Nastavenie skratiek na efektívnejšie prezeranie webu

Uvažovali ste niekedy nad tým, že by ste si v smartfóne prezerali webové stránky? Prečo nie. Všetko sa dá. Bude to chcieť trošku kreslenia. Ale nech vás to neodradí. Pár minút cviku a pôjde to.

Prvá vec, ktorú musíme vyriešiť je, ako budeme na webe prechádzať po nadpisoch, odkazoch, tabuľkách, formulároch a podobne. V Corvuse si na toto môžeme nastaviť vlastné gestá. Urobíme to v Nastaveniach v časti Gestá. Tu zvolíme možnosť Gestá v čítači obrazovky a následne Skratky nastavenia granularity. Máme k dispozícii 6 skratiek. Doprava a hore, Doprava a doľava, Doprava a dolu, doľava a hore, doľava a doprava a na koniec Doľava a dolu.

Nastavme si napríklad gesto Doprava a hore na odkazy. Poklepeme na možnosť Doprava a hore, nájdeme Odkazy a po poklepaní sa nám skratka uloží. Nastavme si ešte skratku doprava a doľava na nadpisy. V zozname skratiek teda vyhľadáme Doprava a doľava, potvrdíme a v ďalšom zozname vyhľadáme a potvrdíme položku Nadpisy.

Skúsme si teraz pozrieť stránku corvuskit.sk. Otvoríme si ju v prehliadači Google Chrome, ktorý nájdeme v Android aplikáciách. Po spustení prehliadača sa nám najskôr otvorí prednastavená domovská stránka. Aby sme moholi zadať našu adresu, musíme sa dostať na koniec obrazovky. Urobíme to gestom Dole a doprava, s ktorím sme vám zoznámili v inom návode. Teraz stačí už len pár krát švihnúť dole, aby sme sa dostali do editačného poľa na zadanie adresy webovej stránky. Poklepeme, čím sa aktivuje Corvus klávesnica a
napíšeme webovú adresu corvuskit.sk. Následne opäť poklepeme. Stránka sa načíta.

Môžeme si ju prezerať švihaním dole a hore. Ak chceme prezerať web po menších úsekoch, napríklad odkazoch alebo nadpisoch, najprv musíme nastaviť granularitu. Ak teraz urobíme švih doprava a hore, môžeme sa pohybovať po odkazoch. Na to použijeme švihanie doprava a doľava. Rovnako môžeme rýchlo prepnúť prezeranie na nadpisy gestom, ktoré sme si nastavili doprava a doľava. Teraz pri švihaní doprava a doľava skáčeme po nadpisoch.

Samozrejme, ak sme si nedefinovali gesto pre skok napríklad po tabuľkách, nemusíme smútiť, že sa teraz nebudeme môcť dostať na najbližšiu tabuľku. Všetky granularity (napr. odkazy, formulárové prvky, tabulky...) môžeme prepínaťgestom 1 shift švih dole alebo hore. Takto vyzerá orientácia na webe s Corvusom.

Za domácu úlohu si popozerajte ďalšie skratky granularity.