné aktivovať položku Vzdialená pomoc.
 • V tomto kroku je potrebné dávať pozor. Ak chceme ovládať druhý telefón, na svojom zariadení aktivujeme položku ponúknuť vzdialenú pomoc. Človek, ktorému pomáhame ale musí aktivovať položku Požiadať o vzdialenú pomoc.
 • Na oboch zariadeniach sa objaví editačné pole na zadanie hesla. Na hesle sa dohodnete a obaja ho musíte zadať rovnako. Rozhodujúce sú aj malé aj veľké písmená, čísla a podobne. Heslo by ale nemalo byť veľmi jednoduché, aby ho nemohol uhádnuť niekto tretí.
 • Po poklepaní sa spustí vzdialené ovládanie.

Cez vzdialené ovládanie má človek na druhej strane prístup k celému telefónu. Môže napríklad odosielať sms správy či vytáčať telefónne čísla. Preto buďte obozretní a povoľte vzdialené ovládanie len osobám, ktoré poznáte. Vzdialenú pomoc okrem vašich kamarátov môžu využiť aj pracovníci podpory Touch&speech.