Použitie iného čítača

Môže sa stať, že namiesto čítača obrazovky Corvusu chcete používať iný čítač obrazovky. Napríklad vtedy, keď ste si už zvykli na iné riešenie (napr. vstavaný Voice Assistant), no z aplikačného setu Corvus chcete zároveň používať niektoré vybrané funkcie. Knižnicu SKN, Počasie, či poviberať iné čerešničky na torte. :) Corvus môžete nastaviť tak, že jeho čítač sa neaktivuje a zároveň vášmu čítaču obrazovky priradite skratku, ktorou ho môžete podľa potreby zapínať a vypínať.

Skratku na rýchlu aktiváciu a deaktiváciu čítača obrazovky nastavíme v kategórii Zjednodušenie ovládania. Tá sa nachádza v Android nastaveniach. Buď sa tam prepracujete priamo z prostredia Androidu, alebo sa do Zjednodušenia ovládania dostanete z prostredia Corvusu. Rovnomennú položku nájdete v PONUKA>NASTAVENIA>VYBRANÉ ANDROID NASTAVENIA.

Okno Zjednodušenia ovládania vyzerá na rôznych zariadeniach rôzne. Chceme docieliť, aby nám súčasne dlhé stlačenie tlačidiel hlasitosti zaplo alebo vyplo čítač obrazovky Voice Assistant. Hľadáme pre to položku Rozšírené nastavenia, prípadne Odkaz na zjednodušenie ovládania a p., kde zapneme prístup cez tlačidlá na zvýšenie a zníženie hlasitosti.

Konkrétnu službu (teda čítač, ktorý sa má po stlačení tlačidiel hlasitosti aktivovať / deaktivovať) môžeme vybrať po poklepaní na možnosť Vybratá služba, resp. Služba odkazu a p. Z ponúkaných možností vyberieme Voice assistant.

Teraz je ešte potrebné vypnúť čítač obrazovky Corvusu. To urobíme priamo v nastaveniach Corvusu a to v kategórii Čítač obrazovky. Tam položku Aktivovať pri opustení Corvusu nastavíme poklepaním na hodnotu Vypnuté.

Ak teraz spustíme domovskú obrazovku Androidu (napríklad Nova Launcher, o ktorom sme hovorili v inom návode) a na nej súčasne podržíme tlačidlá hlasitosti, Aktivuje sa voice Assistant. Teraz, keď chcete ísť do prostredia Corvusu, stačí Voice Asistenta po aktivovaní Corvusu vypnúť podržaním tlačidiel hlasitosti. Keď sa z Corvusu vrátite späť do prostredia Androidu, rovnako môžete Voice Assistenta alebo iný podobne prednastavený čítač obrazovky zapnúť.