Práca s webovými stránkami - 2. časť: Prispôsobujeme nastavenia

Prezeranie webových stránok v smartfóne sa vám môže zdať zdĺhavé. V tomto návode si ukážeme, ako si zúžiť zoznam dostupných objektov, ktoré sú dostupné pri prepínaní gestom 1-shift švihanie hore a dole. Tiež si ukážeme, ako si definovať gestá na najčastejšie používané prvky.

Určite ste postrehli, že pri prechádzaní dostupných objektov na webových stránkach je dostupných pomerne veľa možností. Mnohé z nich nepoužívate a chceli by ste zoznam zúžiť. Alebo by ste v zozname chceli ponechať práve tie, ktoré nepoužívate a na tie, ktoré používate často si definovať vlastné gestá.

Zoznam objektov dostupných cez gestá 1-shift švihanie hore a dole je možné zúžiť. Môžete tak vylúčiť objekty, ktoré často nepoužívate.

  • Z hlavnej ponuky aktivujte nastavenia, čítač obrazovky, skryté preferované objekty na webe.
  • Švihaním hore a dole prechádzajte po dostupných objektoch.
  • Tie, ktoré chcete v zozname vynechať, označte švihnutím doprava.
  • Zatvorte nastavenie poklepaním.

Môžete určiť aj typ objektu, ktorý bude predvolený. Teda po načítaní webovej stránky bude automaticky nastavený tento typ a môžete ho automaticky nájsť švihaním doprava a doľava. Urobíte to v nastaveniach > čítač obrazovky > predvolený preferovaný objekt. Tu zvoľte jeden z dostupných objektov.

Na pohyb po objektoch je možné definovať aj vlastné skratky. Postupujte nasledovne:

  • Z ponuky otvorte nastavenia > gestá > gestá v čítači obrazovky > gestá na webe
  • Z kontextovej ponuky aktivujte položku definovať skratku
  • V okne, ktoré sa otvorí je viacero možností: Položka Shift určuje, či bude vaše gesto využívať shift.
  • Položka gesto určuje konkrétne gesto, ktoré budete používať. Napríklad trojšvih nahor.
  • Položka funkcia určuje konkrétnu funkciu. Napríklad prechod na predchádzajúci formulárový prvok.
  • Nastavenie uložíte aktivovaním položky uložiť.

Pripomeňme, že Corvus rozlišuje medzi oblasťou webovej stránky a oblasťou aplikácie, takže je možné používať rôzne kombinácie skratiek a gest pre web a pre aplikácie.

časom pravdepodobne prídete na to, že niektoré typy objektov chcete mať v zozname dostupných objektov a na iné si radšej nastavíte konkrétne gestá. Je len na vás, ako budete postupovať, Corvus v tomto smere umožňuje skutočne veľkú kreativitu. Ak používate brailovú klávesnicu, odporúčame vám prejsť si aj návod, v ktorom popisujeme, ako sa na webe pohybovať s použitím brailovej klávesnice.