Braillovská klávesnica (1. časť): Začíname

Princíp písania Braillom je jednoduchý. Na obrazovku smartfónu položíte prsty, ako keby ste chceli písať na ozajstnom písacom stroji. Corvus rozpozná polohu prstov a písmeno alebo symbol napíše. Corvus pozná mnoho Braillovských tabuliek, preto ani písanie e-mailových adries či pokročilejších symbolov nie je problém. Navyše, s použitím Braillovho písma môžete v editačnom poli text čítať, mazať a upravovať.

Corvus umožňuje používať dve klávesnice súčasne. Na písanie kratších textov tak môžete použiť písanie kreslením alebo štandardné tlačidlá. Ak sa rozhodnete písať v Braillovom písme stačí telefón otočiť do správnej polohy. Braillovská klávesnica má dva režimy. Režim písania v rukách a režim písania na stole.

Režim písania v rukách

Aby sme mohli začať Braillovskú klávesnicu používať, je potrebné v nastaveniach aktivovať režim v rukách alebo na stole a súčasne určiť, či chceme Braillovskú klávesnicu používať ako primárnu klávesnicu na písanie všetkých textov, alebo ako sekundárnu na písanie len pri otočení telefónu do vhodnej polohy:

  • Z Corvus prostredia vyvoláme ponuku, tam nastavenia, časť klávesnica a napokon Konfigurovať písanie Braillom
  • Tu zapneme možnosť Režim v rukách
  • Zapneme aj možnosť Používať ako sekundárnu klávesnicu pri vhodnom naklonení telefónu

Týmto nastavením sme docielili, že Corvus nám v editačných poliach dovolí používať aj Braillovskú klávesnicu. Stačí len telefón správne uchopiť.

Ak chceme začať písať v Braillovom písme, telefón uchopíme nasledovne: Otočíme ho obrazovkou od seba a na šírku. USB port (vstup na nabíjanie) bude na pravej strane. Telefón si chyťte z oboch strán medzi palce a malíčky. Spodná hrana by sa vám mala opierať o malíčky, horná zasa o palce. Zvyšných 6 prstov položte na obrazovku. Rozloženie odporúčame vyskúšať s vypnutým displejom.

Ak chceme teraz písať do editačného poľa, stačí otvoriť editačné pole novej sms správy, poznámky alebo správy v chate. Po uchopení telefónu vyššie popísaným spôsobom sa spustí Braillovská klávesnica.

Kalibrácia

Pri prvom spustení Braillovskej klávesnice Corvus potrebuje zistiť, ako presne máme rozložené prsty. Kalibrácia prebieha v štyroch krokoch:

  • Položte a zodvihnite tri prsty ľavej ruky pre body 1, 2 a 3: Na túto výzvu sa dotknite ukazovákom, prostredníkom a prstenníkom ľavej ruky obrazovky. Prsty položte na obrazovku súčasne, ako keby ste chceli napísať písmeno l.
  • Položte a zodvihnite prst ľavej ruky pre bod jeden: Teraz sa dotknite obrazovky prstom, ktorým budete písať bod 1. Zvyčajne je to ukazovák ľavej ruky, ale môžete použiť aj prstenník.
  • Položte a zodvihnite tri prsty pravej ruky pre body 4, 5 a 6: Na túto výzvu sa dotknite ukazovákom, prostredníkom a prstenníkom pravej ruky obrazovky. Prsty položte na obrazovku súčasne.
  • Položte a zodvihnite prst pravej ruky pre bod 4: Teraz sa dotknite obrazovky prstom, ktorým budete písať bod 4. Zvyčajne je to ukazovák pravej ruky, ale môžete použiť aj prstenník.

Teraz môžeme začať písať. Pod prstami ľavej ruky máme body 1, 2, 3. Pod prstami pravej ruky body 4, 5, 6. Predstavte si, že obrazovka vášho telefónu je Pichtov stroj.

Okrem dotykov môžete počas písania na jednotlivých bodoch aj švihať. Švihanie vykonávame smerom do dlane alebo z dlane. Pri švihaní do dlane pokrčíme prsty smerom k dlani. gestá z dlane vykonávame tak, že prsty odťahujeme smerom od dlane. Na začiatok budeme potrebovať tri základné gestá:

  • Bod 4 smerom do dlane: medzera
  • Bod 4 smerom z dlane: backspace
  • Bod 5 smerom do dlane: Nový riadok

Kalibráciu klávesnice nemusíte robiť vždy. Corvus si posledné nastavenie zapamätá. Všimnite si, že počas kalibrácie Corvus vibruje. Takto môžete klávesnicu nastavovať aj v hlučnom prostredí. Corvus rešpektuje nastavenie odozvy klávesnice, ktoré ste si nastavili. Ak budete písať číslice a iné špeciálne symboly, Corvus upozorňuje na prefixy špeciálnymi zvukmi.