Nastavenia čítača

Správanie čítača obrazovky v Corvuse si môžete prispôsobiť. Takéto prispôsobenie môže mať významný dopad na to, ako efektívne sa vám so smartfónom bude pracovať a ako veľmi budete s Corvusom spokojní. Ukážeme si, ktoré nastavenia by vás mohli zaujímať.

Nastavenia čítača nájdeme v ponuke ostatných nastavení Corvusu. V PONUKA>NASTAVENIA nájdeme položku Čítač obrazovky, ktorú aktivujeme poklepaním. Medzi jednotlivými nastaveniami čítača sa presúvame štandardne švihaním dole a hore. Konkrétne nastavenie meníme poklepaním.

Nehovoriť pri vypnutom displeji: Zapnutím tejto možnosti docielite, že Corvus nebude čítať udalosti, ak máte vypnutú obrazovku. Toto vám môže pomôcť, ak vám aplikácie zobrazujú okná a telefón sa ozýva aj vtedy, ak s ním nepracujete.

Vyslovovať notifikácie: Ak zapnete túto možnosť, Corvus bude automaticky čítať upozornenia, ktoré prídu na panel upozornení. Ak chcete takéto čítanie, ale súčasne nechcete, aby sa Corvus ozýval, ak so smartfónom nepracujete, odporúčame spolu s touto funkciou aktivovať aj predošlú funkciu Nehovoriť pri vypnutom displeji.

Automaticky aktivovať pri opustení Corvusu: Táto možnosť zaručí, že sa čítač obrazovky spustí vždy, keď prejdete do prostredia operačného systému Android. Teda mimo Corvus Prostredia. Ak zverujete telefón na dlhší čas vidiacej osobe, ktorá nie je na Corvus zvyknutá, môžete túto možnosť vypnúť. Tak sa vypnú podporné funkcie Corvusu a vidiaci bude môcť s telefónom pracovať tak, ako je zvyknutý. Viac o tejto možnosti, prípadne o iných alternatívach, sme uviedli v návode s názvom Smartfón s čítačom dočasne v rukách vidiaceho.

Automaticky posúvať zoznamy: Corvus Čítač sa stará o to, aby ste pri prezeraní dlhých zoznamov nemuseli rolovať. Ak vám toto správanie nevyhovuje a chcete radšej rolovať dlhé obrazovky ručne, môžete toto správanie vypnúť. V tom prípade sa pri poslednej zobrazenej položke zoznamu na obrazovke Čítač zastaví a ak je zoznam dlhší, ako jeho aktuálne zobrazená časť, na ďalšie položky budete musieť odrolovať ručne potiahnutím oboma prstami po obrazovke smerom hore (prípadne dole).

Pípať počas posúvania: Pri posúvaní dlhých obrazoviek Corvus pípa. To však niekomu môže prekážať. Preto ak nechcete toto pípanie počuť, môžete vypnúť toto nastavenie.

Nehovoriť pri vypnutom skúmaní dotykom: Keď vypnete dočasne funkcie Corvus čítača súčasným stlačením tlačidiel hlasitosti (o čom sme už tiež hovorili v návode Smartfón s čítačom dočasne v rukách vidiaceho), Corvus stále bude čítať položky a názvy okien. Ak chcete, môžete určiť, že v takýchto situáciách nebude Corvus čítať vôbec nič. V takom prípade nastavte túto položku na Zapnuté.

Inteligentný fokus: Tejto funkcii sa venujeme podrobnejšie v samostatnom návode s názovom Inteligentný fokus. Tu môžeme funkciu inteligentný fokus zapnúť alebo vypnúť.

V súvislosti s čítačom obrazovky vás chceme upozorniť ešte na jednu možnosť. Ak vás vyrušuje zvuk prechodu z prostredia corvusu do prostredia čítača a naopak,  môžete tento zvuk vypnúť. Preskúmajte nastavenia reči a možnosť vytvorenia vlastnej výrečnosti.