Písanie výberom

V aplikačnom sete Corvus môžete písať viacerými spôsobmi. Okrem písania tlačidlami, hybridného písania čí písania kreslením je dostupné aj písanie výberom. Toto písanie je vhodné na zadávanie kratších textov, prípadne ho ocenia používatelia, ktorí majú problémy s jemnou motorikou a nedokážu sa naučiť iný vhodný spôsob písania.

Písanie výberom aktivujeme nasledovne:

 • Z domovskej obrazovky vstúpime do ponuky.
 • Aktivujeme položku nastavenia.
 • Aktivujeme položku klávesnica.
 • Aktivujeme položku
 • Aktivujeme položku klávesnica pre alfanumerický vstup.
 • Aktivujeme položku písanie výberom.

Odporúčame vám vyskúšať si písanie napríklad v editačnom poli novej sms správy.

 • Pri písaní výberom sú všetky písmená zoradené v jednom zozname. Zoznam si prezeráme švihaním hore a dole.
 • Písmeno, ktoré chceme napísať zvolíme švihnutím doprava.
 • Pomyselne sa posunieme na ďalší “prázdny” znak.
 • Ak sme sa pomýlili a chceme znak vymazať, ťukneme dvoma prstami.
 • Na prvý znak sa rýchlo dostaneme švihnutím dvoma prstami hore.
 • Na posledný zas švihnutím dvoma prstami na dol.
 • Do istej mieri sa dá priamo na tejto klávesnici aj pohybovať po texte. Švihaním doprava a doľava môžeme chodiť po znakoch.
 • Švihaním dvoma prstami doprava a doľava môžeme prechádzať po slovách.
 • Ak chcete písať čísla alebo veľké písmená, typ klávesnice môžete meniť gestom 1-shift švihanie hore a dole. Teda držíte tlačidlo 1-shift a šviháte hore a dole.