Písanie kreslením - Expertný režim.

V tomto návode si ukážeme, ako používať expertný režim počas písania kreslením. Predpokladáme, že písanie kreslením už poznáte a používate. Ak to tak nie je, odporúčame vám pozrieť a vypočuť si návod, v ktorom hovoríme o písaní kreslením, prípadne si naštudovať písanie kreslením z používateľskej príručky Corvusu.

Expertný režim je možné trvalo aktivovať v nastaveniach Corvusu, v časti Klávesnica > konfigurovať písanie kreslením. Ak si ho chcete len skúsiť, prípadne ho dočasne zapínať a vypínať, môžete to urobiť tak, že potiahnete čiaru doprava na pole 6 a priklepnete druhým prstom.

Expertný režim funguje v dvoch krokoch. V prvom kroku kreslíme čiaru, smerom k poľu, kde sa nachádza písmeno. V druhom kroku vyberáme znak.

 • Ak chceme napísať prvý znak, jednoducho zodvihneme prst.
 • Ak chceme napísať druhý znak, po výbere tlačidla Pokračujeme v smere hodinových ručičiek. Môžete kresliť oblúčik, alebo ťahať čiarku, čo vám viac vyhovuje.
 • Ak budeme pokračovať v smere proti hodinových ručičiek, napíšeme tretí znak.
 • Ak budeme kresliť čiaru opačným smerom, ako sme kreslili, napíšeme štvrtý znak.

Príklad - chceme napísať slovo pozdrav:

 • Písmeno p napíšeme tak, ako sme zvyknutí, pretože je prvé na tlačidle 7. Ťaháme čiaru doľava dole.
 • O napíšeme nasledovne. Najprv kreslíme čiaru doprava. +Chceme vybrať písmeno O, ktoré je tretie na políčku 6. Postupujeme v protismere hodinových ručičiek smerom hore. Môžeme ísť priamo hore, doľava hore alebo doprava hore, vždy napíšeme o.
 • Teraz chceme napísať písmeno Z. Najprv ťaháme čiaru smerom doprava dole.
 • Keďže Z je štvrté na políčku deväť, potiahneme druhú čiaru smerom doľava hore.
 • Písmeno D napíšeme tak, ako sme zvyknutí, lebo je prvé na tlačidle 3. Potiahneme čiaru doprava hore.
 • Písmeno R napíšeme potiahnutím prvej čiary smerom dole doľava.
 • A následne ťaháme čiaru v protismere hodinových ručičiek, teda smerom dole.
 • A napíšeme potiahnutím čiary hore.
 • Písmeno V napíšeme tak, že najprv ťaháme čiaru smerom dole na znak T.
 • V je tretí znak na poli 8, takže pôjdeme v protismere hodinových ručičiek smerom doprava.

Písanie kreslením vyžaduje tréning a najlepšie ho pochopíte, ak si popísané pokusy skúsite.