Označovač predmetov

Máte doma obali s dokumentmi a často neviete, aké dokumenty sú v ktorom obale? Alebo máte nádoby s čistiacimi prostriedkami a potrebovali by ste ich označiť? Aj s tým vám môže pomôcť aplikačný set Corvus. V tomto návode si ukážeme, ako funguje aplikácia Označovač predmetov.

Aby ste mohli označovač predmetov používať, budete potrebovať QR štítky. Môžete si ich vyrobiť, alebo objednať v Touch&speech. QR štítky ponúkame buď ako pdf súbor, ktorý si vytlačíte na samolepiaci papier a samy si ich nastriháte. Skôr ale Odporúčame objednať si rovno nastrihané hotové štítky, ktoré vám pošleme poštou a môžete ich rovno začať používať. Štítky posielame ako samolepky, majú rozmer približne 1,5*1,5 centimetra. Počet štítkov, ktoré môžete používať nie je obmedzený.

Predpokladajme, že chceme označiť napríklad obal s dokumentmi z banky. Postupujeme nasledovne:

 • Najprv na obal prilepíme QR štítok. Obal má dostatok rovnej plochy, takže máme dosť miesta na umiestnenie nálepky.
 • Aby sa nám podarilo štítok načítať, dodržiavame niekoľko zásad.
 • Smartfón počas načítavania držíme tak, aby bol zadný fotoaparát približne 10 centimetrov nad štítkom.
 • V miestnosti by sme mali mať dostatok svetla.
 • Ak nemáme svetlocit, môžeme to overiť pomocou modulu Detektor svetla.

Aby sme mohli štítky načítať a predmety popisovať, spustíme modul Označovač predmetov. Nachádza sa v menu aplikácie. K zoznamu modulov sa z hlavnej obrazovky môžeme rýchlo dostať poklepaním dvoma prstami.

 • Prvá položka slúži na načítanie štítku a nezávisí od toho, či vytvárame nový popis, alebo už máme popisy vytvorené. Poklepeme na položku načítať.
 • Corvus oznamuje načítavanie pípaním.
 • Ak sa načítanie nedarí, môžeme počas skenovania aktivovať blesk stlačením tlačidla 1 shift.
 • Corvus načítanie štítku oznámi sériou klesajúcich tónov.
 • Aby sme k štítku priradili popis, otvoríme kontextovú ponuku poklepaním dvoma prstami.
 • Aktivujeme položku popísať štítok.
 • Spustí sa nám diktafón, aby sme mohli popis nahrať.
 • Poklepeme na položku spustiť nahrávanie, nahráme si popis a nahrávanie opäť zastavíme poklepaním.
 • Diktafón zatvoríme švihnutím doľava.
 • Ak teraz opäť načítame ten istý štítok, Corvus nám už automaticky prehrá popis, ktorý sme nahrali.

Načítavanie štítkov môžeme spustiť aj tak, že v okne označovač predmetov stlačíme tlačidlo 1 shift.

Okrem obalov môžeme označiť napríklad fľaše čistiacich prostriedkov. Ukážme si, ako postupovať v situácii, keď máme tri rovnaké fľaše s jedným prostriedkom a chceme priradiť tri štítky. Zároveň ale chceme vedieť, koľko fliaš ešte je, aby sme mali prehľad napríklad počas nákupu:

 • Na všetky fľaše prilepíme štítky, na každú nový štítok.
 • Štítok priliepame na vrchnák, alebo na spodok, prípadne na bok tam, kde je najhrubšia.
 • Stlačíme tlačidlo 1-shift čím spustíme načítavanie kódu.
 • Po načítaní štítku aktivujeme kontextovú ponuku poklepaním dvoma prstami.
 • Poklepeme na položku popísať štítok.
 • Spustí sa diktafón. Poklepeme na položku spustiť nahrávanie. Nahráme popis a opätovne poklepeme.
 • Švihnutím doľava diktafón zatvoríme.
 • Opätovne načítame štítok z prvej fľaše.
 • Teraz načítame štítok z druhej fľaše.
 • Opäť aktivujeme kontextovú ponuku.
 • Teraz však aktivujeme položku zoskupiť s predchádzajúcim štítkom.
 • Rovnako postupujeme aj pri tretej fľaši.

Podobným spôsobom si môžeme označiť ďalšie obaly s dokumentmi, zaváraniny, kozmetiku prípadne CD. Všimnite si, že po načítaní štítku sú dostupné položky prehrať a prehrať v prehrávači hudby. Položka prehrať v prehrávači hudby je užitočná, keď si nahráme dlhý popis, napríklad ak si štítkom označíme zmluvu a nahráme si asistenta, ktorý nám zmluvu prečíta.

Povedzme, že jedna fľaša čistiaceho prostriedku už došla a chceme ju odstrániť.

 • Načítame štítok.
 • Vyvoláme kontextovú ponuku.
 • Ak by sme zvolili teraz možnosť popísať, zmenili by sme popis pre tento konkrétny štítok, čo by spôsobilo jeho vyňatie zo skupiny štítkov a bol by zaradený ako nový predmet.
 • Z kontextovej ponuky môžeme štítok aj vymazať. Po načítaní tiež funguje gesto 1-shift klepnutie dvoma prstami.

Nahraté štítky si môžeme pozerať aj bez skenovania:

 • V označovači predmetov otvoríme kontextovú ponuku.
 • Aktivujeme položku Správa popisov.
 • Corvus presunie kurzor na naposledy naskenovaný predmet. Zoznam je zoradený podľa počtu zoskupených štítkov, takže na vrchu sú predmety, ktoré majú najviac priradených štítkov. medzi štítkami sa presúvame švihaním hore a dole.
 • Všimnite si, že Corvus hlási počet štítkov, ktoré sú k popisu priradené. To sa dá využiť práve pri sledovaní štítkov počas nákupu.
 • Aj tu môžeme vyvolať kontextovú ponuku.
 • Pozor, ak zmeníme popis cez túto kontextovú ponuku, nahrávka bude priradená k celej skupine predmetov.
 • Aj odtiaľto je možné predmety odstrániť.

Kontextová ponuka v hlavnom okne označovača predmetov ponúka aj nastavenia:

 • Položka Priečinok pre údaje taggera: Umožňuje nastaviť priečinok, do ktorého sa budú ukladať nahrávky s popismi. Takto si môžete napríklad oddeliť popisky CD nosičov od popiskov z kuchyne. Tiež je možné nastaviť priečinok na pamäťovej karte.
 • Pri skenovaní zapnúť blesk: Poklepaním zapínate a vypínate. Ak je zapnuté, potom sa pri načítavaní štítkov automaticky aktivuje blesk.