Prvý hovor z kontaktov a z registra hovorov

Smartfón môžete mať na kopu vecí ale s určitosťou ho máte na telefonovanie. Z domovskej obrazovky z jej prvej položky Corvus Ponuka, sa poklepaním dostanete do zoznamu, ktorý začína položkou telefón, Corvus povie okno ponuka položka telefón 1 z 9. Švihom nadol sa dostanete na položku kontakty, Corvus povie kontakty 2 z 9. Poklepaním sa dostanete na zoznam telefónnych kontaktov, ktoré máte uložené v smartfóne. Švihaním nadol alebo nahor sa môžete po kontaktoch pohybovať, presne tak, ako na domovskej obrazovke, či v ktoromkoľvek inom zozname položiek. Corvus vám bude čítať jednotlivé mená a ich poradie v zozname. Kontakty sú zoradené abecedne. Vyhľadávať napísaním hľadaného mena sa naučíte v ďalšej časti, teraz musíte kontakt vyhľadať prešvihávaním. Povedzme si, že hľadáte napríklad Barboru. Šviháte teda smerom dolu, až kým ju nenájdete v zozname. Ale čo keby ste chceli zatelefonovať Zuzane. Zoznam kontaktov je dlhý a z toľkého prešvihávania by vás bolela ruka. Mohli by ste napríklad napísať do vyhľadávania meno Zuzana, samozrejme, keby ste to vedeli, ale Zuzana začína na z a teda s istotou bude niekde na konci zoznamu. Viete ju nájsť ešte oveľa rýchlejšie, stačí ak sa naučíte doplnkové gesto, ktorým preskočíte na poslednú položku v zozname. Tým gestom je švih dvoma prstami smerom dole. To čo teda robíte jedným prstom, keď prechádzate o jednu položku nižšie, teraz spravíte súčasne s dvoma prstami. Švihnete zhora smerom dolu.  No a asi vám už napadlo, že ak miesto Zuzany potrebujete zavolať napríklad Anke na začiatku zoznamu, urobíte to isté gesto len opačne, teda švihnete dvoma prstami súčasne zdola nahor. Také dvojprstové gestá kedy oboma prstami šviháte niektorým smerom označujete aj ako dvojšvih. Jedna dobrá rada, ak sa vám gesto nedarí, a v zozname sa neposúvate, skúste prsty oddialiť viac od seba. Často ich používatelia akoby zlepia dokopy, no telefón ich vtedy považuje len za jeden riadne hrubý prst. No a môžete ísť konečne telefonovať. K tomu ale ešte jedna pripomienka, predtým, než začnete telefonovať, uvedomte si, že ste sa ešte nenaučili pokladať hovor, preto o položenie hovoru požiadajte toho, s kým telefonujete.

Vyberiete si teda zo zoznamu kontaktov napríklad Betku a hovor uskutočníte opäť poklepaním na položku Betka. Následne sa hovor hneď začne vytáčať.

Podobne funguje aj Register hovorov, kde sa zaznamenávajú všetky prichádzajúce, odchádzajúce a zmeškané hovory. Na domovskej obrazovke poklepaním vstúpite do položky ponuka, švihaním dole nájdete položku Register. V zozname Register sú 4 položky, kde nájdete informácie o vašich hovoroch. Na prvej položke sú informácie o volaných číslach, druhá položka sú neprijaté hovory, tretia položka sú prijaté hovory a štvrtá položka sú hovory ostatné. Do položky ostatné niektoré typy telefónov ukladajú napríklad odmietnuté hovory.  Vráťme sa opäť na položku volané hovory. Keď na ňu poklepete, vidíte posledný hovor, ktorý ste uskutočnili pred chvíľou Betke. Corvus oznámil okrem mena volaného aj   dátum a čas, kedy sa hovor uskutočnil. Listovaním v tomto zozname si môžete prejsť volané čísla a priamo z tohto zoznamu poklepaním uskutočniť hovor. Rovnako fungujú aj zoznamy neprijatých, prijatých a ostatných hovorov. Na záver vám ešte ukážeme, čo sa stane, ak vám niekto zavolá a vy hovor nepríjmete. Ide o takzvaný neprijatý alebo zmeškaný hovor. Bolo by samozrejme nepraktické, vždy sa ísť presvedčiť do registra neprijatých hovorov, či vám tam niečo nové nepribudlo. Corvus na to pamätá a na domovskej obrazovke vám v prípade neprijatého hovoru túto informáciu zobrazí ešte pred položkou ponuka. Je to preto, aby ste informáciu o neprijatom hovore nikdy neprehliadli. V podstate sa nad položkou ponuka vytvorí nová položka s názvom Neprijaté hovory s uvedením počtu neprijatých hovorov, ktoré ste si v registri ešte nepozreli. Táto informácia bude na domovskej obrazovke zobrazená až dovtedy, kým v registri neprijatých hovorov bude nejaká položka, ktorú ste doposiaľ nevideli. Ak si chcete pozrieť, kto vám volal, poklepaním vstúpite do položky Neprijaté hovory. Ocitnete sa takou malou skratkou priamo v registri neprijatých hovorov, kde si v zozname môžete prezrieť, kto vám telefonoval, prípadne ho poklepaním rovno vytočiť. Ešte jedno upozornenie. Niekedy sa stáva, že sa vám na domovskej obrazovke zobrazí informácia o neprijatých hovoroch. Vy do nej vstúpite, pozriete si posledné neprijaté hovory a vrátite sa späť na hlavnú obrazovku. Ak ste videli všetky nové položky informácia o neprijatých hovoroch z domovskej obrazovky zmizne. No ak tam stále ostáva zobrazená verte, že nejaký neprijatý hovor ešte ušiel vašej pozornosti. A treba švihať nižšie v zozname.

Práve sme zúročili to, čo sme sa doteraz naučili. Vďaka gestám na pohyb po zoznamoch a gestám na vstup do položky a späť sme sa dokázali zorientovať nielen v kontaktoch, ale aj v registri hovorov. Hovor sme uskutočnili poklepaním po mene kontaktu. Na rýchly presun na koniec a začiatok zoznamu sme sa naučili využívať doplnkové dvojprstové gestá, teda dvojšvihy a to dvojšvih dolu a dvojšvih hore.