Posuvníky

V Android prostredí sa môžete stretnúť s posuvníkmi. Je to ovládací prvok, ktorým napríklad upravujete hlasitosť telefónu, alebo jas obrazovky.

Ak chceme upraviť hodnotu posuvníka, najprv ho musíme zamerať. Teda, presunúť naň fokus čítača. Vyskúšajme si to napríklad na posuvníku Jas obrazovky, ktorý sa nachádza v ponuke rýchlych nastavení. Z prostredia Corvusu teda aktivujeme ponuku rýchlych nastavení gestom 2 shift dvojšvih smerom dolu. Na obrazovke sa objaví ponuka rýchlych nastavení a pretože tá patrí do prostredia Androidu, súčasne sa aktivuje aj čítač obrazovky. Následne nájdeme požadovaný posuvník Jas obrazovky a to buď postupným prešvihaním obsahu obrazovky smerom dolu, alebo skúmaním dotykom.

Ak chceme upraviť hodnotu posuvníka, najprv Corvusu povieme, že chceme s posuvníkom pracovať. Stačí, ak teraz stlačíme a uvoľním tlačidlo 1-shift. Teraz upravujeme hodnotu posuvníka švihaním doprava, alebo doľava.

Druhá možnosť sa nachádza v kontextovej ponuke. Tú vyvoláme gestom hore a doprava. Položíme prst na obrazovku, švihneme hore a hneď za tým švihneme doprava. Potom prst uvoľníme. V kontextovej ponuke švihaním dole sa presunieme na možnosť Zadať hodnotu posuvníka. Po poklepaní sa zobrazí editačné pole, do ktorého môžeme presné číslo zapísať. Corvus nám vždy oznámi rozsah, ktorý sa dá zadať.

S posuvníkmi sa okrem jasu môžete v Android prostredí stretnúť napríklad aj v hudobných prehrávačoch, prípadne pri nastaveniach hlasitosti a veľkosti písma.