Nedávne, domov, späť

Existujú tlačidlá, ktoré sa zobrazujú takmer vo všetkých aplikáciách. Určite poznáte tlačidlo Domov. Môže ísť o fyzické tlačidlo, ale čoraz častejšie je to dotykové tlačidlo v strede dolnej časti obrazovky. Okolo neho sú ešte tlačidlá Späť a Nedávne, ktoré sa niekedy označuje aj ako tlačidlo bežiacich aplikácií. Ukážeme si, ako tieto tlačidlá fungujú.

Tlačidlá Nedávne, Domov a Späť sú zobrazené v dolnej časti obrazovky. Môžeme ich nájsť napríklad aj v okne rýchlych nastavení, ktoré otvoríme gestom 2-shift dvojšvih dole.

Teraz využijeme skúmanie dotykom. Položíme prst na spodnú časť obrazovky a posúvame prst zľava doprava. Je užitočné si aspoň zruba zapamätať polohu jednotlivých tlačidiel, kde sme ich prstom lokalizovali. Ak chceme konkrétne tlačidlo aktivovať, stačí po jeho zameraní poklepať kdekoľvek po obrazovke.

Tlačidlo Späť nás vráti vždy o krok späť. Čítač obrazovky Corvusu nám za týmto účelom poskytuje aj skratku 1-shift švih doľava, ktorá prakticky vykoná to isté.

Druhé v poradí je tlačidlo domov. Ani toto tlačidlo nemusíte hľadať, keďže v Corvus čítači máme k nemu priradenú skratku 1-shift švihnutie doľava a doprava. Stlačte tlačidlo na pridávanie hlasitosti (teda 1-shift), položte prst na obrazovku švihnite doľava, držte prst na obrazovke a švihnite doprava. Následne uvoľnite tlačidlo hlasitosti a Corvus vás prenesie na hlavnú, teda domovskú obrazovku. Zapamätanie pozície samostatného tlačidla Home na obrazovke sa ale môže zísť, ak sa nám z nejakého dôvodu čítač vypne a my sa potrebujeme vrátiť na hlavnú obrazovku Corvusu, do jeho ozvučeného prostredia.

Tretím z tlačidiel, obvykle umiestnené úplne naľavo (no pri niektorých telefónoch naopak napravo), je tlačidlo Nedávne (alebo inak povedané, tlačidlo bežiacich aplikácií). Po poklepaní naň sa dostaneme do okna, v ktorom sú zobrazené všetky android aplikácie, ktoré sme nedávno mali otvorené a bežia nám ešte na pozadí.

Toto okno vyzerá na rôznych zariadeniach rôzne. Prezrite si ho skúmaním dotykom, nie vždy tu totiž musí fungovať aj štandardné prešvihávanie obrazovky z hora dole. Vyskúšajte, ako to je u vás.

Na konci tohto okna je zvyčajne tlačidlo, ktorým môžeme všetky aplikácie ukončiť. Tlačidlo nájdeme švihnutím dole a doprava. Poklepaním ho potvrdíme a všetky bežiace aplikácie sa zatvoria. Samozrejme sa nemusíte báť túto funkciu použiť. Corvus a jeho čítač bežať ostane a vy sa po aktivácii tlačidla na zatvorenie bežiacich aplikácii ocitnete opäť na hlavnej - domovskej obrazovke Corvusu.

V novších verziách operačného systému Android sa môžete stretnúť s tým, že v spodnej časti obrazovky tieto tlačidlá vôbec nenájdete, alebo nájdete len niektoré z nich. V takom prípade ale stále môžete používať ako alternatívu už spomínané gestá Corvusu. Už sme povedali, že tlačidlo Domov môžeme aktivovať gestom 1-shift švihnutie doľava a doprava a tlačidlo Späť gestom 1-shift švihnutie doľava. Ak ale ovládate niekedy telefón jednou rukou, môžu sa vám zísť práve aj tlačidlá v spodnej časti obrazovky.