Písanie kreslením

V tomto návode si ukážeme, ako môžeme v aplikačnom sete Corvus rýchlo písať pomocou metódy písania kreslením. Písanie kreslením funguje v prostredí Corvus, ale ak používate klávesnicu Corvus aj v Android aplikáciách, môžete ho použiť aj tam.

Na úvod dôležitá informácia. Kreslenie nesúvisí so skutočným kreslením. Teda Corvus nerozpoznáva váš rukopis. Metóda sa volá kreslenie, lebo pri nej budeme kresliť jednoduché čiary. A skutočne toto písanie využívajú aj úplne nevidiaci.

Písanie kreslením aktivujeme nasledovne:

 • Z domovskej obrazovky vstúpime do ponuky.
 • Aktivujeme položku nastavenia.
 • Aktivujeme položku klávesnica.
 • Aktivujeme položku klávesnica pre alfanumerický vstup.
 • Aktivujeme položku písanie kreslením.

Písanie kreslením odporúčame najprv vyskúšať, napríklad v editačnom poli pre novú sms správu.

Písmená sú na tejto klávesnici usporiadané do deviatich polí. Tie sú zoradené do štvorca, v troch riadkoch a troch stĺpcoch. Zoradené sú tak, ako prvé tri riadky modulu štandardné tlačidlá.

 • V prvom rade sú tlačidlá 1, 2, 3.
 • V druhom rade sú tlačidlá 4, 5, 6.
 • V treťom sú tlačidlá 7, 8, 9.

Spomeňme aspoň základné rozloženie:

 • V prvom rade pod tlačidlom 1 máme interpunkčné znaky bodka, čiarka, otáznik
 • Pod tlačidlom 2 sú písmená A, B, C
 • Pod tlačidlom 3 sú znaky D, E, F
 • V druhom rade pod tlačidlom 4 sú písmená G, H, I
 • Pod tlačidlom 5 sú písmená J, K, L
 • Pod šestkou sú písmená m, n, o
 • V treťom rade Pod tlačidlom 7 p, q, r, s
 • Pod tlačidlom 8 t, u, v
 • Pod tlačidlom 9 sú znaky W, X, Y, z.

Celý zoznam znakov môžete nájsť v používateľskej príručke.

Písať začíname vždy tak, že položíme prst na displej. Tým určíme stred štvorca. Sme teda na poli 5. Potom kreslíme čiarku. Teda posúvame prst. Môžeme ho posúvať smerom hore alebo dole, ale aj doprava a doľava a tiež uhlopriečne, teda hore doľava, hore doprava, dole doľava a dole doprava.

Skúsme napísať slovo ahoj.

 • Najprv položíme prst kdekoľvek na obrazovke. Ideálne však do stredu, aby sme mohli kresliť čiary všetkými smermi. Corvus povie medzera.
 • Takto sme určili stred štvorca, sme teda na piatom políčku. Písmeno A sa nachádza na druhom poli. To je v hornom rade v strede. Preto ťaháme rovnú čiaru smerom hore.
 • Keď Corvus povie A, jednoducho prst uvoľníme a písmeno sa zapíše.
 • Ideme napísať písmeno H. Opäť položíme prst na obrazovku.
 • Písmeno H je na štvrtom poli. To sa nachádza vľavo, preto ťaháme prst doľava+
 • Prst ťaháme, až kým počujeme h.
 • Keď sa ozve H, prst uvoľníme a písmeno sa napíše.
 • Písmeno O napíšeme nasledovne. Opäť položíme prst na obrazovku.
 • Sme na piatom políčku. O sa nachádza na šiestom poli, takže ťaháme prst smerom doprava, kreslíme rovnú čiaru.
 • Corvus postupne číta písmená. Keď nájdeme o, prst uvoľníme a písmeno sa zapíše.
 • Teraz chceme napísať písmeno J, ktoré sa nachádza práve uprostred štvorca. Urobíme to nasledovne. Položíme prst na obrazovku.
 • Prst stále držíme na obrazovke a priťukneme k nemu raz druhým prstom.
 • Oba prsty uvoľníme.
 • Ak chceme napísať medzeru, dotkneme sa len jedným prstom displeja.
 • Napísané znaky mažeme rovnako, ako pri ostatných typoch klávesnice, ťuknutím dvoma prstami.

