Domovská obrazovka

Ak ste niekedy mali v rukách telefón vidiaceho, možno vás prekvapila jeho domovská obrazovka. Vyzerá totiž úplne inak, ako základná obrazovka prostredia Corvus. V tomto návode si ukážeme, ako sa zorientovať na štandardnej domovskej obrazovke Androidu.

To ako domovská obrazovka vyzerá, závisí od konkrétneho smartfónu. Aby sme ju spustili z Corvus Prostredia, musíme ju nájsť v Android aplikáciách. Hľadajte niečo ako Launcher, prípadne Domovská obrazovka. Jej pomenovania sa totiž tiež môžu líšiť. My si ukážeme domovskú obrazovku Nova Launcher, ktorú si môžete nainštalovať z obchodu Google Play (resp. Obchod Play).

V Android aplikáciách nájdeme teda Nova Launcher a spustíme ho poklepaním, ako každú inú aplikáciu.

Položky na domovskej obrazovke si môžeme pozerať dvoma spôsobmi. Švihaním dole a hore po obrazovke sa postupne presúvame po položkách. Takisto môžeme využiť skúmanie dotykom. Položíme prst na obrazovku. Prst držíme na obrazovke a posúvame ho doľava, doprava, hore, alebo dole - prakticky ktorýmkoľvek smerom a kdekoľvek po obrazovke. Skúmanie dotykom môžete používať v ktorejkoľvek aplikácii Androidu, teda okrem samotných aplikácií Corvus Prostredia – pretože tam by bolo takéto ovládanie veľmi neefektívne. Skúmanie dotykom môžete tiež používať v nastaveniach telefónu, v ponuke Rýchlych nastavení, i na Paneli oznámení. Corvus nám číta položky, cez ktoré prechádzame. Teda tie, ktoré máme aktuálne vyobrazené pod prstom. Corvus nám takúto položku zameria (teda presunie na ňu svoj fokus) a môžeme ju aktivovať. Stačí ak následne poklepeme kdekoľvek po obrazovke.

Na domovskej obrazovke môžeme napríklad takýmto „prehmatávaním“, resp. skúmaním obrazovky dotykom vyhľadať niektorú zo zobrazených aplikácií. Napríklad prehliadač Chrome. Vyhľadáme ju pohybom jedného prsta po obrazovke a počúvaním, čo nám Corvus číta, že máme umiestnené aktuálne pod prstom. Keď nám prečíta Chrome, prst zastavíme, zodvihneme a následne kdekoľvek na obrazovke poklepeme, čím položku aktivujeme, teda v tomto prípade aplikáciu spustíme.

Takto sme teda práve spustili aplikáciu Crhome. Ak sa chceme opäť vrátiť na domovskú obrazovku, urobíme to opäť už známym gestom späť, teda 1 shift švih doľava.

Domovská obrazovka sa obvykle skladá z viacerých plôch. Na každej ploche sú iné ikony. Medzi plochami sa presúvame gestom dvojšvih doľava a dvojšvih doprava. Corvus oznámi, na koľkej z koľkých plôch sa nachádzame, aby sme sa v nich vedeli lepšie orientovať.

Na domovskej obrazovke zvyčajne nie sú všetky aplikácie, ktoré máme v telefóne nainštalované. Umiestňujú sa sem len tie najdôležitejšie, prípadne si môžeme sami určiť, ktoré aplikácie tu chceme mať, lebo ich často používame. Ak chceme na domovskú obrazovku aplikáciu pridať, alebo sa len presunúť do zoznamu všetkých aplikácií, potiahneme dvoma prstami zdola nahor. Toto gesto ale musí byť v nastaveniach Nova Launchera aktivované. Inou možnosťou je nájsť medzi položkami na obrazovke položku Aplikácie a poklepať na ňu.

Zoznam aplikácií si pozeráme opäť švihaním zhora na dol a späť, alebo skúmaním dotykom. Ak chceme aplikáciu spustiť, tak na ňu opäť len poklepeme. Ak ju chceme pridať na domovskú obrazovku, tak poklepeme, ale pri druhom klepnutí pridržíme prst na obrazovke. Nezdvíhame ho, ale posunieme doľava, doprava, hore, či dole, čím sa presúvame medzi riadkami a stĺpcami domovskej obrazovky. Keď nájdeme miesto, kam chceme aplikáciu na domovskej obrazovke pridať, prst z obrazovky uvoľníme.

Môžete sa stretnúť s tým, že výrobcom predinštalovaná domovská obrazovka nebude prístupná. V prípade potreby ju teda môžete nahradiť inou z obchodu Google Play (resp. Obchod Play). Napríklad aj nami použitou domovskou obrazovkou Nova Launcher, ktorú sme vám predstavili v príklade tohto návodu.