Rýchle nastavenia a notifikačná lišta

Prijaté správy, nastavenia pripojenia, jas obrazovky. Takéto položky obsahuje ponuka Rýchle nastavenia a Panel oznámení, teda notifikačná lišta. Ukážeme si, ako sa k nim dostať.

V systéme Android existuje miesto, kde vám aplikácie priebežne zobrazujú novinky a dôležité informácie. Napríklad nové prijaté správy z Facebooku alebo Whatsappu. Takto máte všetky aktuálne udalosti na jednom mieste. Rovnako viete z tohto miesta rýchlo zapnúť alebo vypnúť mobilné dáta alebo aktivovať letový režim.

Aby ste sa dostali k ponuke Rýchle nastavenia a Panel upozornení, naučíme sa nové gesto. 2-shift dvojšvih zhora nadol. Toto gesto funguje z prostredia Corvusu. Ak sa chcete dostať k ponuke rýchle nastavenia a panel upozornení z bežného prostredia Androidu, teda aj z akejkoľvek bežnej aplikácie, ktorá nie je súčasťou Corvusu, postačí lištu tzv. stiahnuť potiahnutím dvoma prstami zhorného okraja obrazovky smerom dolu.

Po vykonaní vyššie popísaného gesta sa vám najprv vždy otvorí ponuka rýchle nastavenia. Medzi položkami sa presúvame švihaním hore a dole. Túto ponuku si môžete rôzne prispôsobovať. Nájdete v nej napríklad mobilné dáta, wifi, bluetooth, letový režim... Konkrétnu funkciu zapíname resp. vypíname, prípadne jej nastavenie meníme poklepaním.

K oznámeniam z aplikácií sa dostaneme gestom, ktoré používame na rolovanie. Švihnutím dvoma prstami zdola na hor. Na niektorých zariadeniach sa z ponuky Rýchlych nastavení na Panel upozornení dostanete gestom 1 shift švih doľava. Spôsob prepínania závisí od konkrétneho výrobcu. Švihaním si opäť pozeráme zobrazené položky. Okrem rýchlych nastavení sa teraz dopracujeme aj k oznámeniam z aplikácií. Po poklepaní na položku sa nám zvyčajne otvorí konkrétna aplikácia na konkrétnom mieste. Napr. takto otvoríme okno konverzácie aplikácie Messenger.

Položiek na Panely oznámení môžete mať časom priveľa. Preto využijeme rolovanie, aby sme sa prepracovali aj k starším udalostiam. Všetky oznámenia môžeme vymazať aktivovaním príslušného tlačidla. To je väčšinou takmer na konci. Z iných návodov si možno spomeniete na gesto dole a doprava. Teraz ho využijeme. Položte prst na obrazovku. Švihnite dole, nechajte prst na obrazovke a švihnite doprava. Kurzor nám teraz skočil na poslednú položku, ktorá je na tomto zariadení názov siete. Hneď nad ňou je ale to, čo hľadáme. Takže švihneme jedným prstom nahor a položku Vymazať oznámenia potvrdíme poklepaním.

Časom pravdepodobne budete chcieť určiť, ktoré aplikácie môžu na panely oznámení zobrazovať upozornenia a ako má vyzerať okno rýchlych nastavení. Toto môžete upraviť priamo v nastaveniach smartfónu.