OCR (optické rozpoznávanie textov)

Už dávno neplatí, že pre nevidiaceho je fotoaparát v smartfóne zbytočný. Fotoaparát môžeme využiť na prečítanie nápisov na obale či dokumentov, ktoré prišli poštou. Slúži na to modul Optické rozpoznávanie textu. Modul nájdeme v menu aplikácie.

V zozname sa nachádzajú tri položky. Rýchle čítanie, skenovať dokument a história rozpoznávania.

Predpokladajme, že chceme rozpoznávať text na obale nejakej potraviny. Poklepeme na prvú položku - Rýchle čítanie. Corvus automaticky v pravidelných intervaloch odfotí okolie a skúsi z obrázka prečítať text. O priebehu nás informuje pípaním a rozpoznaný text automaticky prečíta. Aby ste získali najpresnejšiu informáciu, postupujte nasledovne:

 • Zaistite, že bude v miestnosti dostatok svetla. Ak si nie ste istí, skúste zasvietiť.
 • Môžete tiež aktivovať blesk fotoaparátu, poklepaním na položku blesk.
 • Fotoaparát nasmerujte na obal potraviny.
 • Ak Corvus číta len časť informácie, oddiaľte telefón od obalu, aby sa do záberu dostala väčšia časť textu.
 • Odporúčame skúsiť obal rôzne otáčať, takto sa môžete dostať napríklad aj k informáciám o použití a dátume spotreby.
 • Rozpoznávanie ukončíte švihnutím doľava.

Ak dostaneme poštou list, ktorý chceme rozpoznať, môžeme využiť druhú položku v menu modulu Optické rozpoznávanie textu - Skenovať dokument:

 • Zaistite, že bude v miestnosti dostatok svetla. Ak si nie ste istí, skúste zasvietiť.
 • Môžete tiež aktivovať blesk fotoaparátu, poklepaním na položku blesk.
 • Papier položte na vodorovnú plochu.
 • Otočte telefón tak, že zadný fotoaparát bude smerovať na dokument.
 • Rozpoznávanie spustite tlačidlom 1-shift, alebo poklepaním na položku Načítať. Odporúčame použiť tlačidlo, tým zaistíte, že telefón priveľmi neodchýlite.
 • Corvus zistí, či je v zábere celý dokument. Ak nie, usmerní napríklad hláškou "posuňte telefón nadol" alebo "posuňte telefón ďalej od predlohy".
 • Ak je v zábere celý dokument, Corvus jeho obsah rozpozná a zobrazí v neprepisovateľnom editačnom poli.
 • Ak sa nedarí zamerať celú stránku, môžete dlhým podržaním tlačidla 1-shift Corvus prinútiť, aby rozpoznal text tak, ako ho vidí bez usmernenia, kam telefón posunúť.

Rozpoznané texty si Corvus pamätá do najbližšieho reštartu Corvusu resp. telefónu. Dostanete sa k nim z modulu Optické rozpoznávanie textu po poklepaní na položku História rozpoznávania.

 • Texty sú zobrazené v zozname a môžete s nimi pracovať ako s akýmkoľvek zoznamom.
 • Z kontextovej ponuky môžete vybratý záznam uložiť aktivovaním príslušnej položky.
 • Záznam sa uloží do priečinka corvus\notes\ocr a v názve súboru bude aktuálny dátum a čas.
 • Záznam si môžete zobraziť v neprepisovateľnom editačnom poli po poklepaní.

Pomocou optického rozpoznávania textu si môžete prečítať aj text z obrázkov. Napríklad v situáciách, keď vám niekto pošle plagát v obrázku:

 • Súbor najprv uložte do pamäte telefónu.
 • Cez správcu súborov súbor vyhľadajte a poklepte na ňom.
 • Corvus ponúkne dve možnosti:
 • Ak zvolíte možnosť Náhľad, Corvus text rozpozná, ale neuloží ho do súboru, takže si ani nebude pamätať, kde ste pri čítaní skončili. Pri jpg obrázkoch zvyčajne stačí použiť túto možnosť.
 • Ak zvolíte možnosť Previesť na txt a otvoriť: Corvus aj v tomto prípade súbor rozpozná, ale uloží aj rozpoznaný text vo formáte .txt.