Skúsme teraz napísať zložitejšie slovo ryba. To aby sme si skúsili aj písanie znakov po uhlopriečke:

 • Položíme prst na obrazovku.
 • Sme v strede štvorca a chceme sa dostať na písmeno R, ktoré je na siedmom poli, teda vľavo dole. Potiahneme teda čiarku smerom dole a doľava.
 • Corvus postupne číta znaky. Nájdeme R a prst zodvihneme.
 • Chceme teraz napísať y. Položíme prst na obrazovku.
 • Sme v strede štvorca, na políčku 5. Chceme ísť na pole 9, kde je y. Prst ťaháme dole doprava.
 • Pri písmene y sa zastavíme a prst uvoľníme.
 • Ostali nám ešte dve písmená. Položíme prst na obrazovku.
 • Písmeno B je na políčku dva, takže prst ťaháme smerom hore, kým počujeme b.
 • Prst zodvihneme a písmeno sa napíše.
 • A nakoniec ešte písmeno A. Položíme prst na obrazovku.
 • potiahneme čiaru smerom hore, kým počujeme písmeno a. Potom prst zodvihneme.
 • Povedzme, že za slovom ryba chceme ešte napísať čiarku. Položíme prst na obrazovku.
 • Potrebujeme sa dostať na pole jeden. Kreslíme čiaru smerom hore doľava. Na čiarke sa zastavíme a prst uvoľníme.

Ak sa vám pri kreslení čiary stane, že prebehnete cez písmeno, napríklad chcete napísať “b” a dostanete sa až na “c”, k predošlému znaku sa vrátite ťahaním čiary v opačnom smere.

Ak si toto písanie skúšate, možno ste si všimli, že Corvus pri jednotlivých písmenách aj vibruje. Takto sa dá kreslenie používať aj v hlučnom prostredí, kde nemusíte počuť hlasový výstup.

Časom určite budete chcieť písať aj pokročilejšie znaky. Na to slúži ešte štvrtý rad, v ktorom sú znaky hviezdička, krížik, ale tiež aj napríklad znaky pre meny ako euro a dolár. Euro napíšeme Nasledovne:

 • Položíme prst na obrazovku.
 • Prst potiahneme dole a doprava, čím sa dostaneme na políčko 9.
 • Teraz priklepneme druhým prstom.
 • Tým sa nám odkryl štvrtý rad. Kreslíme čiaru smerom doprava až kým nenarazíme na znak euro. Potom prst uvoľníme.

Pomocou kreslenia môžeme aj rýchlo meniť klávesnice:

 • Klávesnicu jedno veľké písmeno aktivujeme tak, že nakreslíme čiarku smerom hore na tlačidlo 2. Druhým prstom priklepneme a oba prsty uvoľníme.
 • Klávesnicu veľké písmená aktivujeme tak, že kreslíme čiaru hore doprava k poľu 3. Druhým prstom priklepneme a oba prsty uvoľníme.
 • Klávesnicu malé písmená aktivujeme tak, že kreslíme čiaru smerom hore a doľava, na políčko 1. Druhým prstom priklepneme a oba prsty uvoľníme. +Ak chceme prepnúť na písanie čísel, ťaháme čiaru priamo smerom doľava, na pole 4. Druhým prstom priklepneme a oba uvoľníme.
 • Klávesnice sa dajú meniť aj spôsobmi, ktoré už poznáte. Teda cez kontextovú ponuku, alebo gestami 1-shift švihanie hore a dole.

Ak vás pri kreslení vyrušuje, že musíte pri znakoch J, K, L priklepávať, môžete si počet priklepávaní znížiť tak, že znaky JKL presuniete do horného radu. Funkcia sa volá invertovať Pozície 1 a 5. Nastavenie sa dá upraviť nasledovne:

 • Na domovskej obrazovke aktivujte ponuku.
 • Aktivujte položku nastavenia.
 • Aktivujte položku klávesnica.
 • Aktivujte položku konfigurovať písanie kreslením.
 • Aktivujte položku invertovať pozície 1 a 5 na viacznakových schémach a nastavte ju na zapnuté.

Slovo kolo pri tomto nastavení píšeme nasledovne:

 • Písmeno K je teraz v hornom rade na tlačidle 1. Preto kreslíme čiaru smerom hore doľava.
 • Písmeno O kreslíme potiahnutím čiary smerom doprava.
 • L napíšeme tak, že ťaháme čiaru smerom hore a doľava.
 • A opäť píšeme písmeno o.

Písanie kresleným má aj tzv. expertný režim. Ten je popísaný v samostatnom návode.