Braillovská klávesnica (2. časť): Písanie na stole a nastavenia

Režim písania na stole môžete používať v situáciách, keď máte poruke rovnú podložku, na ktorú si smartfón môžete položiť. Ako rovnú podložku môžete použiť aj kolená. Ak chcete režim písania na stole vyskúšať, je potrebné ho zapnúť v nastaveniach:

 • V prostredí Corvusu otvoríme ponuku, nastavenia, klávesnica
 • Otvoríme časť Konfigurovať písanie Braillom
 • Aktivujeme režim písania na stole

Upozorňujeme, že klávesnica sa aktivuje len v prípade, že máme zapnuté použitie Braillovskej klávesnice ako sekundárnej, alebo v prípade, že ste si Braillovskú klávesnicu nastavili ako primárnu.

Ak chceme používať písanie na stole, telefón položíme na šírku na vodorovnú plochu. USB port by sa mal nachádzať na pravej strane. Aj tu platí, že režim sa aktivuje automaticky v editačnom poli pri vhodnom naklonení telefónu, ak sme nastavili možnosť používať ako sekundárnu klávesnicu. Alebo automaticky, ak používame Braillovskú klávesnicu ako hlavnú klávesnicu. Pri prvom použití sa spustí kalibrácia.

Nastavenia Braillovskej klávesnice

Aby sme mohli upravovať nastavenia Braillovskej klávesnice, zvolíme z ponuky v Corvus prostredí nastavenia, časť klávesnica, položka Konfigurovať písanie Braillom. Tu máme tieto možnosti:

 • Vstupná tabuľka: Určuje predvolenú tabuľku Braillovho zápisu. Predvolene sa použije tabuľka, ktorá sa zhoduje s jazykom prostredia Corvus. Prekladové Tabuľky sú prevzaté z voľne dostupného projektu s otvoreným kódom Liblouis.
 • Sekundárna vstupná tabuľka: Umožňuje nastaviť druhú prekladovú tabuľku. Túto tabuľku je možné počas písania v Braillovom písme aktivovať roztiahnutím písmena t smerom do dlane. Tým istým gestom sa potom vrátite k primárnej tabuľke.
 • Povoliť režim v rukách: Ak je zapnuté, pri otočení telefónu na šírku a obrazovkou od seba aktivuje Braillovskú klávesnicu za predpokladu, že je písanie Braillom primárna alebo sekundárna klávesnica.
 • Otočenie telefónu pri písaní v rukách: Určuje smer, pri ktorom sa aktivuje písanie Braillovým písmom v rukách. Predvolene sa používa možnosť na pravej hrane. To znamená, že klávesnicu používate vtedy, ak otočíte telefón USB portom smerom doprava. Môžete však chcieť Braillovskú klávesnicu používať tak, že USB port bude na ľavej strane. Hodí sa vtedy, ak si pri používaní klávesnice nechtiac zakrývate reproduktor smartfónu. V takom prípade nastavte možnosť na ľavej hrane.
 • Resetovať rozloženie bodov pre režim v rukách: Po aktivovaní a opätovnom potvrdení vymaže aktuálnu kalibráciu klávesnice pre rozloženie v rukách. Pri najbližšom spustení Braillovskej klávesnice v rukách Corvus opäť vyzve na novú kalibráciu. Túto možnosť použite vtedy, ak nedokážete spustiť kalibráciu priamo v editačnom poli a písanie Braillom nefunguje správne.
 • Povoliť režim na stole: Ak je zapnuté, pri otočení telefónu na šírku a obrazovkou vodorovne smerom hore aktivuje Braillovskú klávesnicu za predpokladu, že je písanie Braillom primárna alebo sekundárna klávesnica.
 • Resetovať rozloženie bodov pre režim na stole: Po aktivovaní a opätovnom potvrdení vymaže aktuálnu kalibráciu klávesnice pre rozloženie na stole. Pri najbližšom spustení Braillovskej klávesnice na stole Corvus opäť vyzve na novú kalibráciu. Túto možnosť použite vtedy, ak nedokážete spustiť kalibráciu priamo v editačnom poli a písanie Braillom nefunguje správne.
 • Používať ako sekundárnu klávesnicu pri vhodnom naklonení telefónu: Ak je zapnuté, Corvus bude v editačných poliach sledovať naklonenie telefónu a aktivuje režim v rukách alebo na stole a to aj vtedy, ak Braillovská klávesnica nie je predvolenou klávesnicou.
 • Pri písaní vždy skrývať obsah obrazovky: Ak je zapnuté, Corvus nebude na obrazovke zobrazovať napísaný text a to aj v prípade, že máte vypnuté tienenie obrazovky.
 • Kalibrovať pred každým použitím: Ak je zapnuté, pri každom spustení Braillovskej klávesnice Corvus vyzve na jej kalibráciu.