Inteligentný fokus

Keď si pomocou Corvus Čítača obrazovky prezeráte okno aplikácie, môžete sa stretnúť s tým, že sú prvky zbytočne rozdelené akoby do viacerých položiek a vy musíte pričasto švihať. Na jednej strane to má veľkú výhodu, pretože pri takejto interpretácii obrazovky sa Corvus nezdržuje zbytočnou analýzou obsahu, vďaka čomu si zachováva veľmi rýchlu odozvu aj na starších telefónoch. Teda aj tam, kde sa iné čítače správajú lenivo a spomalene. Na druhej strane sú dnes na trhu už veľmi výkonné smartfóny a tak by niektorí používatelia mohli oceniť skôr menej prešvihov na dosiahnutie cieľa, pretože na odozve to nepocítia. Tento problém rieši funkcia s názvom Inteligentný fokus, ktorá je v Corvuse voliteľná a tak si používatelia môžu na rozdiel od iných čítačov zvoliť sami riešenie, ktoré im lepšie vyhovuje. Teraz si ukážeme, ako Inteligentný fokus funguje a ako ho aktivovať.

Najprv si pozrime, ako napríklad vyzerá okno nastavení zjednodušenia ovládania v smartfóne bez aktivovanej funkcie Inteligentného fokusu. Všimnime si, že ku každému prvku sú pripojené textové informácie, cez ktoré sa musíme postupne prepracovať aj keď z daným prvkov v podstate súvisia. Pri každom prvku, ale aj napr. jeho súvisiacom textovom popise, musíme samostatne švihnúť prstom smerom dole. Corvus ale dokáže súvisiace prvky v mnohých prípadoch zlúčiť dohromady. Stačí aktivovať inteligentný fokus. Funkciu nájdeme v nastaveniach čítača obrazovky.

Vstúpime do PONUKA>NASTAVENIA>ČÍTAČ OBRAZOVKY, kde aktivujeme položku Inteligentný fokus. Poklepaním zmeníme jej stav na Zapnuté.

Keď sa teraz vrátime do okna s nastaveniami zjednodušenia ovládania zistíme, že teraz nám Corvus spojil popisky k prvkom, takže sme si mohli popis vypočuť rovno pri prvku, alebo preskočiť rovno na ďalší. Inteligentný fokus takto pripája popisky k editačným poliam alebo tlačidlám a zredukuje vám potrebu nadmerného švihania po obrazovke.