Diktovanie hlasom

Teraz sa budeme venovať diktovaniu hlasom. Ukážeme si, ako napísať správu aj zadať príjemcu správy formou diktovania hlasom. Svoju prvú nadiktovanú správu aj odošlete.

Ovládanie telefónu hlasom sa stáva už bežnou súčasťou funkcií telefónov a toto zjednodušenie ovládania využívajú nielen zrakovo postihnutí užívatelia. Funkcia diktovanie hlasom funguje vo všetkých prepisovateľných editačných poliach – to znamená napríklad tam, kde píšete svoju SMSku, v editačnom poli, kde vytáčate číslo volaného, v editačnom poli určenom na vyhľadávanie, dokonca aj v kalkulačke. Praktické je najmä pri tvorbe e-mailov, pretože tie obvykle obsahujú viacej textu a hlavne, keď posielate e-maily znamená to, že ste zrejme pripojený na internet, a to je základná podmienka pre to, aby ste túto skvelú funkciu mohli používať. Okrem podmienky pripojenia na internet je tu ešte jedno obmedzenie, a to ruchy okolitého prostredia. Pre čo najpresnejšie rozpoznanie reči je potrebné pamätať na niekoľko zásad – diktovanie hlasom funguje najlepšie v nehlučnom prostredí – teda ak máte zapnuté rádio, televízor, prípadne ste na hlučnej ulici, môže byť so správnosťou prepisu problém. Pri diktovaní musíte hovoriť zrozumiteľne, nepoužívať slang a hovoriť gramaticky správne.

Povieme si, ako s využitím funkcie diktovania hlasom môžete napísať text SMS správy, vyhľadať kontakt na jej adresáta. Takto pošlete svoju prvú nadiktovanú správu. Ale pekne po poriadku. Na hlavnej obrazovke poklepete na položku Ponuka, následne sa prešviháte na položku Správy, ktorú potvrdíte poklepaním. Rovnako poklepaním potvrdíte aj  novú správu a v nej položku upraviť text. Teraz sa nachádzate v prepisovateľnom editačnom poli určenom na zapísanie textu novej správy. Na obrazovke je zobrazená aj klávesnica, ktorú môžete kedykoľvek použiť, no zatiaľ si ju nevšímajte. Rozpoznávanie reči aktivujete stlačením a podržaním tlačidla pre pridávanie hlasitosti – teda shift 1. Keď zaznie krátky zvukový signál, v prednastavenom stave je to cca po 3 sekundách, môžete začať diktovať. Tlačidlo pridávania hlasitosti držíte stlačené po celú dobu diktovania. Telefón držíte v prirodzenej polohe pred sebou. Po dokončení diktovania uvoľníte tlačidlo pridávania hlasitosti. Diktovanie bude ukončené automaticky v prípade, ak sa počas diktovania odmlčíte na dlhší čas. Po dokončení diktovania bude rozpoznaný text vložený na pozíciu kurzora a zároveň bude vyslovený pomocou hlasového výstupu. Ak by ste chceli pokračovať v diktovaní, znovu stačí stlačiť tlačidlo, počkáte na zvukový signál a začnete hovoriť. Pre ukončenie diktovania znovu pustíte tlačidlo hlasitosti. Corvus rozpoznáva často používané interpunkčné znamienka, či iné znaky – napr. bodku, čiarku, otáznik, nový riadok, zátvorka a pod. Ak chcete však  vetu ukončiť bodkou, musíte ju na konci diktovania aj vysloviť. Teda keď vyslovíte napríklad Prídem hneď bodka Zazvoním bodka, Corvus zapíše dve vety a obe budú ukončené bodkou. Nadiktovaný text je možné prehliadať, či editovať úplne rovnako ako text napísaný na klávesnici. Takže ak sa pri diktovaní vyskytla nejaká chybička, či preklep, gestami na pohyb po texte sa k nej viete dostať a opraviť pomocou zobrazenej klávesnice. Alebo chybné slovo vymazať a nadiktovať ho znova. Ak píšete SMS správu a nie napríklad e-mail alebo poznámku, máme pre vás jedno odporúčanie. Corvus sa snaží text zapisovať gramaticky správne, teda aj s diakritikou. SMS správy je však lepšie posielať bez diakritiky, pretože sa tak vojde do jednej správy oveľa viac znakov. Ak platíte za každú SMSku zvlášť, je lepšie využiť funkciu odstránenia diakritiky. Vyvolaním kontextovej ponuky k správe, môžete cez položku odstrániť diakritiku z aktuálneho textu nechať vymazať všetky dĺžne a mäkčene. Táto funkcia je dostupná aj v iných editačných poliach, ale v SMS správe má  najväčšie čaro.

Keď máte nadiktovaný text správy poklepete v oblasti mimo klávesnice, čím sa vrátite na zoznam položiek novej správy. Švihnutím sa presuniete na položku Pridať príjemcov (zoznam), na ktorej poklepete. Spustí sa zoznam všetkých uložených kontaktov. Aby ste mohli využiť diktovanie hlasom v tomto zozname, musíte najskôr vyvolať editačné pole s klávesnicou na vyhľadávanie v kontaktoch. To spravíte gestom shift 1 švih dolu. Po zobrazení editačného poľa hľadať spustíte funkciu diktovania pridržaním hlasitosti hore, teda shift 1. Opäť držíte a po zvukovom signále nadiktujete meno hľadanej osoby. Následne shift 1 uvoľníte a zapísané meno potvrdíte poklepaním mimo klávesnice. Zo zoznamu vyberiete adresáta správy a poklepaním ho vložíte do SMSky . Potom vám stačí už len správu odoslať. Prejdete na poslednú položku v zozname a poklepaním potvrdíte. Hotovo. Prvá nadiktovaná správa je na svete.

Ešte si môžeme popísať, že podobne funguje diktovanie aj v editačnom poli modulu telefón. Poklepaním položky ponuka na domovskej obrazovke a následne poklepaním na položke telefón sa dostanete do editačného poľa na zadanie telefónneho čísla, ktoré chcete zavolať. Opäť vám stačí len pridržať shift 1, po zapípaní nadiktovať telefónne číslo a shift 1 uvoľniť. Už vám stačí len poklepanie mimo klávesnice a telefonujete.

Ďalšie podrobnosti k interpunkčným znamienkam a matematickým znakom používaným v kalkulačke možno nájsť v používateľskej príručke. Na záver dva dobré tipy. Po prvé. Ak potrebujete nadiktovať Corvusu nejaký dlhší text, je to dobré spraviť po častiach a nie na jednu dlhokánsku nahrávku. A po druhé. Interval po ktorý so stlačeným shiftom 1 čakáte na pípnutie signalizujúce začatie rozpoznávania vášho hlasu sa dá nastaviť. Pokojne ho v nastaveniach Corvusu môžete skrátiť len na 1 sekundu.

Ukázali sme si, ako funguje diktovanie hlasom, ktoré môžeme používať v prepisovateľných editačných poliach Corvusu. Funkcia sa vyvoláva gestom podržania tlačidla shift 1, začneme diktovať po zaznení signálu a tlačidlo držíme počas diktovania stlačené. Po uvoľnení sa diktovanie ukončí a rozpoznaný text zapíše. S pomocou tejto funkcie sme napísali text správy, ako aj vyhľadali príjemcu SMSky. No a potom už len stačilo odoslať. Tak poľahky sme si aj zatelefonovali.