Práca s webovými stránkami - 1. časť: Začíname

Uvažovali ste niekedy nad tým, že by ste si v smartfóne prezerali webové stránky? V tomto návode si ukážeme, ako sa vo webovom prehliadači gestami pohybovať aj po prvkoch na webových stránkach.

k ste zvyknutí prezerať si webové stránky v počítači, pravdepodobne na prechod po prvkoch používate klávesové skratky. Písmenom H napríklad skáčete po nadpisoch. Podobne to funguje aj v smartfóne, len s tým rozdielom, že budeme používať gestá. Na novších smartfónoch je možné používať aj brailovú klávesnicu, na ktorej môžete po prvkoch prechádzať písmenami. Postupne si ukážeme, ako sa pohybovať po webových stránkach, ako prechádzať po jednotlivých prvkoch, ako si definovať gestá pre najčastejšie používané typy prvkov a ako si upraviť zoznam objektov, ktoré nepoužívate. Ukážeme si tiež, ako prezerať webové stránky pomocou brailovej klávesnice. Návod je rozdelený do viacerých častí. V prvej časti si ukážeme ako načítať webovú stránku a prepínať objekty, medzi ktorými sa chceme pohybovať.

Internetové stránky môžu byť jednoduché, ale aj veľmi rozsiahle. Návod sme pripravili tak, aby sa rýchlo zorientovali aj tí používatelia, ktorí webové stránky prezerajú len v smartfóne a nemajú skúsenosti s prezeraním webu v počítači.

V tomto návode budeme používať prehliadač Google Chrome. Dobré skúsenosti máme však aj s inými prehliadačmi, napríklad Microsoft Edge. Ovládanie prehliadačov sa môže líšiť, ale pohyb po prvkoch na samotných webových stránkach je rovnaký.

Po spustení prehliadača Google Chrome sa ocitnete na domovskej stránke, alebo na stránke, ktorú ste navštívili naposledy. Do editačného poľa na zadanie novej webovej adresy prejdete gestom dole a doprava. To znamená, že švihnete prstom dole, prst držíte na obrazovke a švihnete doprava. Tým skočíte za veľký objekt, v tomto prípade preskočíte celú načítanú webovú stránku. Dostanete sa k ďalším možnostiam prehliadača. Postupným švihaním dole narazíte na editačné pole pre zadanie adresy. Poklepte a zadajte adresu.

Tip: Do tohto editačného poľa je možné v prehliadači Chrome zadať aj to, čo hľadáte, napríklad “recept na polievku” alebo “nehnuteľnosti v meste”.

Po načítaní stránky si môžete celý obsah prezerať švihaním dole smerom dopredu a švihaním hore smerom dozadu. Zameraný prvok (odkaz, tlačidlo, editačné pole) aktivujete poklepaním.

Všimnite si, že v priestore webovej stránky sa zmení výška hlasového výstupu. Takto Corvus rozlišuje rozhranie aplikácie a webovej stránky. Zmenu výšky hlasu si môžete prispôsobiť v nastaveniach reči.

Vyššie načrtnuté prezeranie webových stránok je jednoduché, ale veľmi zdĺhavé. Na webových stránkach väčšinou hľadáme niečo konkrétne. Napríklad ak si chceme prečítať článok, hľadáme nadpis. Ak budeme vypĺňať nejaký formulár, zaujímajú nás formulárové prvky. Môžeme určiť, po akých objektoch sa chceme na stránke pohybovať. Corvus tak bude preskakovať už len medzi konkrétnymi objektmi.

Zvyčajne sa na webových stránkach používajú nadpisy na označenie nadpisov článkov, nadpisy sa tiež používajú aj na označenie výsledkov hľadania. Ak chceme prechádzať po nadpisoch, najprv je potrebné nastaviť typ objektu, po ktorom chceme prechádzať. Urobíme to gestom 1-shift švih dole, prípadne 1-shift švih hore. Následne po vybratom type objektov prechádzame švihaním doľava a doprava.

Uvedomte si, že stále funguje aj švihanie dole. Ak sa teda pri nejakom nadpise zastavíme, švihnutím dole pokračujeme v čítaní obsahu a nič nepreskakujeme.

Na webových stránkach je možné spustiť plynulé čítanie gestom 1-shift švih doprava. Zastavíte ho tlačidlom 2-shift.

Pomocou gesta 1-shift švihanie hore a dole je možné zamerať rôzne typy objektov, napríklad formulárové prvky, tlačidlá, tabuľky, slová, znaky a podobne.

Pravdepodobne časom zistíte, že dokážete na internete nájsť informáciu, ale prezeranie stránok vám trvá pridlho. Chceli by ste mať definované gestá na prechod po nadpisoch? Bolo by možné zúžiť zoznam objektov, aby v ňom nebolo toľko položiek? Započúvajte sa aj do ďalších návodov.