Pár tipov a trikov z noviniek vo verzii 2023.1.0

Prinášame vám niekoľko tipov a trikov, ktoré vychádzajú z vybraných noviniek vo verzii Corvusu 2023.1.0.

Začneme novinkou, ktorá vás poteší, ak využívate časovače. V časovači si teraz môžete nastaviť vlastný zvuk upozornenia po skončení odpočítavania. Funguje to nasledovne:

 • Na hlavnej obrazovke poklepte na položku dátum a čas.
 • Následne poklepte na položku časovač.
 • Vyvolajte kontextovú ponuku poklepaním dvoma prstami.
 • Aktivujte položku Vytvoriť.
 • Medzi vlastnosťami nového časovača sa presúvajte švihaním hore a dole.
 • Okrem času, upozornení počas behu časovača môžete teraz nastaviť aj tón časovača.
 • Po poklepaní na tón sa otvorí zoznam tónov, v ktorom sa pohybujte švihaním hore a dole.
 • Zvolený tón potvrďte poklepaním.

Ďalšia novinka sa týka klávesnice písanie tlačidlami. Doposiaľ sa klávesnica správala tak, že ak ste vybrali tlačidlo a priklepávali ste, mohli ste stále zmeniť vybraté tlačidlo. Nechtiac ste mohli pohnúť prstom, zmeniť písmeno a priklepávať odznova. Od tejto verzie sa klávesnica správa inak. Ak napríklad vyberiete tlačidlo m, priklepávate, až sa dostanete na písmeno o a potom prst posuniete, nič sa nestane a po uvoľnení prsta sa zapíše písmeno o.

V nastaveniach čítača obrazovky pribudla nová možnosť. Môžeme si zapnúť a vypnúť moderné skúmanie dotykom. Toto funguje len v Androide 11, a na zariadeniach Samsung až od Androidu 12. Moderné skúmanie dotykom ovplyvňuje, ako sa správajú dotykové tlačidlá v spodnej časti displeja. Pri vypnutom modernom skúmaní sa tlačidlá aktivovali hneď, ako ste sa ich dotkli. Toto je nepríjemné, pretože ste si mohli nechtiac napríklad zrušiť rozpísaný text alebo zatvoriť okno Corvusu. Moderné skúmanie zapneme nasledovne:

 • Vstúpime do ponuky.
 • Aktivujeme položku nastavenia.
 • Aktivujeme položku Čítač obrazovky.
 • Poklepeme na poslednú položku, moderné skúmanie dotykom.

Teraz sa tlačidlá v spodnej časti displeja už neaktivujú automaticky. Prstom ich môžeme nahmatať Ale aktivujú sa, až keď poklepeme. Poklepanie ale musíme urobiť v spodnej časti obrazovky tam, kde sa tlačidlá nachádzajú. Toto nastavenie tiež opravuje problémy s písaním webových adries v prehliadači Google chrome.

Ďalšia novinka pribudla do funkcie lokalita. Lokalitu môžeme ukončiť tak ako doteraz, švihnutím doľava. Ak sa ale stane, že na hlavnej obrazovke zamrzne informácia o polohe, pomôže nám, ak lokalitu ukončíme položkou z kontextovej ponuky.

 • Lokalitu spustíme poklepaním na položku lokalita.
 • Kontextovú ponuku vyvoláme poklepaním dvoma prstami.
 • Aktivujeme položku ukončiť.

Odteraz máme na paneli upozornení Androidu notifikáciu Môj Corvus. Tá slúži na to, aby ste boli prihlásení v sieti môj corvus, aj ak telefón dlhšie nepoužívate. Týmto upozornením si zaisťujeme, že smartfón pri šetrení energie neukončí službu Môj Corvus, ale ponechá ju bežať, keďže má svoje upozornenie.

V novej verzii Corvusu sme ešte upravili jedno nastavenie. Predvolene je teraz zapnuté nastavenie zablokovať gestá, ak je telefón pri uchu. Nemalo by sa vám stávať, že si uchom nechtiac zrušíte hovor, alebo otvoríte rýchle nastavenia či panel upozornení. Ak ale registrujete počas hovoru problémy s gestami, môžete skúsiť nastavenie vypnúť.

 • Poklepte na položku vstup do ponuky.
 • Poklepte na položku nastavenia.
 • Poklepte na položku Telefón.
 • Poklepte na položku Zablokovať gestá, ak je telefón pri uchu.

Celý zoznam noviniek nájdete v Zozname zmien. Corvus môžete aktualizovať z notifikácie, ktorú sme odoslali, alebo tiež z menu pomocník > aktualizácie.