Smartfón s čítačom dočasne v rukách vidiaceho

Už vieme, že v prostredí Androidu môžeme používať rôzne gestá Corvusu. Môžete sa ale dostať do situácie, že vám chce so smartfónom pomôcť niekto, kto Corvus, resp. všeobecne špecifiká ovládania smartfónov nevidiacimi, nepozná. Vidiacu osobu môže Corvus prinajlepšom vyrušovať, no často až iritovať. Vidiaci len málo kedy chápu, že spôsob ovládania smartfónov nevidiacimi musí byť už z princípu iný voči tomu, ako sú naň zvyknutí oni sami. Nakoniec, podobná situácia je aj pri osobných počítačoch a ich ovládaní nie prostredníctvom počítačovej myši, ale výlučne prostredníctvom klávesnice.

Predstavme si situáciu, že si chce vidiaci niečo pozrieť na vašom smartfóne, alebo vám chce pomôcť niečo nastaviť. V takom prípade pravdepodobne budete chcieť urobiť pár úprav, aby ho mohol používať.

Funkcie čítača obrazovky sa v zásade dajú vypnúť dvoma spôsobmi.

Prvý spôsob je skôr vhodný na trvalé vypnutie čítača. Využívajú ho skôr slabozrakí používatelia, ktorí ešte na telefón čiastočne vidia a po opustení Corvus Prostredia nechcú automaticky čítač spúšťať. V tom prípade v nastavení čítača, ktoré nájdete v PONUKA>NASTAVENIA>ČÍTAČ OBRAZOVKY deaktivujú položku Automaticky aktivovať pri opustení Corvusu. Ak je táto položka nastavená na Vypnuté, Čítač sa pri spustení bežnej Android aplikácie, či aktivovaní ponuky rýchlych nastavení a panelu s upozorneniami nespustí a telefón sa bude správať presne tak, ako vidiaci očakávajú. Ak túto možnosť nastavíte z dôvodu, že chcete telefón na čas zveriť do rúk vidiaceho nezabudnite, že keď vám bude telefón vracať, nebude fungovať ani návratové gesto na domovskú obrazovku Corvusu. Preto ho budete musieť požiadať, aby aktivoval, alebo sa sami naučiť aktivovať tlačidlo HOME, ktoré je obvykle umiestnené v strede spodnej časti obrazovky, alebo pod ňou. V Corvus Prostredí si potom už funkcie čítača po opustení Corvusu opätovne ľahko aktivujete.

Pri potrebe dočasného vypnutia čítača v prostredí ktorejkoľvek Android aplikácie, v nastaveniach Androidu a tiež na Panely upozornení a v ponuke rýchlych nastavení je ale vhodnejšia skôr druhá možnosť. Stačí, ak súčasne stlačíte obe tlačidlá hlasitosti (na stišovanie a zároveň na jej zvyšovanie).

Ozve sa charakteristický zvuk, ktorým Corvus upozorňuje, že sú vypnuté funkcie čítača obrazovky. Teraz nefunguje švihanie po prvkoch, ani poklepanie na aktivovanie prvku. Telefón sa správa takmer rovnako, ako keby Corvus nebol nainštalovaný.

Táto skratka je ale predvolene vypnutá. Ak ju chceme zapnúť, aby sme ju mohli používať, nájdeme ju v nastaveniach Corvusu, no tento krát v sekcii Gestá. Tu potvrdíme položku Gestá v čítači obrazovky. Následne položku Povoliť skratku pre prepínanie prezerania dotykom nastavíme na Zapnuté.

Takto môžeme v Android aplikáciách, v nastaveniach súčasným stlačením tlačidiel hlasitosti zapínať a vypínať skúmanie dotykom.

Nezabudnite, že keď zveríte telefón vidiacej osobe, mali by ste vypnúť tienenie a prípadne zvýšiť jas a prípadne aj zmeniť predvolenú klávesnicu.