Skenovanie bločkov

Vrátili ste sa z obchodu a chcete si do účtovníctva zapísať ceny položiek nákupu? Alebo ste boli s priateľmi v reštaurácii a potrebujete zistiť kto má koľko zaplatiť? Aj s tým vám môže pomôcť aplikačný set Corvus.

Ak ste skúšali niekedy bločky z obchodu prečítať pomocou optického rozpoznávania textu, viete, že v mnohých prípadoch sa nepodarí získať presné informácie. Väčšina bločkov, ktoré vydajú pokladnice na území slovenskej republiky, však má QR kód, na základe ktorého je možné z bločku získať presnú informáciu o jednotlivých položkách a ich cenách. V tomto návode si ukážeme, ako bloček naskenovať a následne prečítať.

Aby bolo možné získavať informácie z bločkov, je potrebné mať aktívne pripojenie na internet.

Modul skenovanie bločkov spustíme z menu aplikácie.

V okne tohto modulu sú len dve položky. Naskenovať blok a archív bločkov. Presúvame sa medzi nimi švihaním hore a dole.

Skenovanie , medzi ktorými sa presúvame švihaním hore a dole

Chceme naskenovať blok. Aby sa to podarilo, je dôležité dodržať niekoľko pravidiel:

  • V miestnosti by sme mali mať dostatok svetla. Ak neviete zistiť, či sa v miestnosti svieti, môžete použiť modul detektor Svetla.
  • Dôležitý je aj povrch, na ktorý blok položíme. Ideálny je napríklad stôl, skenovanie na posteľnej bielizni nemusí byť úspešné.
  • Blok si položte na rovný povrch tak, ako keby ste ho chceli čítať zľava doprava.
  • Smartfón namierte zadným fotoaparátom približne desať centimetrov nad bloček.
  • prejdime na položku skenovanie bločkov.
  • Skenovanie spustíte poklepaním
  • Skenovanie bločku nám Corvus oznamuje pípaním.
  • Kým počujete pípanie, prechádzajte smartfónom z ľavej strany bločku na pravú, prípadne opačne.
  • Ak sa bloček nedarí naskenovať, môžete zapnúť blesk fotoaparátu. Počas skenovania stlačte tlačidlo 1-shift, teda tlačidlo na pridávanie hlasitosti.
  • Ak sa stále bloček nedarí naskenovať, je možné, že ho máte otočený textom smerom dolu. Skúste ho otočiť a skenovanie zopakovať.

Corvus oznámi naskenovanie bločku zvukom a prečítaním informácie o bločku.

Corvus uloží automaticky bloček do archívu bločkov a presunie nás do archívu bločkov.

Kurzor je na bločku, ktorý sme naskenovali. Otvoríme ho poklepaním.

Medzi položkami z bločku sa presúvame švihaním hore a dole.

Položku si môžeme poklepaním otvoriť aj v neprepisovateľnom editačnom poli, ak si ju chceme čítať napríklad po slovách alebo po znakoch.

Editačné pole zatvoríme opäť poklepaním.

Posledná položka bločku je informácia o predajcovi. Aj túto môžeme otvoriť poklepaním. Neprepisovateľné editačné pole po prečítaní zatvoríme poklepaním.

Všetky naskenované bločky sa automaticky ukladajú do archívu. Archív bločkov je druhá položka v module skenovanie bločkov. Bločky v archíve sú zoradené podľa dátumu nákupu, na vrchu sú teda najnovšie nákupy. Medzi bločkami sa presúvame švihaním hore a dole. K bločkom je k dispozícii aj kontextová ponuka. Otvoríme ju poklepaním dvoma prstami. V kontextovej ponuke sa medzi položkami presúvame švihaním hore a dole.

Bločky tu môžeme označovať a mazať. Bločky môžete rýchlo mazať aj gestom, ktoré už možno poznáte, 1-shift klepnutie dvoma prstami.

Môže sa stať, že Corvus nedokáže z bločku prečítať informáciu. Ak Corvus prečíta číselný identifikátor bločku, ale nevie nájsť informácie, skúste skenovanie zopakovať. Ak sa to ani po viacerých pokusoch nedarí, obchodník pravdepodobne nerešpektuje štandardy odporúčané finančnou správou Slovenskej republiky.