Dnu a von

V tomto návode vás hlbšie oboznámime s prostredím Corvusu. Zistíte, ako vstúpiť do ponuky, ako si prezrieť jej položky a ako sa vrátiť späť. Vďaka tomu sa oboznámite so zoznamom aplikácií, ktoré náš Corvus v sebe integruje.

Predpokladáme, že svoj telefón už poznáte a viete používať gestá švih hore a švih dolu.

Predtým, než začneme uistite sa, že ste na prvej položke hlavnej obrazovky, ktorú Corvus oznamuje ako vstup do ponuky. Teraz si ukážeme, ako túto položku aktivovať. Inými slovami ako do tejto položky vstúpiť.  Ste teda na položke ponuka, do ktorej vstúpite poklepaním. Tým sa myslí gesto pri ktorom dvakrát tesne za sebou koncom prsta poťukáte na obrazovku telefónu. Opäť nie je dôležité v ktorej časti obrazovky. Dôležité je, aby ste to spravili dostatočne rýchlo. Ak ste poklepanie vykonali správne, Corvus sa opäť ozve a oznámi názov okna ponuka, a prvú položku v zozname tohto okna, ktorou je telefón. Znamená to, že ste úspešne do ponuky vstúpili. Niekedy to označujeme aj ako zanorenie o úroveň hlbšie. Položky v zozname ponuka si rovnako, ako položky v zozname na hlavnej obrazovke môžete prezrieť švihaním smerom dolu a nazad švihmi hore. V tomto zozname nájdete napríklad aj položku aplikácie, kde si môžete pozrieť, čo všetko nám Corvus v nej ponúka. Do položky vstúpite poklepaním. Zanoríte sa tým opäť hlbšie.  Corvus pri úspešnom vstúpení do položky Aplikácie oznámi, že ste vstúpili do okna aplikácie, ste na prvej položke (napríklad Zápisník) zo zoznamu položiek. Samozrejme v čase, kedy čítate tento text, položiek už môže byť oveľa viac, keďže Corvus sa rýchlo rozvíja. Položky v zozname si môžete pozrieť švihaním dolu a nazad švihaním hore. Tieto funkcie zvykneme označovať aj ako aplikácie Corvusu. Keď sa chcete vrátiť o úroveň vyššie, spravíte to druhým gestom, ktoré vás chceme naučiť. Nebojte sa, je veľmi jednoduché. Na vynorenie sa o úroveň vyššie urobte jeden švih smerom doľava. Opäť sa oblúčikom s ľahkosťou dotknete displeja, potiahnete prst z pravej strany na ľavú a hneď ho dvihnete. V Corvuse sa vrátite do okna ponuka a budete stáť na položke aplikácie. Ak chcete v zoznamoch vyjsť ešte o úroveň vyššie, opäť švihnete doľava. Všimnite si, že na to, aby ste sa vrátili o úroveň vyššie môžete stáť na ktorejkoľvek položke v zozname, nemusíte byť len na jeho vrchu. V prípade, že budete stáť na položke ponuka na hlavnej obrazovke, ak by ste ešte raz skúsili švihnúť doľava, na vyššiu úroveň už nevyjdete, na čo Corvus zvukovo upozorní.

Naučili sme sa teda ako vstupovať do jednotlivých položiek zoznamov, zopakovali sme si prezeranie zoznamov a nakoniec sme sa naučili ako sa opäť vynoriť späť. Využili sme gesto poklepanie, teda dvakrát poťukať jedným prstom kdekoľvek na obrazovku, aby sme vstúpili do ponuky. Môžeme to prirovnať ku klávese Enter na klávesnici. Zároveň sme sa naučili aj vyjsť o úroveň späť a to jednoduchým gestom švih doľava.