Použitie brailovej klávesnice v Corvus čítači

Ak používate pri práci počítač, určite ste si časom osvojili nejaké klávesové skratky. Možno ste aj pri vašom smartfóne zatúžili mať niekedy pri sebe klávesnicu, pomocou ktorej by ste mohli rýchlo prechádzať v Android aplikáciách. Dobrá správa je, že skutočne takú klávesnicu môžete mať a pritom ju nemusíte nosiť so sebou. Ak ste doteraz na písanie v editačných poliach nevyužívali braillovú klávesnicu, odporúčame vám najprv sa oboznámiť s jej fungovaním v prostredí Corvus. Môžu vám v tom pomôcť aj návody k braillovej klávesnici na našom webe. V tomto návode predpokladáme, že braillovú klávesnicu používate na písanie a poznáte gestá na braillovej klávesnici.

Dôležité upozornenie: Funkcie braillovej klávesnice môžete v prostredí čítača obrazovky využívať až od Androidu 13.

Aby ste mohli využívať braillovú klávesnicu v prostredí čítača obrazovky, je potrebné povoliť rozšírené gestá a tiež povoliť ovládanie s použitím brailu:

 • Aktivujte hlavnú ponuku > nastavenia > gestá > gestá v čítači obrazovky. zapnite voľbu rozšírené gestá.
 • Z hlavnej ponuky v časti nastavenia > čítač obrazovky aktivujte možnosť Povoliť ovládanie s použitím brailu.

Odteraz sa braillová klávesnica aktivuje aj v čítači obrazovky, ak nastavíte telefón do príslušnej polohy. Nastavenie sa riadi nastavením braillovej klávesnice. Ak teda používate režim v rukách, klávesnica sa aktivuje, ak telefón nakloníte na jednu z hrán. Ak používate režim na stole, klávesnica sa aktivuje ak telefón umiestnite do vodorovnej polohy.

 • Spustite ľubovoľnú Android aplikáciu.
 • Otočte telefón do požadovanej polohy. Ak používate braillovú klávesnicu v režime v rukách, otočte telefón na hranu. Ak používate režim na stole, položte telefón vodorovne tak, ako keby ste chceli písať na braillovej klávesnici v editačnom poli.

Na ovládanie je teraz možné použiť tieto skratky:

 • Bod 1 z dlane: Nasledujúci objekt (rovnako ako gesto švih dole).
 • Bod 1 do dlane: Predchádzajúci objekt (rovnako ako gesto švih hore).
 • Bod 3 do dlane: Roluj nahor (rovnako ako dvojšvih hore).
 • Bod 3 z dlane: Roluj nadol (rovnako ako dvojšvih dole).
 • Body 1 a 3 do dlane: Skočiť pred veľký objekt (rovnako ako gesto hore a doľava).
 • Body 1 a 3 z dlane: Skočiť za veľký objekt (rovnako ako gesto dole a doprava).
 • Body 4 a 6 do dlane: Kliknutie na objekt (rovnako ako poklepanie).
 • Body 4 a 6 z dlane: Tlačidlo späť (rovnako ako 1-shift švih doľava, prípadne tlačidlo späť v spodnej časti obrazovky).
 • Body 4 a 5 do dlane: Domov (rovnako ako podržanie 2 shift, prípadne gesto 1-doľava a doprava alebo stlačenie tlačidla domov v spodnej časti obrazovky).
 • Body 5 a 6 do dlane: Prehľad (rovnako ako tlačidlo nedávne v spodnej časti obrazovky).
 • Body 4, 5, 6 do dlane: Panel upozornení.
 • Body 4, 5, 6 z dlane: Panel rýchlych nastavení.
 • m do dlane: kontextová ponuka.
 • m z dlane: akcie prístupnosti.
 • s do dlane: plynulé čítanie.

Na pohyb po prvkoch použite:

 • b: Nasledujúce tlačidlo.
 • C: Nasledujúce začiarkávacie políčko.
 • e: Nasledujúce editačné pole.
 • s: Nasledujúci posuvník.

Vyššie spomenuté skratky zamerajú nasledujúci typ prvku. V opačnom smere sa môžete pohybovať tak, že pred písmeno stlačíte šiesty bod. Napríklad na predchádzajúce editačné pole prejdete stlačením bodu 6 a následne napísaním písmena e.

ak si chcete skratky pripomenúť, môžete spustiť nápovedu. Švihnite písmeno h do dlane. Následne vám po vykonaní skratky alebo gesta Corvus oznámi jej funkciu. Nápovedu vypnete opätovným švihnutím písmena h do dlane.

Ak vám nevyhovuje pri písaní na brailovej klávesnici ani režim v rukách ani režim na stole, môžete si vytvoriť vlastnú polohu, ktorá vám bude vyhovovať. V nastaveniach brailovej klávesnice vypnite možnosť automatický režim prispôsobovať podľa polohy zariadenia. Následne, ak chcete písať na brailovej klávesnici, použite gesto 1-shift švihnutie troma prstami hore. Toto gesto funguje v čítači obrazovky aj v prostredí Corvus.