Podcasty

Obľúbené rozhlasové relácie či spravodajské výstupy denníkov môžete sledovať aj formou podcastov. Počúvanie podcastov v Corvuse je veľmi jednoduché. Ako si pridať a následne vypočuť podcast si ukážeme v tomto návode.

Modul Podcasty a RSS nájdeme v ponuke aplikácie.

Ocitli sme sa v zozname podcastov, ktoré už máme pridané. Zatiaľ je zoznam prázdny. Začnime jednoduchým pridaním podcastu z databázy apple podcasts. Ide o databázu, ktorú používajú mnohé podcastové aplikácie a preto je pravdepodobné, že v nej podcast nájdete:

 • Otvorte kontextovú ponuku poklepaním dvoma prstami.

Švihaním hore a dole nájdite položku Vyhľadať podcast cez apple podcasts.

Potvrďte poklepaním.

 • Zadajte názov podcastu.
 • Zadanie potvrdíme poklepaním.

Corvus zobrazí zoznam nájdených podcastov. Ak chceme podcast odoberať, postupujeme nasledovne:

 • Poklepaním dvoma prstami otvoríme kontextovú ponuku.
 • Potvrdíme hneď prvú položku, Pridať kanál.
 • Zvyčajne nemusíme meniť ani priečinok ani url adresu podcastu.
 • Švihaním hore a dole prejdeme na položku Uložiť a potvrdíme poklepaním.
 • Informačnú správu o uložení podcastu zatvoríme poklepaním.
 • Okno s výsledkami hľadania zatvoríme švihnutím doľava.

Sme v zozname priečinkov. Podcast spustíme nasledovne:

 • Švihaním hore a dole vyberieme zo zoznamu odoberaný podcast. Potvrdíme poklepaním.
 • Medzi epizódami sa teraz môžeme pohybovať švihaním hore a dole.
 • Ak si chceme epizódu vypočuť, otvoríme kontextovú ponuku poklepaním dvoma prstami.
 • Švihaním dole prejdeme na položku prehrať multymediálnu prílohu v prehrávači hudby.

Prehrávanie sa spustí a my sa ocitneme v okne prehrávača, ktoré už poznáme. Epizódu si môžeme uložiť na neskoršie offline vypočutie. Toto sa môže zísť, ak nemáme stále k dispozícii internetové pripojenie:

 • Počas prehrávania otvoríme kontextovú ponuku.
 • Švihaním dole prejdeme na položku uložiť.
 • Potvrdíme poklepaním.
 • Corvus nás informuje o začaťí a ukončení sťahovania. Obe správy zatvoríme poklepaním.

Ak teraz spustíme epizódu popísaným spôsobom, Corvus sa najprv pozrie, či ju už nemá stiahnutú a ak áno, začne prehrávať rovno uložený súbor. Súbory s epizódami sa ukladajú do priečinka corvus/podcasts.

Z času načas je dobré skontrolovať, či v podcastoch pribudli nové epizódy. Urobíme to v okne modulu Podcasty a RSS:

 • Otvoríme kontextovú ponuku.

Prejdeme na poslednú položku Aktualizovať.

 • Corvus nás informuje, či našiel niekde nové epizódy. Uvedie len tie podcasty, v ktorých sa nachádzajú nové epizódy, prípadne informáciu, že žiadne nové epizódy nenašiel.

Epizódy podcastov si môžeme organizovať do priečinkov. Napríklad Ak počúvame spravodajské podcasty denníkov, môžeme si vytvoriť priečinok správy, do ktorého budeme smerovať všetky takéto epizódy. Urobíme to nasledovne:

 • Vstúpime do modulu Podcasty a rss.
 • Najprv vytvoríme nový priečinok. Otvoríme kontextovú ponuku.
 • Aktivujeme prvú položku Vytvoriť nový priečinok.
 • Zadáme názov.
 • potvrdíme poklepaním.

Teraz pridáme podcast. Postup je takmer identický, až na posledný krok:

 • Otvoríme kontextovú ponuku.
 • Švihaním dole nájdeme položku Vyhľadať podcast cez apple podcasts.
 • Potvrdíme poklepaním.
 • Zadáme názov podcastu.
 • Potvrdíme poklepaním.
 • Švihaním hore a dole nájdeme vo výsledkoch podcast.
 • Aktivujeme kontextovú ponuku.
 • Potvrdíme prvú položku, Pridať kanál.
 • V okne s pridaním nového kanálu necháme adresu url, ako je.
 • Švihaním dole prejdeme na položku Výstupný priečinok.
 • Potvrdíme poklepaním.
 • švihaním nájdeme náš priečinok.
 • Potvrdíme poklepaním.
 • Švihaním dole prejdeme na položku Uložiť.
 • Potvrdíme poklepaním..

Aby bolo možné odstrániť podcast, najprv je potrebné odstrániť samotný podcast, až potom priečinok, v ktorom sú jeho epizódy:

 • Ak chceme odstrániť podcast, otvoríme v zozname priečinkov kontextovú ponuku.
 • Švihaním dole nájdeme položku správa rss kanálov.
 • Švihaním dole nájdeme podcast, ktorý chceme odstrániť.
 • Podcast alebo RSS kanál odstránime položkou z kontextovej ponuky alebo gestom 1-dvojťuk.

Teraz v zozname priečinkov môžeme odstrániť aj priečinok, rovnako gestom alebo položkou v kontextovej ponuke..

Odoberať môžeme aj podcasty a rss kanály, ktoré nie sú v databáze. V takom prípade musíme zadať celú url adresu ručne. Slúži na to položka pridať kanál v kontextovej ponuke. Mazať je možné aj jednotlivé epizódy.