Spravovanie Android aplikácií

Ak smartfón využívate na prácu aj zábavu, môžete časom nahromadiť viacero aplikácií, ktoré už nepotrebujete. Ukážeme si, ako pohodlne aplikácie spravovať, prípadne odinštalovať, priamo z prostredia aplikačného setu Corvus. Tiež si ukážeme, ako rozlíšiť dve aplikácie s rovnakým názvom.

Existuje viacero aplikácií na spravovanie kalendára. Ako zistiť, ktorú nainštaloval výrobca vášho telefónu a ktorá je tá, ktorú ste si pridali vy? Aplikácia s názvom peňaženka, môže byť aplikácia vašej banky, ale aj aplikácia od Googlu. Ako zistiť, ktorá je ktorá?

 • Vyvoláme zoznam Android aplikácií
 • Nájdeme aplikáciu, ktorej výrobcu chceme overiť
 • gestom 2-shift ťuknutie prečítame názov výrobcu. Gesto vykonáme nasledovne: Stlačíme tlačidlo na stišovanie hlasitosti, tlačidlo držíme, ťukneme jedným prstom do obrazovky a tlačidlo uvolníme.

Aplikácie môžeme spravovať a odinštalovať priamo v prostredí Corvus. Takto je možné priamo v prostredí vybrať aplikáciu, ktorej chceme udeliť nejaké oprávnenia, prípadne ju pozastaviť.

 • V zozname Android aplikácií prejdeme na aplikáciu, ktorú chceme spravovať
 • vyvoláme kontextovú ponuku poklepaním dvoma prstami
 • Poklepeme na položku spravovať v Android nastaveniach
 • Otvorí sa Android okno s nastaveniami príslušnej aplikácie
 • Keďže ide o okno v prostredí Android, na pohyb v ňom používame gestá Corvus čítača

Ak vieme, že chceme aplikáciu odinštalovať, môžeme to tiež urobiť priamo v prostredí Corvus:

 • V okne Android aplikácie zvolíme aplikáciu, ktorú chceme odinštalovať
 • Vyvoláme kontextovú ponuku poklepaním dvoma prstami
 • Poklepeme na položku Odinštalovať cez Android nastavenia
 • Otvorí sa okno operačného systému. Na navigáciu v okne používame gestá Corvus čítača.
 • Tu potvrdíme odinštalovanie aplikácie

Takto môžete priamo z prostredia Corvusu odinštalovať alebo pozastaviť aplikácie, ktoré vám dodal výrobca telefónu, prípadne upraviť oprávnenia pre aplikácie, ktoré používate.