Vytvorenie nového kontaktu z registra a z editu na vytáčanie

Vysvetlíme si, ako si môžeme uložiť kontakt z registra hovorov a z poľa na vytáčanie. Ukážeme si aj zopár zaujímavých funkcií kontextovej ponuky. Predpokladáme, že už máte na dobrej úrovni zvládnuté základné gestá. Určite si pred touto časťou videotutoriálu pozrite aj časť venovanú numerickej aj alfanumerickej klávesnici a hlavne časť venovanú vytvoreniu a uloženiu nového kontaktu v module kontakty.

Predstavme si situáciu, že sme pred chvíľou dovolali s kamarátom, ktorý nám zavolal z nového mobilu s novým telefónnym číslom, ktoré ešte nemáme uložené. Toto telefónne číslo by sme si radi uložili. Z domovskej obrazovky Corvusu poklepem na položku Ponuka a prešvihám sa na položku Register, kde poklepem. V zozname registra mi Corvus oznámi, že okno Register má štyri položky, môžeme si ich prešvihať. Sú to  Volané čísla, Neprijaté hovory, Prijaté hovory a Ostatné hovory. Poklepem na položku Prijaté hovory, kde mi Corvus prečíta, kto mi naposledy volal, kedy a aké je poradie položky v zozname. Keďže mi naposledy volal kamarát, ktorého číslo ešte nemáme uložené,  Corvus prečítal jeho telefónne číslo. Pri uložených kontaktoch Corvus číta mená. Číslo si uložím do zoznamu kontaktov vyvolaním kontextovej ponuky na tomto čísle gestom poklepanie dvoma prstami naraz – teda dvojité poklepanie.          

  Švihaním prejdem na položku – Pridať do kontaktov. Po poklepaní sa nám automaticky otvorí klávesnica a editačné pole pre vloženie krstného mena nového kontaktu. Napíšem meno a poklepaním mimo klávesnice sa mi otvorí editačné pole pre vloženie priezviska. Napíšem priezvisko, poklepem mimo klávesnice a otvorí sa číselná klávesnica, v ktorej už bude telefónne číslo vypísané, takže tú stačí už len potvrdiť poklepaním mimo klávesnice.   Po uložení telefónneho čísla do kontaktov mi už Corvus v Registri bude čítať meno kontaktu, nie telefónne číslo. Podobne môžeme samozrejme pracovať so všetkými telefónnymi číslami v ďalších registroch volaných, neprijatých aj ostatných hovorov.

Telefónne číslo si môžeme uložiť aj cez navolenie telefónneho čísla v editačnom poli pre vytáčanie. Dostanem sa na položku Telefón, vypíšem telefónne číslo a následne v oblasti mimo klávesnice vyvolám kontextovú ponuku dvojitým poklepaním. Otvorí sa kontextová ponuka, z ktorej si vyberiem pridať do kontaktov a ďalej už postupujem rovnako, ako sme spomínali vyššie.

Práve sme si ukázali, ako si môžeme uložiť kontakt z registra, či z poľa na vytáčanie čísla.