Rozpohybujme sa

V tomto návode vás prvýkrát oboznámime s prostredím Corvusu. Zistíte, aké jednoduché je pohybovať sa v jeho ponuke a vďaka prvým dvom gestám si prezrieme informácie o stave telefónu na hlavnej obrazovke.

Predpokladáme, že už poznáte, ako telefón správne uchopiť, kde má dotykovú obrazovku a kde ostatné ovládacie prvky. Tiež predpokladáme, že telefón už máte zapnutý a Corvus správne nainštalovaný a aktivovaný.

Ak nemáte skúsenosť s dotykovou obrazovkou, je najskôr potrebné nacvičiť si vykonanie ľahkého švihu prstom po obrazovke. Švih je také rýchle pohladenie dotykového displeja. Telefón chyťte do jednej ruky a prstom druhej ruky vykonajte švih smerom dolu. Švih začnite v hornej tretine displeja, nie však úplne hore pod okrajom a ukončite v spodnej tretine displeja. Gesto potrebuje mať určitú rýchlosť, nemalo by byť veľmi pomalé. Ak ste ho vykonali správne a zároveň máte obrazovku odomknutú, Corvus sa rozozvučí  a oznámi vám nejakú informáciu. Jej obsah nie je zatiaľ dôležitý, dôležité je to, že ste Corvus dokázali rozpohybovať. Podobným spôsobom si vyskúšajte aj švih zdola hore. Končekom prsta v podstate opíšte oblúk. Začnete zo vzduchu, pohladíte displej a prst opäť dvihnete. Švihy môžete striedať a poriadne si ich tak natrénujte. Pre istotu upozorňujeme, že švih by mal byť plynulým pohybom. Nemali by ste položiť prst na obrazovku, po chvíli prst potiahnuť a potom opäť po chvíli zdvihnúť. Vtedy smartfón nie vždy zareaguje. Pripomíname, že pri ovládaní telefónu nerozhoduje, kde sa dotýkate obrazovky. Dôležité sú gestá, ktoré na obrazovke vykonávate.

Švih dolu je v podstate to isté, ako keby ste na klasickej hmatateľnej klávesnici stlačili šípku dole. Rovnako švih nahor je to isté ako keby ste stlačili šípku hore. Jedným švihom sa posuniete v zozname vždy o jednu položku.

Rovno si teda môžeme prezrieť zoznam na hlavnej obrazovke Corvusu. Prvá položka v zozname je nazvaná Ponuka, respektíve Corvus oznámi vstup do ponuky. Spoľahlivo sa na ňu dostanete stlačením tlačidla HOME. Pretože je táto položka najvyššie v zozname, ostatné položky si postupne prezriete švihmi smerom dolu. Na hlavnej obrazovke nájdete stav batérie, signálu a na konci zoznamu dnešný dátum a čas. To, že ste na konci zoznamu zistíte aj tak, že Corvus okrem opakovania poslednej položky pri švihaní pípne. Vrátiť späť sa môžete v zozname švihaním smerom hore. Zároveň si všimnite, že Corvus neoznamuje len jednotlivé položky, ale na konci vždy povie na ktorej položke z koľkých sa práve nachádzate. To, že ste najvyššie v zozname okrem opakovania položky pri švihaní zistíte opäť aj z charakteristického pípnutia. Slabozrakým pomôže identifikovať začiatok a koniec zoznamu aj zarážka vo forme čiary, ktorá pribudne na položke v tom smere, do ktorého sa už nedá pokračovať.

Oboznámili sme sa teda s prvými dvoma gestami, ktoré potrebujeme na ovládanie Corvusu. Švih dole a švih hore sú v podstate to isté, čo šípky dolu a hore na klasickej klávesnici. Corvus sme rozpohybovali a hneď sme si aj pozreli informácie o stave nášho telefónu.