Práca s webovými stránkami - 3. časť: Používame brailovú klávesnicu

Používate váš smartfón na prezeranie webových stránok? Využívate gestá na pohyb po rôznych typoch objektov? Navigácia vo webových dokumentoch môže byť ešte rýchlejšia s použitím braillovej klávesnice. Ak ste doteraz nevyužívali brailovú klávesnicu, odporúčame vám najprv sa oboznámiť s jej fungovaním v prostredí Corvus. Môžu vám v tom pomôcť aj návody k brailovej klávesnici na našom webe.

V tomto návode predpokladáme, že brailovú klávesnicu používate na písanie a poznáte gestá na brailovej klávesnici.

Dôležité upozornenie: Funkcie brailovej klávesnice môžete v prostredí čítača obrazovky využívať až od Androidu 13.

Aby ste mohli využívať brailovú klávesnicu v prostredí čítača obrazovky, je potrebné povoliť rozšírené gestá a tiež povoliť ovládanie s použitím brailu:

 • Z hlavnej ponuky otvorte nastavenia > gestá > gestá v čítači obrazovky a zapnite voľbu rozšírené gestá.
 • Z hlavnej ponuky otvorte nastavenia > čítač obrazovky a aktivujte možnosť Povoliť ovládanie s použitím brailu.

Odteraz sa brailová klávesnica aktivuje aj v čítači obrazovky, ak nastavíte telefón do príslušnej polohy. Nastavenie sa riadi nastavením brailovej klávesnice. Ak teda používate režim v rukách, klávesnica sa aktivuje, ak telefón nakloníte na jednu z hrán. Ak preferujete režim na stole, klávesnica sa aktivuje, ak telefón umiestnite do vodorovnej polohy.

Po spustení prehliadača Google Chrome sa načíta domovská stránka alebo stránka, na ktorej ste boli naposledy. Od tohto momentu už môžete používať len brailovú klávesnicu. Nakloňte telefón na hranu, ak používate režim v rukách, alebo ho položte vodorovne, ak ste zvyknutí používať režim na stole. Corvus oznámi aktivovanie klávesnice. Ak používate rýchlu navigáciu na webových stránkach v počítači, na používané skratky si rýchlo zvyknete:

 • Švihaním bodu 1 z dlane sa pohybujete po stránke smerom dopredu.
 • Švihaním bodu 1 do dlane sa pohybujete po stránke smerom dopredu.
 • Ak chcete načítať novú webovú adresu, prejdite za veľký objekt, body 1 a 3 švihnite smerom z dlane.
 • Na editačné pole pre zadanie adresy skočte stlačením písmena e.
 • Ak chcete potvrdiť editačné pole pre zadanie adresy, švihnite body 4 a 6 do dlane. Rovnako po zadaní adresy švihnite body 4 a 6 do dlane.
 • Písmenom h sa presúvate po nadpisoch smerom dopredu.
 • Písmenom K prechádzate po odkazoch smerom dopredu.
 • Písmenom B sa presúvate po tlačidlách smerom dopredu.
 • Písmenom C po začiarkávacích poliach.
 • Písmenom F po formulárových prvkoch.
 • Písmenom l po zoznamoch.
 • Písmenom t po tabuľkách.

Uvedené skratky nás posúvajú smerom dopredu. Ak chceme ísť v opačnom smere, Pred písmeno vložíme bod 6. Napríklad na predchádzajúci formulárový prvok prejdeme tak, že stlačíme najprv samostatne bod 6 a následne písmeno f.

Ak chceme prechádzať napríklad po nadpisoch tretej úrovne, stlačíme najprv číselný znak (body 3, 4, 5, 6) nasledovaný písmenom c (body 1, 4).

Môžete tiež prechádzať po nadpisoch konkrétnej úrovne v opačnom smere. V takom prípade napíšte najprv body 4, 5 a následne číslo nadpisu, napríklad body 1, 4 pre nadpis tretej úrovne.

Ďalšie užitočné gestá na brailovej klávesnici

 • Z brailovej klávesnice môžeme prejsť aj o stránku späť, teda stlačiť tlačidlo späť, podobne ako keď vykonáme gesto 1-shift švihnutie doľava. Urobíme to švihnutím bodov 4, 6 z dlane.
 • Na domovskú obrazovku sa vrátime švihnutím bodov 4 a 5 smerom do dlane.

Ak vám nevyhovuje pri písaní na brailovej klávesnici ani režim v rukách ani režim na stole, môžete si vytvoriť vlastnú polohu, ktorá vám bude vyhovovať. V nastaveniach brailovej klávesnice vypnite možnosť automatický režim prispôsobovať podľa polohy zariadenia. Následne, ak chcete písať na brailovej klávesnici, použite gesto 1-shift švihnutie troma prstami hore. Toto gesto funguje v čítači obrazovky aj v prostredí Corvus.