Dole a doprava

Určite to poznáte. Prehŕňate sa v konverzáciách len preto, aby ste našli tlačidlo napísať novú správu. V Messengeri, Whatsape, všade je to tlačidlo úplne na konci. Dnes si ukážeme, ako ušetriť drahocenné minúty. A budeme trošku kresliť.

Sme v okne aplikácie Whatsapp a chceme napísať novú správu niekomu, koho nemáme v zozname naposledy použitých kontaktov. Hľadáme tlačidlo Nový chat. Prvá možnosť je rolovať zoznam, až kým sa k nemu neprepracujeme. Zdá sa ale, že takto nám to bude trvať ešte dlho. V takýchto situáciách nám pomôže gesto švih dole a doprava. Položíme prst na obrazovku, švihneme dole, prst stále držíme na obrazovke a švihneme doprava. To spôsobí, že Corvus skočí na posledný prvok na obrazovke. V našom prípade na položku nový chat.

Gesto funguje aj opačne. Ak sa chceme vrátiť na začiatok zoznamu správ, nakreslíme čiaru hore a doľava. Položíme prst na obrazovku, švihneme hore, prst stále držíme na obrazovke a švihneme doľava.

Tieto gestá sú užitočné aj pri prehliadaní webových stránok. Ak máte otvorenú webovú stránku v prehliadači Google chrome, môžete sa rýchlo dostať na ponuku aplikácie Chrome a adresný riadok švihnutím dole a doprava. Môžeme si to vyskúšať. Spustíme prehliadač Chrome. Otvorí sa nám domovská stránka. My ale chceme zadať novú adresu. Švihneme dole a doprava, čím sa presunieme na koniec webového prvku a dostaneme sa na ponuku aplikácie Chrome. Tam teraz môžeme zadať adresu webovej stránky, ktorú chceme otvoriť.